Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-16

ProstaLund: Företrädesemissionen övertecknad

Företrädesemissionen i ProstaLund tecknades till cirka 138 %.
ProstaLund tillförs därmed cirka 24 MSEK före avdrag av
emissionskostnader om cirka 4 MSEK.

- Genom företrädesemissionen kan vi nu fortsätta framåt med ett högt tempo i utrullningen av vår nya strategi samt uppdateringen av vår teknik och vårt utbildningskoncept. Kombinationen av vår evidensbaserade CoreTherm-behandling tillsammans med rekommendationen i riktlinjerna i både USA och Europa samt den höjda ersättningsnivån till sjukhus som använder CoreTherm i USA, gör att vi går nu in i ett nytt år med de bästa förutsättningarna för att expandera verksamheten. Jag vill passa på att tacka befintliga och nya investerare för det stora intresset för vår verksamhet i denna spännande fas vi nu befinner oss i, säger Hans Östlund, VD på ProstaLund.

Genom nyemissionen emitteras totalt 3 852 577 aktier till
teckningskursen 6,25 SEK, motsvarande en total emissionslikvid om 24
078 606,25 SEK före emissionskostnader. Av dessa aktier har 3 545 877
aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka
92 % av nyemissionen. Därtill har 1 769 448 aktier tecknats utan stöd
av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 46 % procent av
nyemissionen. Sammantaget inkom anmälningar om cirka 33 MSEK, vilket
motsvarar cirka 138 procent av emissionsbeloppet. Emissionsgarantin
har inte tagit i anspråk.

De aktier som inte tecknades med stöd av teckningsrätter tilldelas de
som tecknat utan företräde. Tilldelningen sker i enlighet med de
principer som angetts i memorandumet som publicerades den 28 november
2016. Tilldelningsbeslut har fattats av styrelsen och avräkningsnotor
utan företrädesrätt planeras sändas ut idag den 16 december 2016, med
likviddag den 21 december 2016. Tecknare som inte tilldelas aktier
erhåller inga avräkningsnotor.

Aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket kommer det
totala antalet aktier i ProstaLund att uppgå till 10 273 539 stycken
och aktiekapitalet kommer att uppgå till 10 273 539 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) pågår till dess att
företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna
registrering beräknas ske i slutet av december 2016.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund, VD

Tel. +46 (0) 70 624 07 40

e-post: hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med
huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter
för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat
behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för
BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på
AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2016 ligger på
ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms
påverkan på prostatacancer. Se även - www.prostalund.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget måste
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom Hans Östlunds försorg, för offentliggörande den 16
december 2016. ProstaLunds VD Hans Östlund nås genom ovanstående
kontaktuppgifter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/prostalund/r/foretradesemissionen-overtecknad,...
http://mb.cision.com/Main/11661/2152054/605172.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.