Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-28

ProstaLund: Offentliggörande av memorandum samt inledning av teckningstiden

Med anledning av att teckningstiden i företrädesemissionen inleds i
morgon, den 29 november 2016, publiceras härmed memorandum och
informationsfolder på ProstaLunds och AktieTorgets respektive
hemsidor. Teckningstiden löper till och med den 13 december 2016. Vid
fulltecknad nyemission tillförs ProstaLund cirka 24 MSEK före
emissionskostnader. Emissionen är i sin helhet garanterad genom
teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Även allmänheten har
möjlighet att teckna.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 29 november - 13 december 2016.
· Teckningskurs: 6,25 SEK per aktie.
· Antal aktier i erbjudandet: 3 852 577 aktier.
· Företrädesrätt: Sista handelsdag i bolagets aktie med
teckningsrätt var den 24 november 2016 och första handelsdag i
bolagets aktie utan teckningsrätt var den 25 november 2016.
Avstämningsdagen för att erhålla teckningsrätter är den 28 november
2016. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i
ProstaLund erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie i
ProstaLund. Varje fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3)
nya aktier i ProstaLund.

· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på AktieTorget under perioden 29 november - 9 december 2016.

· Handel med BTA: Handel med BTA (betald tecknad aktie) pågår från
och med den 29 november 2016 till dess att företrädesemissionen
registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i
slutet av december 2016.

· Utan företrädesrätt: Aktier som tecknas utan stöd av
teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat
aktier med stöd av teckningsrätt, i andra hand andra som tecknat
aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand
emissionsgaranter.

Investerarträffar

1 december 2016

Redeye Investor After Work i Göteborg:

Hotel Elite, Kungsportsavenyn 36-38, kl. 17.30-21.00

Anmäl dig till After Work via www.redeye.se/events

Redeye AB är finansiell rådgivare och Aktieinvest FK AB är
emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund, VD

Tel. +46 (0) 70 624 07 40

e-post: hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med
huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter
för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat
behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för
BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på
AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2016 ligger på
ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms
påverkan på prostatacancer. Se även - www.prostalund.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget måste
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom Hans Östlunds försorg, för offentliggörande den 28
november 2016. ProstaLunds VD Hans Östlund nås genom ovanstående
kontaktuppgifter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/prostalund/r/offentliggorande-av-memorandum-sa...
http://mb.cision.com/Main/11661/2131273/595530.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.