Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Q-linea: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2020

Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för
kommersialisering av ASTar

Första kvartalet januari - mars 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 0,2 (0,4) MSEK.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -55,9 (-36,7) MSEK.
· Periodens resultat uppgick till -56,0 (-36,3) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,44
(-1,59) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -59,1
(-41,0) MSEK.

· Per den 31 mars 2020 uppgick likvida medel till 28,3 (26,0) MSEK.
Kortfristiga placeringar i räntefond uppgick till 89,8, (150,4) MSEK,
kortfristig del av noterade företagsobligationer 27,9 (30,1) MSEK och
långfristiga placeringar i noterade företagsobligationer uppgick till
115,2 (121,0) MSEK.

Väsentliga händelser
under första kvartalet 2020

· Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific
för kommersialisering av ASTar

· Med anledning av Coronapandemin har Bolaget implementerat åtgärder
för att skydda våra medarbetare och ta vårt samhällsansvar samtidigt
som vi försökt minimera eventuell negativ påverkan på verksamheten

efter periodens utgång

· Q-linea planerar att visa upp ASTar för marknaden i digital form
vid ett senare tillfälle då branschmässan ECCMID (European Congress
of Clinical Microbiology & Infectious Diseases) blev inställd på
grund av Coronapandemin

VD kommentar

Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för
kommersialisering av ASTar

Första kvartalet 2020 har varit ett av de mest händelserika i Q-lineas
historia. Viktigast var naturligtvis att vi tecknade ett globalt
partnerskap med Thermo Fisher Scientific? för kommersialisering av
ASTar®. Vi har också flyttat in i nya produktionslokaler på
Palmbladsgatan i Uppsala där vi nu har börjat producera
förbrukningsartiklar. Under kvartalet löste vi det komponentproblem
som uppkom i slutet av förra året vilket naturligtvis känns mycket
bra. ASTar genomgår nu verifieringstester inför kommande klinisk
studie.

Vårt världsomspännande exklusiva partnerskap med Thermo Fisher
Scientific för kommersialisering av ASTar är vår viktigaste
kommersiella milstolpe hittills. Intresset för att kommersialisera
ASTar var mycket starkt från ett antal globala företag och vi är
mycket glada över att samarbeta med Thermo Fisher Scientific. Vi
uppskattar särskilt deras globala räckvidd och vi har en samsyn kring
marknaden och hur infektionsdiagnostik kan förbättras.

Thermo Fisher Scientific har exklusiv rätt att erbjuda ASTar till
marknaden i alla geografier, med undantag för den svenska marknaden
där även vi kan marknadsföra ASTar. Trots de utmaningar
coronapandemin för med sig, till exempel i form av digitala möten
istället för fysiska har samarbetet kommit igång på ett bra sätt.

Coronapandemin har naturligtvis präglat stämningen även på Q-linea,
men hittills är vi tack och lov förskonade från de flesta direkta
såväl som indirekta effekterna av pandemin. Vi har implementerat
åtgärder för att skydda våra medarbetare och ta vårt samhällsansvar
samtidigt som vi försökt minimera eventuell negativ påverkan på
verksamheten. Naturligtvis kan situationen förändras framöver men vi
känner oss försiktigt positiva i dagsläget.

Under 2019 tog vi ett strategiskt beslut om att flytta all
produktionen av plastkomponenter för våra förbrukningsartiklar till
Sverige. Hade vi inte tagit kontroll över våra inköp och produktion
från utlandet hade vi kunnat stå utan i detta känsliga läge. I
samband med denna strategiska förändring bestämde vi oss även för att
sätta upp en intern produktions- och monteringsanläggning för
förbrukningsvaror. Vi har nu kunnat inviga denna i vår nya lokal på
Palmbladsgatan i Uppsala vilket känns mycket bra för framtiden.

Vår kliniska studie löper hittills enligt plan. Naturligtvis kan detta
komma att ändras men våra kliniska samarbetspartner är fortsatt
positiva till start av studien. En stor del av studien görs på isolat
internt av bolaget och är inte beroende av patientmaterial vilket
till viss del minskar möjliga förseningsrisker. Vi har en mycket
positiv dialog med ytterligare kliniska samarbetspartners ifall
studien skulle behöva genomföras på fler laboratorier för att hålla
tidplanen.

Det problem som upptäcktes med en viktig komponent från en
tredjepartstillverkare i oktober förra året kunde lösas i kvartalet.
Tillsammans med komponenttillverkaren identifierade och åtgärdade vi
snabbt de smärre modifieringar och förbättringar som behövde göras.
Lösningen har nu testats sedan november och fungerat felfritt med
avseende på den komponenten. Ett antal av systemen har dessutom
använts i vårt nya mikrolabb, dvs i samma miljö som hos kunderna,
utan att uppvisa problem med komponenten.

Sammanfattningsvis är jag stolt över att summera ett av Q-lineas
starkaste och mest intensiva kvartal, men vi går inte in i något
viloläge. Nu återstår ett minst lika hårt och intensivt arbete mot
marknads-lanseringen av ASTar. I dessa oroliga tider ser vi den
enorma styrkan i att ha en världsomspännande partner som Thermo
Fisher Scientific. Vi ser fram emot den gemensamma lanseringen; ett
värdeskapande arbete för oss, för vården och patienterna samt därmed
för våra aktieägare.

Uppsala, maj 2020, Jonas Jarvius, VD

Denna rapport har upprättats i ett svenskt original och en engelsk
översättning. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen
gälla.

Presentation

Q-linea bjuder in till audiocast med telefonkonferens (på engelska)
för investerare, analytiker och media idag den 7 maj kl. 13:00 -
14:00 (CET). VD Jonas Jarvius och CFO Anders Lundin presenterar
Q-linea och kommenterar bokslutskommunikén för perioden januari -
mars 2020 samt svarar på frågor.

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/q-linea-q1-2020

Telefonnummer till telefonkonferens: SE: +46850558352 UK:
+443333009261 US: +18332498403

Kommande rapporttillfällen

26 maj 2020 Årsstämma
16 juli 2020 Delårsrapport, Q2 januari - juni 2020
5 november 2020 Delårsrapport, Q3 januari - september 2020

Uppgifter om bolaget

Q-linea AB (publ)
Organisationsnummer: 556729-0217
Säte: Uppsala
Kontakt: Dag Hammarskjölds väg 52 A, www.qlinea.com
752 37, Uppsala E-post:contact@qlinea.com
Tel: 018-444 3610

Frågor beträffande rapporten besvaras av:

Jonas Jarvius, Tel: 070 - 323 7760 E-post:jonas.jarvius@qlinea.com
VD
Anders Lundin, Tel: 070 - 600 1520 E-post:anders.lundin@qlinea.com
CFO & IR

Denna information är sådan som Q-linea AB är skyldiga att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 7.30 CET.

Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt infektionsdiagnostikbolag vars fokus är
utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och
pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att hjälpa till att
rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en
effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och
levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan
diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande
produkt ASTar® är ett helautomatiskt instrument för test av
antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex
timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök
gärna www.qlinea.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/q-linea/r/delarsrapport-1-januari---31-mars-2...
https://mb.cision.com/Main/17731/3105924/1243405.pdf
https://mb.cision.com/Public/17731/3105924/b1dfca89d369a7e4.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.