Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-25

ProstaLund: Idag inleds teckningstiden i ProstaLund AB:s företrädesemission

Idag, den 25 januari 2018, inleds teckningstiden i ProstaLund AB:s
("ProstaLund") företrädesemission. Även allmänheten inbjuds att
teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och
med den 8 februari 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs
ProstaLund totalt cirka 13 MSEK före emissionskostnader. ProstaLund
har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka
3 MSEK, totalt motsvarande cirka 23 procent av emissionsvolymen och
garantiteckning om cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 16 procent av
emissionsvolymen. Totalt är således cirka 39 procent av den totala
emissionsvolymen på förhand skriftligen avtalad. Memorandum, teaser
och anmälningssedel finns tillgängligt på ProstaLunds
(www.prostalund.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och
AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Härutöver
finns möjlighet att teckna aktier med Bank-ID på Sedermera
Fondkommissions hemsida.

Motiv för nyemission
Emissionslikviden från företrädesemissionen om cirka 13 MSEK före
emissionskostnader är avsedd att finansiera bl.a. CE-märkning och
marknadslansering av den nya versionen av CoreTherm samt finansiera
marknadsexpansion, dels inom Skandinavien och dels internationellt
till Kina. Härutöver är företrädesemissionen avsedd att finansiera
den löpande verksamheten.

Erbjudandet i sammandrag
? Teckningstid: 25 januari - 8 februari 2018.
? Teckningskurs: 3,80 SEK per aktie.
? Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 424 513 aktier,
motsvarande högst 13 013 149,40 SEK. Även allmänheten ges möjlighet
att teckna aktier i nyemissionen.

? Avstämningsdag och företrädesrätt: Sista dag för handel i
ProstaLunds aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den
17 januari 2018 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter var den 18 januari 2018. Avstämningsdag var den 19
januari 2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt.
Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1)
ny aktie.

? Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit
teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK, totalt motsvarande cirka 23
procent av emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 2,1 MSEK,
motsvarande cirka 16 procent av emissionsvolymen. Totalt är således
cirka 39 procent av den totala emissionsvolymen på förhand
skriftligen avtalad.

? Antal aktier innan nyemission: 10 273 539 aktier.
? Värdering (pre-money): Cirka 39 MSEK.
? Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på AktieTorget under perioden 25 januari 2018 - 6 februari 2018.

? Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske
på AktieTorget från och med den 25 januari 2018 fram till dess att
Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering
beräknas ske under slutet av februari 2018.

Memorandum, teaser och anmälningssedel
Memorandum, teaser och anmälningssedel för nyemissionen finns nu
publicerat på ProstaLunds, Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets
respektive hemsidor (www.prostalund.se, www.sedermera.se och
www.aktietorget.se). Möjlighet finns även att teckna aktier med
Bank-ID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Investerarträffar
I samband med företrädesemissionen kommer representanter för
ProstaLund att närvara vid investerarträffar för att informera om
verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är
gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För
ytterligare information om träffarna, vänligen besök Sedermera
Fondkommissions hemsida

(www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon
040-615 14 10, eller e-post via event@sedermera.se.

Datum och tid
Arrangör
Adress och ort
Anmälan
1 februari
Kl. 11.30 - 13.00
Sedermera Fondkommission
Scandic Klara
Slöjdgatan 7,
111 57 Stockholm
Anmälan sker på www.sedermera.se
5 februari
Kl. 11.30 - 13.00
Sedermera Fondkommission
Börshuset,
Skeppsbron 2,
211 20 Malmö
Anmälan sker på www.sedermera.se
Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare
till ProstaLund i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel. +46 (0) 40 615 14 10
e-post: info@sedermera.se
För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med
huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter
för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat
behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för
BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på
AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2017 ligger på
ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms
påverkan på prostatacancer. Se även - www.prostalund.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/prostalund/r/idag-inleds-teckningstiden-i-pros...
http://mb.cision.com/Main/11661/2437848/781963.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.