Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Q3 rapport Fenix Outdoor International AG

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG
Delårsrapport
2021-01-01 – 2021-09-30
Tredje kvartalet 2021-07-01 – 2021-09-30

 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR
  200 067 (TEUR 186 821), en ökning med 7,1%.
 • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 57 726 (TEUR 56 580).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR
  44 426 (TEUR 45 506).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR
  43 950 (TEUR 43 243).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 32 504 (TEUR 32 408).
 • Resultat per aktie uppgick till EUR 2,44 (EUR 2,43).


Perioden 2021-01-01 – 2021-09-30

 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR
  458 601 (TEUR 419 747), en ökning med 9,3%.
 • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 103 055 (TEUR 89 016).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR
  66 227 (TEUR 56 059).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR
  64 656 (TEUR 52 944).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 44 921 (TEUR 37 149).
 • Resultat per aktie uppgick till EUR 3,37 (EUR 2,78).

Händelser efter rapportperiodens slut

Inga väsentliga händelser har noteras efter periodstängning.

Återköp av egna aktier i bolaget

Per 2021-09-30 innehar företaget 119 598 egna B-aktier, vilket representerar 0,89% av aktiekapitalet.

Denna rapport innehåller information som Fenix Outdoor International AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15:00 den 27 oktober 2021.

KONTAKTPERSON Martin Nordin, Styrelseordförande +41 797 99 27 58

Bilaga


Författare GlobeNewswire