Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-18

PROGNOS: KPIF-INFLATION UPP TILL 2,3% I JANUARI - INF (OMS)

(Sändes första gången fredagen den 15/2)

STOCKHOLM (Direkt) KPIF-inflationen i Sverige väntas ha stigit till 2,3
procent i januari, från 2,2 procent i december.

KPIF-inflationen väntas därmed komma in 0,1 procentenheter under Riksbankens
egen prognos. Den numer så viktiga KPIF-inflationen exklusive energi väntas
samtidigt komma in i linje med Riksbankens prognos.

Det framgår av Infront Datas prognosenkät.

I december steg KPIF-inflationen till 2,2 procent, upp från 2,1 procent i
november, vilket var 0,1 procentenhet högre än vad som väntades enligt
Infront Datas enkät men prickade Riksbankens prognosbana.

Nu spås KPIF, enligt snittet i Infront Datas enkät, ha sjunkit 0,7 procent
mellan december och januari, och ha stigit med 2,3 procent jämfört med
motsvarande månad i fjol.

KPIF-inflationen exklusive energi, som är det mått som kanske är viktigast för
Riksbanken för närvarande, steg till 1,5 procent i december från 1,4 procent
i november. Uppgången till 1,5 procent var också exakt vad analytikerna i
Infront Data och Riksbanken räknat med.

Nu i januari väntas KPIF exklusive energi ha stigit med 1,7 procent i årstakt.
Inflationstakten mätt som KPI väntas ha stigit till 2,2 procent i januari,
från 2,0 procent i december.

Riksbankens prognos, från den penningpolitiska rapporten som publicerades den
13 februari, pekar mot en KPIF-inflation på 2,4 procent i januari och en
KPI-inflation på 2,3 (2,26) procent. KPIF-inflationen exklusive energi väntas
enligt Riksbanken ligga på 1,7 (1,74) procent.

Swedbanks prognos för KPIF-inflationen är densamma som Riksbankens prognos,
det vill säga 2,4 procent.

De noterar i ett kundbrev att det underliggande inflationstrycket också
fortsätter att stiga.

"Januari är en månad som både präglas av den årliga omviktningen och av
skatte- samt avgiftsändringar samt rea-effekter inom ett par delsektorer.
Störst enskild effekt kommer från reor inom modehandeln där vi räknar med att
priserna föll med 11,4 procent, vilket sänker KPI med 0,6 procentenheter.
Därefter kommer Flyg- och charterresor som tillsammans sänker KPIF med drygt
tre tiondelar", skriver Swedbank-ekonomerna.

Mot detta står högre boendekostnader och stigande drivmedelspriser, som bidrar
med 0,3 respektive 0,1 procentenhet vardera, enligt Swedbank, som också
räknar med att stigande livsmedelspriser ger ett svagt positivt bidrag.

"Riskbilden lutar svagt åt uppsidan, dels beroende på att livsmedelspriserna
steg mer än normalt i Danmark, vilket möjligen kan spilla över även på den
svenska prisutvecklingen. Dels för att flygpriserna föll mindre än under de
senaste åren i Norge och samvariationen under januari har varit relativt god
länderna emellan på senare tid", skriver Swedbank.

De noterar att deras prognoser och Riksbankens är mycket likartade både på
kort sikt och i ett längre perspektiv, vilket bidrar till att de håller fast
vid sin bedömning att nästa reporäntehöjning kommer i september i år.

SEB:s Olle Holmgren noterar i ett kundbrev att januari alltid är osäkrare än
andra månader på grund av effekten av viktjusteringar i KPI-korgen, som
varierat mellan -0,5 procent och +0,2 procent. Deras prognos för i år antar
en påverkan kring -0,15 procent, vilket är något mindre negativt än det
historiska snittet.

"Uppåttryck från en svag valutakurs och högre matpriser på grund av den torra
sommaren spås pressa upp KPIF ex energi under första delen av året, men
osäkerheten om hur stor denna påverkan från speciellt mat kommer att bli gör
utsikten på kort sikt mer osäker än normalt", enligt SEB-ekonomen.

Holmgren spår att KPIF-inflationen kommer att förbli hög under första
kvartalet, men därefter falla tillbaka under 1,5 procent på grund av fallande
elpriser och baseffekter från bensin.

Även Nordeas Torbjörn Isaksson tar upp att inflationen kommer att vara hög
under vintern för att sedan falla markant senare i år.

"Nytt inflationsår och nya utmaningar! I tillägg till alla svårigheter att
förutspå volatila priser på varor och tjänster så inkluderar januari också
den knepiga bedömningen hur den uppdaterade krogen av varor och tjänster
kommer att påverka inflationsutfallet", skriver Isaksson i ett kundbrev.

Han tillägger att de gissar på en något positiv effekt i år, vilket kommer att
lyfta årssiffran en aning under hela 2019.

Han noterar att januari är en typisk månad med kraftiga prissänkningar,
speciellt på kläder, skor och utrikes resor.

"Men vi räknar med att dessa priser sjunker något mindre än normalt för
säsongen eftersom den svaga kronan lyfter priserna. Högre importerad
inflation kommer att bli vara ett tema för första halvan av 2019, tror vi",
skriver Isaksson.

Nordeas prognos ligger 0,1 procentenheter över Riksbankens prognos för KPIF
exklusive energi, på 1,8 procent.

Isaksson noterar att Riksbanken inte har bråttom att höja räntorna trots en
optimistisk syn på inflation och BNP-tillväxt.

"Och eftersom vi räknar med att Riksbanken kommer att bli besviken på de
flesta fronter senare i år så spår vi att nästa räntehöjning ligger långt
borta", enligt Nordeas chefanalytiker.

Handelsbankens Johan Löf har en lite lägre prognos för januari-KPIF, på 2,3
procent, och förklarar detta med årsslutseffekter, och om dessa blir fel
tvingas man revidera prognosen för hela året.

"Vissa av dess potentiella prognosfelskällor kan förklara avvikelsen mellan
oss och Riksbanken. Beträffande KPIF ex energi kommer det att bli speciellt
intressant att detta års effekt från förändringarna i
KPI-korgsammansättningen. I snitt är effekten på inflationen negativ (omkring
-0,1 procentenhet) när hushållen ersätter dyra produkter mot billigare
alternativ", skriver Löf i ett kundbrev.

Han tillägger att mycket av den aggregerade effekten drivs av
bolåneräntekomponenten och påverkar därför inte KPIF-inflationen.

Enligt deras erfarenhet är resten av korgeffekten kontracyklisk - ju högre
inflation desto fler hushåll byter från allt dyrare produkter, med viss
eftersläpning.

Löf räknar upp en rad andra risker mot januari-prognosen, men konstaterar att
vissa av dem är tillfälliga och att Handelsbanken överlag är positiva kring
inflationen under 2019.

SCB publicerar KPI för januari tisdagen den 19 februari, klockan 9.30.

Bild: prognossammanställning

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

---------------------------------------
André Hagberg

Infront Data

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.