Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-14

PwC: Fastighetstempen: Branschen tror på stigande priser

Antalet företag som tror på stigande priser på den kommersiella
fastighetsmarknaden ökar markant. Det visar PwC:s Fastighetstempen
som bygger på intervjuer med beslutsfattare i svenska
fastighetsbolag. Trots ett positivt affärsklimat är det tydligt att
branschen har blivit allt mer oroad för omvärldsförändringar och
nämner den globala ekonomiska stabiliteten som en av de viktigaste
faktorerna för transaktionsmarkanden framöver.

Så många som 64 procent av fastighetsägare och investerare räknar med
stigande priser de kommande tolv månaderna. Det är en ökning från 35
procent för ett år sedan. Bara en procent av respondenterna i
undersökningen tror på fallande priser.

- Många bedömare räknar med en fortsatt positiv prisutveckling. Det
finns förmodligen fortfarande skillnader beroende på såväl geografi
som fastighetstyp även om fler och fler får upp ögonen för
investeringar utanför storstadsregionerna, säger Robert Fonovich,
ansvarig för Real Estate inom PwC.

Synen på hyresintäkter är också positiv. Hela 70 procent av
respondenterna räknar med att hyresintäkterna för det egna företaget
kommer att öka och 67 procent ser stigande hyresintäkter för
branschen som helhet.

Tillgången till kapital bedöms fortfarande som god och utvecklingen
stabiliseras något i årets mätning. Över hälften, 52 procent, tror
att tillgången till lånekapital ökar de kommande tolv månaderna.

De fastigheter som bedöms som mest attraktiva när det gäller bästa
avkastning ligger inom kontors- och bostadssektorn. Intresset för
handelsfastigheter minskar. Dock blir det allt svårare att hitta
attraktiva investeringsobjekt enligt undersökningen. Så många som
hälften av respondenterna, jämfört med 26 procent för ett år sedan,
tvivlar på tillgången till intressanta objekt.

- Vi har under årets första månader sett intressanta transaktioner
inom i princip alla segment, även om många aktörer nu gör bedömningen
att det blir svårare att finna investeringsobjekt som motsvarar
aktuell strategi. Detta kan leda till en ökningstakt av investeringar
i eget bestånd där man ofta upplever att en högre avkastning kan
erhållas, avslutar Robert Fonovich.

Det som kan komma att påverka fastighetsmarknaden negativt i det korta
perspektivet är en tilltagande oro i omvärlden. Över 2o procent av
branschföreträdarna nämner i undersökningen den globala ekonomiska
stabiliteten som en av de viktigaste faktorerna för
transaktionsmarknaden framöver.

Om undersökningen

Fastighetstempen genomförs bland beslutsfattare i den svenska
fastighetsbranschen. Undersökningen fångar regelbundet upp aktuella
trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och olika
finansiella aktörer. Syftet är att visa hur bolagen ser på
utvecklingen de kommande tolv månaderna för såväl det egna företaget
som branschen i helhet. Undersökningen bygger på 103 intervjuer under
perioden april-mars 2014.

Ladda ner rapporten här:

http://www.pwc.se/sv/fastigheter/publikationer/fastighetstempen-2014-1.j...

För mer information kontakta:

Robert Fonovich, ansvarig för Real Estate inom PwC, tel 0709 29 33 64,
e-post: robert.fonovich@se.pwc.com

Jenny Huselius, kommunikationsansvarig bransch, tel 0702 00 91 39,
e-post: jenny.huselius@se.pwc.com

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och
affärsrådgivning med 3 800 medarbetare på 100 kontor runt om i
landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden
för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska
storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala
företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi
ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper,
erfarenheter och lösningar med 184 000 medarbetare i 157 länder för
att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pwc/r/fastighetstempen--branschen-tror-pa-stig...
http://mb.cision.com/Main/365/9584771/244469.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.