Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Promore Pharma meddelar att vetenskaplig artikel publicerats om kliniska studieresultat med ropocamptide för venösa bensår

Stockholm 25 oktober 2021 – Promore Pharma AB, ett svenskt ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater, meddelar att en referentgranskad vetenskaplig artikel som beskriver resultaten från en klinisk studie med ropocamptide för behandling av venösa bensår har publicerats i tidskriften Wound Repair and Regeneration.

Promore Pharma slutförde under 2020 en klinisk prövning, HEAL LL-37, en fas IIb dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie vars syfte var att utvärdera effekten och säkerheten för ett nytt läkemedel, LL-37/ropocamptide för lokal administration i kombination med kompressionsbehandling. Studien genomfördes på 148 patienter som lider av svårläkta venösa bensår.

Idag meddelar bolaget att en vetenskaplig artikel publicerats i tidskriften Wound Repair and Regeneration, som är tidskriften för det internationella sällskapet inom sårbehandling, Wound Healing Society. Medförfattare till artikeln är flera internationellt renommerade ämnesområdesexperter, inkluderande professorerna Jan Apelqvist, Arkadiusz Jawien, och Folke Sjöberg.

”Vi är mycket glada över att resultaten från HEAL LL-37 nu är publicerade och tillgängliga för det vetenskapliga samhället och för allmänheten. Publikationen utgör en bekräftelse på kvaliteten i den genomförda kliniska studien”, säger Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma.

”Vi tackar än en gång all personal på de sjukvårdsinrättningar som har deltagit i studien för deras värdefulla bidrag.”, säger Margit Mahlapuu, FoU-chef för Promore Pharma.

Den publicerade artikeln har titeln “Evaluation of LL-37 in Healing of Hard-to-Heal Venous Leg Ulcers: a Multicentric Prospective Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial” och går att läsa i sin helhet via följande länk:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/wrr.12977

För mer information


Jonas Ekblom, VD
Tel: [+46] 736 777 540
E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Erik Magnusson, CFO
Tel: [+46] 708 565 245
E-mail: erik.magnusson@promorepharma.com

Promore Pharmas Certified Adviser är Erik Penser Bank
Tel: [+46] 8-463 83 00
E-mail: certifiedadviser@penser.se

Promore Pharma i korthet


Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (first-in-category) för behandlingsområden med stora medicinska behov och mycket få läkemedelsprodukter. Promore Pharmas två projekt genomgår klinisk utveckling och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom produkterna baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet ensereptide (PXL01), som utvecklas för att förebygga postoperativ ärrbildning, förbereds för en klinisk fas II-prövning för att utröna om peptiden kan användas för att hämma missprydande ärrbildning på hud. Ropocamptide, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har nyligen utvärderats i en klinisk fas IIb-studie med positiva resultat på patienter med venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga uppkomsten av ogynnsamma sammanväxningar (adherenser) efter olika typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Bifogade filer


Promore Pharma meddelar att vetenskaplig artikel publicerats om kliniska studieresultat med ropocamptide för venösa bensår

Författare MFN