Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-27

PwC: Många företag misslyckas med intern rekrytering av kvinnor till vd-posten

Allt fler kvinnor tar plats på vd-stolen i storförtagen. Men
fortfarande är det bra tre procent av alla nytillträdda vd:ar som är
kvinnor. Företagen är även betydligt sämre på att internrekrytera
kvinnor till vd-rollen. Det visar en ny rapport från Strateg& och PwC
och som tittar närmare på utvecklingen när det gäller kvinnor på
vd-posten i världens 2 500 största företag.

För fjortonde gången har Strategy& (före detta Booz & Company som
från och med den 3 april 2014 är en del av PwC-nätverket) undersökt
omsättningen bland vd:ar i världens 2500 största företag. I år har
rapporten särskilt fokus på utvecklingen under de senaste tio åren
när det gäller kvinnor som vd:ar.

Undersökningen visar att 75 procent fler kvinnor tillträtt som vd i
storföretagen i förhållande till de som lämnat under de senaste tio
åren.

- Vår uppskattning är att år 2040 kommer ungefär en tredjedel av de
nytillträdda vd:arna i större företag att vara kvinnor vilket vi
baserar på utvecklingen när det gäller högre utbildning, andelen
kvinnor i arbetslivet, skiftande sociala normer och vår egen
undersöknings historik. Men trots en positiv utveckling visar
undersökningen att endast tre procent av alla nytillsatta vd:ar var
kvinnor under 2013. En siffra som dessutom var 1,3 procentenheter
lägre än 2012, säger Per-Ola Karlsson, ansvarig för rapporten vid
Strategy&.

När det gäller bakgrund så är det vanligare att en vd som är kvinna
rekryteras externt. Mellan 2004-2013 rekryterades 35 procent av de
nytillträdda vd:arna som var kvinnor utifrån - att jämföra med 22
procent av de män som nytillträdde som vd:ar.

- Att kvinnor i högre grad plockas in till vd-rollen från externt håll
indikerar att företagen har misslyckats med att skapa förutsättningar
för intern utveckling av kvinnor till ledande positioner vilket
tvingar företagen att blicka utåt för att hitta kandidater,
kommenterar Per-Ola Karlsson.

Enligt undersökningen är det även allt vanligare att kvinnor tvingas
bort från rollen som vd. 38 procent av de vd-kvinnor som lämnat sin
post under de senaste tio åren har gjort det på grund av att de
tvingats bort, att jämföra med 27 procent av de män som lämnat
vd-rollen.

Övriga resultat från rapporten

· USA och Kanada har kommit längst i jämställdhetsperspektiv, med
3,2 procent tillträdande kvinnor som vd:ar under perioden 2004-2013.
Japan ligger sämst till med endast 0,8 procent nya kvinnor i
vd-rollen under motsvarande period.

· Drygt 14 procent av vd:arna lämnade sina roller under 2013, något
färre än 2012 då motsvarande siffra var 15 procent.

· Genomsnittsåldern för en tilltärdande vd var 53 år.
· Drygt 70 procent av vd-förändringarna var planerade (d v s inte på
grund av M&A eller avskedande).

· Störst omsättning på vd-stolen ägde rum i Brasilien, Ryssland och
Indien, där 21 procent av vd-posterna omsattes.

· De flesta vd:arna som tillträder är redan bekanta med företagen
som anställer dem. 76 procent kom från det egna företaget. 58 procent
kom till företaget från ett annat företag inom samma bransch. 80
procent finns i landet där företaget har sitt huvudkontor.

- Företagen fortsätter att rekrytera enligt vanda mönster när de
väljer vd:ar. Inte minst när det gäller nationalitet vilket visar på
att "den globala vd:n" nog är mer av en myt än en verklig företeelse,
avslutar Per-Ola Karlsson.

Om undersökningen
Utgångspunkten för rapporten har varit världens 2500 största företag,
vilka har definierats enligt börsvärde den 1 januari 2013 (källa
Bloomberg). Därefter identifierades de företag som genomfört
förändring på vd-positionen. För en listning av företag som
förvärvats eller fusionerats under 2013 användes Bloomberg som källa.

Rapporten Chief Executive Survey 2013 kan laddas ner på
www.strategyand.pwc.com.

För ytterligare information kontakta:
Per-Ola Karlsson, ansvarig för studien, Strategy&
Tel: +971 4 436 3028 e-post: per-ola.karlsson@strategyand.pwc.com

Martin Askman, kommunikationschef, PwC Sverige
Tel: 010-213 36 85, e-post: martin.askman@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och
affärsrådgivning med 3 800 medarbetare på 100 kontor runt om i
landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden
för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska
storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala
företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi
ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper,
erfarenheter och lösningar med 184 000 medarbetare i 157 länder för
att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pwc/r/manga-foretag-misslyckas-med-intern-rekr...
http://mb.cision.com/Main/365/9592186/249720.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.