Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-15

PROTCT: Oppdatering på COVID-19, Q1 resultat og solvensmargin

COVID-19 skaper turbulens i alle markeder

Etter hvert som COVID-19 har utviklet seg til en global pandemi, og vi på samme
tid har opplevd en kraftig fallende oljepris, har finansmarkedene vært ekstremt
turbulente i årets første kvartal. På generell basis har man erfart en sterk og
bred negativ utvikling innen de fleste aktivaklasser. Ledende aksjeindekser har
falt markant, rentebevegelser har vært ekstreme og kredittspreader har økt
betydelig.

Investeringsresultat NOK -452 millioner, økt andel i High Yield (HY)

I første kvartal var investeringsresultatet negativt med NOK -452 millioner.
Aksjeporteføljen inklusive sikringsinstrumenter påførte oss et verditap på NOK -
331 millioner (-28,8%), mens renteporteføljen endte med et negativt resultat på
NOK -121 millioner (-1,1%). Blant våre plasseringer, både hva gjelder aksjer og
obligasjoner, har vi svært liten eksponering mot bransjer og selskaper som
rammes direkte av koronaviruset og oljepriskollapsen (f.eks. reiseliv-, olje- og
oljeserviceselskaper).

Ved årsslutt var om lag 16% av våre totale finansielle investeringer plassert i
HY. Ved utgangen av mars har vi økt andelen til 28%, hvorav det vesentligste av
økningen skjedde i tidsrommet 16.-20. mars. Verdiendringene på våre
investeringer, samt økt eksponering mot HY-markedet, har medført en endring i
vår aktiva-allokering fra 10,1% aksjer og 89,9% renter per 31.12.2019 til 7%
aksjer og 93% renter per Q1 2020. I samme periode har effektiv rente på
renteporteføljen økt fra 2,1% til 4,3%.

Combined ratio 98,3% - kraftig forbedring

I første kvartal ble combined ratio for egen regning 98,3% mot 105,9% i samme
periode i fjor. Underliggende er resultatforbedringen sterkere idet vi har 0% i
reservegevinst i år mot 6,9% i Q1 2019. Premievolumet vokser med 4% relativt til
samme periode i fjor (0% i lokal valuta), støttet av fortsatt nødvendige
prisøkninger. Kraftige prisøkninger i Norden har ført til høyere avgang enn
normalt. I Q1 var de samlede prisøkninger i vår nordiske forsikringsportefølje
13,5%.

Combined ratio i de respektive land var

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/500999

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.