Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-09

PwC: Fortsatt positiva tongångar i verkstadsindustrin

Allt fler svenska verkstadsföretag ser ljust på framtiden. Över
hälften av de ekonomichefer i verkstadssektorn som intervjuades i
årets första Verkstadsbarometer spår en ökad vinstutveckling under de
kommande 12 månaderna.

Under första kvartalet 2014 säger 52 procent av företagen att de tror
på ökade vinster under året. Vilket kan jämföras med 36 procent för
ett år sedan. Tendensen är tydligare när hela branschen avses, då
tror 54 procent av de tillfrågande på en förbättring jämfört med 19
procent för första kvartalet 2013.

Samtidigt visar undersökningen en nedgång i ökningstakt när det gäller
företagens bedömning av intäktsutvecklingen från föregående kvartal.
Kostnadsnivåerna och försäljningspriserna förväntas bli ungefär
desamma medan branschen är mer positiv när det gäller synen på export
jämfört med tredje kvartalet 2013, då den senaste mätningen
genomfördes.

- Med den positiva och tydliga tendensen från höstens
Verkstadsbarometer var min bedömning att vi skulle se fortsatt starka
tecken på förbättring även i denna Barometer. Även om vinsterna sakta
ökar och vi ser en positiv underliggande ton i undersökningen är det
inte samma tydliga trend vi ser, säger Olof Enerbäck, ansvarig för
Verkstadsbranschen inom PwC och fortsätter;

- När ökningen inte matchas av tron på intäktsökningar och ökade
försäljningspriser blir arbetet med interna effektiviseringsprogram
avgörande för att balansera pressade marginaler. En tydligare ökning
av efterfrågan krävs för att få en avgörande skillnad när det gäller
kapacitetsutnyttjande, sysselsättning och investeringar.

Bland de hinder företagen själva anger som hot för tillväxten är
bristande efterfrågan den faktor som hamnar högst upp på listan. Hela
73 procent anger det som en av de största utmaningarna framöver.
Undersökningen visar också att den globala ekonomins betydelse för
tillväxten i verkstadssektorn minskar på kort sikt. På längre sikt
blir förändringarna dock allt viktigare. Så många som 86 procent ser
den ekonomiska utvecklingen som avgörande de kommande fem åren. När
det gäller globala trenders påverkan spår 64 procent att den tekniska
utvecklingen kommer fortsätta att lämna stora avtryck på branschen
framöver.

- Hanteringen av ny teknologi och av innovationsprocessen kommer att
vara de största katalysatorerna för tillväxt när vi pratar tre till
fem år framåt i tiden, kommenterar Olof Enerbäck.

Trots det visar undersökningen en oförändrad utveckling när det gäller
investeringar i nya produkter och tjänster. För FoU är trenden till
och med fallande. Från att ha legat runt 40 procent av företagen som
anger att de kommer att öka utgifterna inom forskning och utveckling
är det i årets mätning endast 32 procent som planerar att satsa inom
området.

När det gäller personal är situationen relativt stabil, över hälften
planerar inte för några förändringar när det gäller heltidsanställda
medan dryga 20 procent av företagen anger att de räknar med att
minska personalstyrkan det kommande året.

Om Verkstadsbarometern
Verkstadsbarometern är en halvårsvis återkommande undersökning som
tittar närmare på trender och attityder bland landets största
verkstadsföretag. Verkstadsbarometern Q1 2014 är den tolfte i
ordningen sedan starten 2008. Intervjuer med företrädesvis
ekonomichefer har genomförts i 56 företag under tidsperioden
februari-mars 2014. Ladda ner rapporten på pwc.se

För mer information kontakta gärna:

Olof Enerbäck, ansvarig för verkstadsbranschen inom PwC, tel 0709 29
12 90, e-post: olof.enerback@se.pwc.com

Jenny Huselius, kommunikationsansvarig bransch PwC , tel 0702 00 91
39, e-post: jenny.huselius@se.pwc.com

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och
affärsrådgivning med 3 800 medarbetare på 100 kontor runt om i
landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden
för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska
storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala
företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi
ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper,
erfarenheter och lösningar med 184 000 medarbetare i 157 länder för
att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pwc/r/fortsatt-positiva-tongangar-i-verkstadsi...
http://mb.cision.com/Main/365/9566363/231225.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.