Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-26

PwC: Småföretag rekryterar trots tuffare företagsklimat

Varannan småföretagare uppger att de kommer rekrytera personal under
de närmaste tolv månaderna, vilket är en ökning med tio
procentenheter jämfört med 2012. Detta samtidigt som gruppen
småföretag uppger att det generellt sett blivit svårare att driva
företag. Det är några av resultaten i PwC:s återkommande
företagarrapport som tittat närmare på småföretagarnas situation.

Rekryteringsbehovet är som störst bland småföretag med 20-50
anställda. I denna grupp uppger hela sjuttio procent att de planerar
att rekrytera det närmaste året.

- Drygt 99 procent av det svenska näringslivet består av företag med
0-50 anställda. Lösningen på Sveriges utmaning med en hög
arbetslöshet finns hos svenska småföretag och det är extra glädjande
att en majoritet av de företag som tänker anställa siktar in sig på
ungdomar (57 procent), säger Magnus Eriksson, ansvarig för mindre och
medelstora företag, PwC.

Svårare att driva företag
Småföretagare saknar inte utmaningar och trots regeringens goda
intentioner att göra det enklare för landets företagare anser en
tredjedel (29 procent) att det tvärtom blivit svårare att driva
företag. Speciellt missnöjda är de allra minsta företagen med 2-4
anställda. En majoritet av företagarna uppger att de inte upplevt
några märkbara förbättringar de senaste fyra åren och jämfört med
resultat från PwC:s rapport från 2012 kan sägas att situationen
försämrats något.

- I vår rapport är det en minoritet som tycker det blivit lättare att
driva företag medan en stor majoritet inte märkt av någon skillnad
alls eller till och med anser att det blivit svårare under den
senaste mandatperioden. Regelförändringar har inte haft önskad effekt
och enklare regler toppar även i årets undersökning företagarnas
önskelista, säger Magnus Eriksson.

Ökad ohälsa bland landets småföretagare
Hälsosituationen hos landets småföretagare har försämrats avsevärt
sedan 2012. Då uppgav cirka 25 procent att de inte hann sköta sin
egen hälsa. I årets rapport är denna siffra uppe i 40 procent.

Närmare två tredjedelar (62 procent) anger att de skulle vilja arbeta
mindre för att få mer tid över med sin familj. Även här syns en
kraftig ökning jämfört med 2012 då 49 procent ansåg att de saknade
tid för familjen.

36 procent svarar att de har sömnproblem på grund av arbetsrelaterad
stress.

- Vi ser illavarslande tendenser. Många företagare försummar sig
själva när de prioriterar arbetet i det egna företaget. Här gäller
det att skapa nya förutsättningar för företagande. Med nya tekniska
lösningar kan företagaren fokusera på företagets verksamhet och den
egna tillvaron, snarare än att fastna i administration, säger Magnus
Eriksson.

En av fem företagare i undersökningen uppger dessutom att de blivit
utsatta för någon form av ekonomisk brottslighet under de senaste
tolv månaderna. Något som bidrar till både oro och stress.

Mer att önska från politiker
Samtidigt som många småföretagare anser att det blivit svårare att
driva företag är det också fler som känner att angelägna frågor inte
prioriteras högt av politiker på kommunal-och riksdagsnivå. Knappt en
av fem småföretagare anser att politiker ger småföretagarfrågor en
hög prioritet.

PwC:s företagsrapport 2014:

· Tre av tio (29 procent) tycker att det blivit svårare att driva
företag under de senaste fyra åren.

· Tre av fyra (75 procent) anser att småföretagarfrågor inte
prioriteras tillräckligt på riksdagsnivå.

· Fyra av tio (36 procent) uppger att de har stressrelaterade
sömnproblem.

· Nio av tio (88 procent) vill ha enklare regelverk.
· Var femte småföretagare (19 procent) har blivit utsatt för
ekonomisk brottslighet under de senaste tolv månaderna.

Småföretagens önskelista 2014
När företagarna själva får uppge vad de skulle behöva för att uppnå
sin fulla potential anger de följande punkter:

Enklare regler

· Precis som i undersökningen från 2012 hamnade "ett enklare
regelverk för småföretagare" på första plats. Nio av tio (88 procent)
tycker denna fråga är viktig".

Ökat samarbete mellan näringsliv och samhället

· Fyra av fem (79 procent) vill man se ett ökat samarbete mellan
näringslivet och samhällets övriga aktörer. En önskan framför allt
från kvinnliga företagare.

Lägre skatt

· Lägre beskattning för mindre företag är även i år en viktig fråga.
Kvinnliga företagare rankar denna fråga något högre jämfört med
männen.

Om rapporten
PwC har låtit intervjua femhundra småföretag med mellan 2-50
anställda. Undersökningen ägde rum i februari och mars 2014 via
telefonintervjuer

Den fullständiga rapporten kan laddas ner på www.pwc.se.

För mer information kontakta:
Magnus Eriksson, ansvarig för mindre och medelstora företag, PwC
Sverige

Tel: 0709-29 11 25, e-post: magnus.eriksson@se.pwc.com
Martin Askman, kommunikationschef, PwC Sverige
Tel: 0709-29 36 85, e-post: martin.askman@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och
affärsrådgivning med 3 800 medarbetare på 100 kontor runt om i
landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden
för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska
storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala
företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi
ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper,
erfarenheter och lösningar med 184 000 medarbetare i 157 länder för
att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pwc/r/smaforetag-rekryterar-trots-tuffare-fore...
http://mb.cision.com/Main/365/9589973/249344.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.