Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-02

QBNK Holding AB (publ): Delårsrapport 3, 2017

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari - 30 september

Intäkterna uppgick till: 16,8 MSEK (13,2)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 0,0 MSEK (-0,3)
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
(EBITA) uppgick till: 0,0 MSEK (-0,3)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -1,7 MSEK (-1,8)
Resultatet efter skatt uppgick till: -1,9 MSEK (-2,0)
Perioden 1 juli - 30 september

Intäkterna uppgick till: 5,8 MSEK (4,2)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 0,1 MSEK (0,1)
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
(EBITA) uppgick till: 0,1 MSEK (0,1)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -0,5 MSEK (-0,4)
Resultatet efter skatt uppgick till: -0,5 MSEK (-0,5)
KOMMENTARER I KORTHET

Perioden 1 januari - 30 september

Totala intäkterna ökar med 28 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av september 2017
uppgår till 1 352 TSEK, vilket är en ökning med 25 % jämfört med
september 2016.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden
uppgår till 77 %.

Under perioden har 15 kunder från Exigus-förvärvet uppgraderat till
QBank, vilket ger totalt 33 uppgraderingar.

Perioden 1 juli - 30 september

Totala intäkterna ökar med 38 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna har ökat med 59 TSEK under
kvartalet.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under kvartalet
uppgår till 84 %.

Nya kunder kan som exempel nämnas; MTR Nordic, Keolis, Skellefteå
Kraft och Coop Norge. Vi har förlängt och utökat flera abonnemang med
befintliga kunder.

VD har ordet

Under det tredje kvartalet 2017 har vi fortsatt utveckla produkt,
kunder och partners. Tillväxten i våra abonnemang följer uppsatta mål
och vi ser en fortsatt stark efterfrågan på vårt erbjudande. Vi är
väl etablerade på den svenska marknaden och har börjat se en tillväxt
även utanför Sverige, då främst i Norge, Finland och Danmark. Vi har
under perioden fördjupat vårt samarbete med den danska sociala
medier-plattformen Falcon.io. Vår integration har fått flera nya
funktioner som gör det enklare för framförallt globala företag att
hantera kampanjmaterialet i sina sociala mediekanaler. Vi har även
lanserat vår första mobil-app, vilket öppnar upp nya möjligheter för
våra kunder.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår
till 1 352 TSEK, vilket är en ökning med 187 TSEK sedan årsskiftet.
Andelen abonnemang står för 84 % av nettoomsättningen under tredje
kvartalet, vilket är 3 procentenheter mer än samma period 2016.

Den 12 september genomförde vi vårt egna event DAM Day för femte
gången. Nytt för den här gången var en extra scen där vi bjudit in
samarbetspartners att delta. Där fick besökarna lyssna på Sitecore,
Episerver och Languagewire. På den stora scenen presenterade kunderna
CEVT och Nobel Media sina erfarenheter med QBank och hur
urvalsprocessen av DAM-plattform gått till. Besökarna fick också
matnyttig inspiration av sociala media experterna på Falcon.io,
DigJourney och strategerna på Backelite som ingår i Cap Gemini
sfären. Eventet var lyckat och vi har fått positiv feedback från både
besökare och föreläsare samt partners.

Vi börjar se en accelererande utveckling av olika lösningar kring
bildigenkänning och automatisk taggning av framförallt bilder men
även filmer. Det är en utveckling vi följer och tjänster vi kommer
erbjuda ihop med QBank i framtiden. Än så länge är tekniken inte
100-procentig men området utvecklas fort och förutsättningarna till
bättre resultat är goda.

Vi har börjat använda våra nya avtalsmallar kring GDPR (General Data
Protection Regulation) och bedömer att vi har kommit igång bra med
arbetet att ersätta PUL (Personuppgiftslagen). Det ska vara helt
klart i maj 2018 och många kunder uppskattar vårt proaktiva
förhållningssätt. Vi har också påbörjat ett internt arbete med att
bli kompatibla med ISO 27001 (informationssäkerhet) och på sikt har
vi ambitionen att bli certifierade.

Vi har ett fortsatt tydligt fokus på tillväxt och att höja
lönsamheten. Vi växer organiskt och utvecklar våra samarbeten med
våra befintliga partners och kunder. Vi har genomfört flera
utbildningar och workshops för befintliga kunder inom ramen för vår
Academy.

ANTALET AKTIER

Antalet utstående aktier per 30 september 2017 uppgår till 6 850 000
stycken. Därutöver finns teckningsoptioner motsvarande 1 370 000
stycken aktier.

RESULTAT PER AKTIE

Resultat per aktie för QBNK Group under perioden 1 januari - 30
september 2017, uppgick till -0,28 SEK (-0,29).

KOMMANDE RAPPORTER

Bokslutskommuniké 2017, 9 februari 2018

Delårsrapport 1 - 2018, 26 april 2018

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 29
september 2017.

Ägare Antal aktier
Fredrik Grevelius 965 443 st.
Nordnet Pensionsförsäkring 663 677 st.
Humle Kapitalförvaltning 653 226 st.
Tre Liljor Sverige AB 631 971 st.
Försäkringsbolaget Avanza Pension 516 294 st.
Cormac Invest AB 494 445 st.
Pontus Uggla AB 298 785 st.
Carl Grevelius 282 000 st.
Fredrik Törgren 229 588 st.
Nordea Liv och Pension 148 578 st.

Carl Petruson, VD
08-459 99 90 (http://tel:08-459 99 00)
www.qbankdam.com
carl.petruson@qbank.se

QBNK's affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade
produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget
utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en
provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader.
Bolaget har haft en årlig tillväxt på 25-40% de senaste fyra åren.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/qbnk-holding-ab--publ-/r/delarsrapport-3--2017...
http://mb.cision.com/Main/10299/2381068/745468.pdf
http://mb.cision.com/Public/10299/2381068/843941a8f6388ebb.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.