Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-01

Provide IT: Provide IT:s noteringsemission blev kraftigt övertecknad

Den 31 maj 2016 avslutades teckningsperioden i Provide IT Sweden AB:s
noteringsemission av aktier inför notering på AktieTorget. Det
maximala emissionsbeloppet uppgick till 4,5 MSEK. Emissionens utfall
blev 83,7 MSEK fördelat på cirka 3 300 konton. Det motsvarar en
teckningsgrad på cirka 1 860 %. Styrelsen avser att på fredag den 3
juni fatta beslut om att utnyttja överteckningsemissionen på 1,5 MSEK
samt fatta beslut om tilldelning. Vid utnyttjande av
överteckningsemissionen tillförs Provide IT cirka 5,1 MSEK, efter
avdrag för noterings- och emissionskostnader på cirka 0,9 MSEK.
Besked om tilldelning till nätmäklare och banker samt distribution av
avräkningsnotor kommer ske i början av vecka 23.

VD Bawan Faraj kommenterar:

Vi vill börja med att hälsa alla nytillkomna aktieägare välkomna till
Provide IT. Vi är överväldigade över den fina respons som vi har fått
under vår teckningsperiod och att så många tror på oss. Det gör att
vi känner oss ännu mer motiverade att utveckla bolaget. Vi kommer
under hösten genomföra en intensiv marknadssatsning och hyser goda
förhoppningar om att kunna upprätthålla en hög tillväxttakt med god
lönsamhet under kommande år.

Tilldelning

Till följd av den kraftiga överteckningen kan inte full tilldelning
ske. De principer som kommer vara vägledande vid tilldelningen är att
ägarspridning kommer att prioriteras genom att så många tecknare som
möjligt erhåller minimiposter om 700 aktier. Styrelsen kan komma att
tilldela vissa strategiskt viktiga investerare fler aktier än en
minimipost på 700 aktier, men det rör sig i så fall om ett mycket
begränsat antal investerare och som totalt sett kan erhålla aktier
för maximalt tio procent av emissionsbeloppet.

Första dag för handel

Första dag för handel i Provide IT:s aktie på AktieTorget är planerad
till den 27 juni 2016.

Aktiens kortnamn: PROVIT

Aktiens ISIN-kod: SE0008321418

Antal aktier och aktiekapital

När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala
antalet aktier i Provide IT att uppgå till 5 835 000 aktier och
aktiekapitalet kommer att uppgå till 583 500 kronor.

Projektledare för noteringen

Provide IT har använt InWest Corporate Finance som projektledare i
arbetet med noteringen och noteringsemissionen.

För ytterligare information

Bawan Faraj

VD, Provide IT Sweden AB

Telefon: 0762-519 670

E-post: bawan@provideit.se

Om bolaget

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av
applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med
plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget
fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna
projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt
och med hög lönsamhet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/provide-it/r/provide-it-s-noteringsemission-bl...
http://mb.cision.com/Main/14369/2021619/523669.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.