Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

ProstaLund: Kommuniké från årsstämma 2016 i ProstaLund AB (publ)

Vid årsstämman i ProstaLund AB (publ), som hölls i Lund den 17 maj
2016, fattades bl.a. följande beslut:

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att
ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Magnus Bolmsjö,
William Gunnarsson, Sonny Schelin och Sören Johansson. Sonny Schelin
omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden
till nästa årsstämma beslutades utgå med 75 000 kr till styrelsens
ordförande och 40 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. KPMG
AB omvaldes som revisor i bolaget, med Dan Kjellqvist som
huvudansvarig revisor.

Stämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller
teckningsoptioner. Antalet aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner som får ges ut med stöd av bemyndigandet är inte
begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var
tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Vid
beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska
teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för
emissionsbeslutet.

Lund den 17 maj 2016

ProstaLund AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare kommentarer kontakta

Magnus Bolmsjö, VD

Tel. +46 (0) 709 31 27 31

e-post: magnus.bolmsjo@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med
huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter
för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat
behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för
BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på
AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2016 ligger på
ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms
påverkan på prostatacancer. Se även - www.prostalund.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/prostalund/r/kommunike-fran-arsstamma-2016-i-p...
http://mb.cision.com/Main/11661/2009904/516239.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.