Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-12

PwC: Företagsledare vill bli bättre på att kommunicera skatt

Företagsledare världen över vill lägga större fokus på att kommunicera
skattefrågor. Anledningen är att de ser förtroendefrågan som allt mer
central för företagens utsikter för tillväxt. Nästan två tredjedelar
menar att det internationella skattesystemet är i akut behov av
reformer och 70 procent säger att skatteeffekterna är bland de
främsta orosmolnen när det gäller det egna företagets tillväxt. Det
visar en ny rapport från PwC där vd:ar runt om i världen frågats ut
om synen på skatter och skattesystem.

- Vd:arna ser tydliga risker kopplade till skattefrågorna. Framförallt
ser de ett behov av att hjälpa intressenter att förstå deras totala
skattebidrag till samhället. Företags bidrag till samhället
innehåller så mycket mer än bara bolagsskatten. För att skapa ett
förtroende på marknaden är det viktigt att företagen aktivt och
transparant gör marknaden medveten om samtliga skatter och
åskådliggör den totala skattebilden, säger Magnus Johnsson, ansvarig
för Tax Services, PwC Sverige.

Enligt undersökningen är vd:arna väl medvetna om behovet av att
återskapa förtroende mellan företaget och dess intressenter. 49
procent menar att brist på förtroende försvårar deras utsikter för
tillväxt, vilket är en ökning från 37 procent år 2013. Många vd:ar
betonar vikten av att främja en kultur av etiskt beteende i
näringslivet. Tre av fyra respondenter anser att det är viktigt att
deras företag betalar "sin beskärda del" skatt.

- Vi ser även att företagsledarna är mycket angelägna om att skapa en
ny internationell skattestruktur. 65 procent menar att det
internationella skattesystemet av idag inte uppfyller behoven hos
multinationella företag. Samtidigt är det bara 27 procent som tror
att G20-länderna kan enas om en skattereform inom en snar framtid,
kommenterar Magnus Johnsson.

Rapporten visar även att företagsledarna ser skattetrycket som ett
stort hinder för tillväxt i företaget. 70 procent av vd:arna anser
att skatternas effekter påverkar tillväxten negativt, vilket är en
ökning från 62 procent år 2013.

- Företagsledarna har en svår balansgång framför sig. En ökad
skattebelastning inverkar negativt på många företag. Samtidigt som
hantering av skatt tydligt påverkar ett företagets anseende.
Verkligheten är att skatt är en kostnad och en skyldighet. En väl
genomtänkt skattestrategi balanserar kostnaden, nationella
finanspolitiska behov och internationella skattenormer på ett
hållbart sätt, avslutar Magnus Johnsson.

Övriga resultat från undersökningen

· Vd:arna menar att skatter är den enskilt största frågan att
hantera inom företaget.

· Styrelserna bör ägna mer tid åt företagens skattestrategier enligt
vd:arna, som tycker att företags skattestrategier ska innehålla delar
som tydligt efterfrågas av intressenter, som transparens, styrning,
kontroll och kommunikation.

· 63 procent av vd:arna säger att skattepolitiken och det lokala
skattesystemets konkurrenskraft är viktiga faktorer för beslut om var
de väljer att bedriva verksamheten.

· Vd:arna har lågt förtroende för den egna regeringen. 21 procent av
företagsledarna anser att deras regering har varit effektiva i att
skapa ett mer internationellt konkurrenskraftigt och effektivt
skattesystem.

Om undersökningen
PwC:s undersökning CEO Survey genomförs årligen och 2014 års
undersökning är den sjuttonde sedan starten. I år ingick även ett
antal specifika frågor kring vd:ars syn på olika skattefrågor vilka
sammanfattas i rapporten CEO Survey Tax. Resultaten i år baseras på
1344 enkätsvar och 34 djupintervjuer med företagsledare i 68 länder.
Undersökningen ägde rum under fjärde kvartalet 2013.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Johnsson, ansvarig för Tax Services, PwC Sverige
Tel: 0709-29 31 72, e-post: magnus.johnsson@se.pwc.com

Martin Askman, kommunikationschef, PwC Sverige
Tel: 070-929 36 85, e-post: martin.askman@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och
affärsrådgivning med 3 800 medarbetare på 100 kontor runt om i
landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden
för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska
storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala
företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi
ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper,
erfarenheter och lösningar med 184 000 medarbetare i 157 länder för
att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pwc/r/foretagsledare-vill-bli-battre-pa-att-ko...
http://mb.cision.com/Main/365/9583279/243550.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.