Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-22

ProstaLund: ProstaLund genomför förändringar i det amerikanska dotterbolaget

Styrelsen i ProstaLund AB ("ProstaLund") har mot bakgrund av att
bolagets försäljningsutveckling på den amerikanska marknaden inte
motsvarat förväntningarna under de senaste åren, vilket tidigare
kommunicerats, fattat beslut om att genomföra kraftfulla förändringar
samt kostnadsbesparingar för dotterbolaget i USA. Det är styrelsens
bedömning att det är viktigt att vidta kraftfulla åtgärder på den
amerikanska marknaden, som är världens största marknad för
medicinteknik, för att långsiktigt stärka denna marknad. Bolaget
planerar även att genomföra en prospektiv klinisk studie i USA i
syfte att skifta försäljningssegment från privatpraktiserande
kliniker till sjukhus.

Bolaget genomför i det första steget en kostnadsbesparing för att
avsluta satsningen på det olönsamma marknadssegmentet
privatpraktiserande kliniker som historiskt har bearbetats. Med de
förändringar som görs, vilka avser uppsägning av försäljningspersonal
och avslutande av aktiviteter, bedömer styrelsen att omedelbara
besparingar kommer att uppgå till cirka 5 MSEK på årsbasis.
Historiskt har samtliga mikrovågsmetoder sålts till mindre
privatpraktiserande kliniker som behandlar patienter i ett tidigt
stadium av godartad prostataförstoring (BPH). Det finns många
konkurrerande metoder och den prisbild som utvecklats gör det svårt
att bedriva en lönsam verksamhet.

Det medicinska och ekonomiska värdet av CoreTherm-metoden är betydande
för patienter där sjukdomsbilden har utvecklats längre. Dessa
patienter behandlas inte på privatpraktiserande kliniker utan
sjukhus. Alternativet för dessa patienter är kostsamma kirurgiska
ingrepp eller långvarig komplicerad och kostsam katetervård.
ProstaLunds amerikanska dotterbolag avser därför att till fullo
fokusera sin behandling på denna patientgrupp, vilket ska leda till
ökad lönsamhet. Bolaget har inom detta segment en betydande
konkurrensfördel och alternativa mikrovågstekniker och metoder klarar
ej av behandling av dessa patienter. I syfte att öka bolagets
försäljning inom detta segment planerar bolaget nu att genomföra en
prospektiv klinisk studie på minst två universitetssjukhus i USA.
Målsättningen är dels att visa CoreTherms behandlingseffekt på ovan
nämnd patientgrupp och dels att skapa referenskliniker, vilka kommer
vara bolaget behjälpliga i införsäljningen till andra sjukhus i USA.
Studien beräknas att inledas under 2018 och avslutas under 2019.

Med omedelbar verkan kommer bolaget även att genomföra en betydande
prishöjning av CoreTherm-metoden i USA. Sammantaget kommer dessa
förändringar att påverka ProstaLunds affärer i betydande utsträckning
i USA. Långsiktigt är det enligt styrelsens bedömning rätt väg att gå
och utebliven försäljning till en prisnivå som ej är acceptabel är en
beräknad risk och planerad konsekvens. I samband med de förändringar
som nu genomförs kan bolaget vidare förstärka dess satsning på den
skandinaviska sjukvårdsmarknaden och sälja produkter på lönsamma
marknader.

ProstaLund har en fortsatt mycket stor tilltro på det medicinska värde
CoreTherm ger patienter.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med
huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter
för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat
behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för
BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på
AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2017 ligger på
ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms
påverkan på prostatacancer. Se även - www.coretherm.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget måste
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 december 2017. ProstaLunds VD Hans Östlund
nås genom ovanstående kontaktuppgifter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/prostalund/r/prostalund-genomfor-forandringar-...
http://mb.cision.com/Main/11661/2421029/771173.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.