Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-22

PwC: Korruptionsrisken fortsatt hög inom bygg- och entreprenadbranschen

Korruption fortsätter att utmana byggsektorn. Branschen själv menar
att de största riskerna när det gäller oegentligheter handlar om
svågerpolitik, kartellbildning och uppgjorda kontrakt. Trots det är
det få som kartlägger riskerna. Det visar årets Entreprenadbarometer
där 100 chefer inom bygg- och entreprenadbranschen har intervjuats om
framtiden.

Så många som 49 procent av cheferna anger i undersökningen att de har
klara och uttalade etiska regler och policys kring korruption. Trots
det svarar 65 procent att de inte arbetar förebyggande med
riskanalyser i samband med den här typen av frågor. Endast 15 procent
uppger att de löpande och systematiskt kartlägger risker för
korruption och oegentligheter.

- Samhällsbyggnadssektorn är globlat sett mer drabbad av mutor och
korruption än andra branscher. Illa förberedd tenderar risker att
anta onödiga proportioner och få långtgående konsekvenser för både
företaget och dess varumärke, menar Marie Liebich som är ansvarig för
Entreprenadbranschen inom PwC och fortsätter;

- Tonen i företagsledningen är avgörande för ett framgångsrikt
anti-korruptionsarbete eftersom den genomsyrar hela organisationen.
Vid förra årets mätning uppgav 59 procent av företagen att det fanns
ett uttalat engagemang från ledningen i en här typen av frågor, i
årets mätning är motsvarande siffra 28 procent.

Byggsektorn utmanas av kraftiga pensionsavgångar och hela 80 procent
av de större byggbolagen är oroade för framtida kompetensförsörjning.
Utländska underleverantörer kan därför komma att spela en allt
viktigare roll framöver. Hela 60 procent av de större aktörerna säger
i undersökningen att de regelbundet anlitar utländska
underleverantörer i byggprojekt i Sverige. Trots det har över 52
procent av svenska byggföretag i dag lågt förtroende för utländska
entreprenörers skatt- och avgiftshantering, vilket kan jämföras med
43 procent 2013 och knappt 20 procent 2012.

- Vi ser tydligt att förtroendet minskar för utländska
underleverantörer och det är viktigt att branschens olika aktörer
agerar för att bryta den utveckligen, avslutar Marie Liebich.

Från den 1 juli 2013 ska företag som utstationerar arbetstagare i
Sverige i mer än fem dagar anmäla detta till Arbetsmiljöverket.
Enligt undersökningen har 35 procent aldrig hört talas om den nya
anmälningsskyldigheten.

Undersökningen visar också att branschen har stor förväntan på att
bostadsbyggandet ökar. Hälften av företagen i undersökningen bedömer
att investeringarna i bostäder och infrastruktur tilltar under året.
Största hindren för en sådan utveckling är långa planprocesser,
överklaganden, hyresregleringar och stigande materialkostnader.

Branschen ser miljö som den viktigaste hållbarhetsfrågan. 59 procent
anger att de tagit fram hållbarhetsmål för verksamheten och en klar
majoritet anser att målen är väl implementerade i verksamheten. De
största utmaningarna med hållbarhetsarbetet är kunskaps- och
resursbrist, enligt undersökningen.

Om undersökningen

Entreprenadbarometern 2014 baseras på 100 telefonintervjuer med
ekonomichefer på svenska bygg- och anläggningsföretag med mer än 20
anställda. Undersökningen genomfördes under december 2013 - januari
2014 och är en uppföljning av Entreprenadbarometern 2013. Syftet med
sammanställningen är att kartlägga branschens inställning till
offentliga upphandlingar, oegentligheter och korruption,
kompetensförsörjning, hållbarhet och bostadsbyggande. Ladda ner
rapporten här:
http://www.pwc.se/sv/entreprenad/publikationer/entreprenadbarometern-210...

För mer information kontakta:

Marie Liebich, ansvarig för Entreprenadbranschen inom PwC

Tel 0709 29 28 77, e-post: marie.liebich@se.pwc.com

Jenny Huselius, kommunikationsansvarig bransch

Tel 0702 00 91 39, e-post: jenny.huselius@se.pwc.com

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och
affärsrådgivning med 3 800 medarbetare på 100 kontor runt om i
landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden
för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska
storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala
företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi
ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper,
erfarenheter och lösningar med 184 000 medarbetare i 157 länder för
att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pwc/r/korruptionsrisken-fortsatt-hog-inom-bygg...
http://mb.cision.com/Main/365/9556055/223647.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.