Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

QBNK Holding AB (publ): Kommuniké från Årsstämma i QBNK Holding AB (publ) den 25 april 2019

VD:s redogörelse

Jonas Bergh, VD på bolaget, redogjorde för Årsredovisning 2018 samt
bolagets verksamhetsår. Marknaden bolaget verkar inom står inför en
god tillväxt och bolaget är bra positionerat för att möta kundernas
behov.

Beslut som fattades på stämman

1. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

2. Bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning.
3. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den
verkställande direktören.

4. Antalet styrelseledamöter ska vara sex samt en revisor.
5. Arvode utgår till styrelsens ordförande med 90 000 kr och till
övriga ledamöter med 45 000 kr vardera samt att ersättning till
revisor utgår efter löpande räkning.

6. Följande styrelseledamöter valdes; Ludvig Thureson, Kjell Duveblad
och Oskar Klingberg. Följande styrelseledamöter omvaldes; Mats
Persson, Fredrik Grevelius och Jonas Bergh. Till revisor omvaldes
Bengt Beergrehn, Finnhammars Revisionsbyrå AB.

7. Stämman beslutade om principer för tillsättande av en valberedning
samt instruktioner för valberedningen.

Kort om QBNK

QBNK Holding AB erbjuder den molnbaserade produkten QBank samt
tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på
automatiserad hantering av stora filer som bilder, filmer,
marknadsmaterial och andra digitala tillgångar.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta:

Jonas Bergh, VD QBNK Holding AB (publ)
Tel: 08-459 99 00 e-post: jonas.bergh@qbank.se

Jonas Bergh, VD
Tel: 070-679 34 00
e-post: jonas.bergh@qbank.se
www.qbankdam.com

QBNK Holding AB (publ) utvecklar och säljer den molnbaserade produkten
QBank samt erbjuder tjänster inom Digital Asset Management (DAM).
Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder,
filmer, marknadsmaterial och andra digitala tillgångar samt
integration med andra system.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/qbnk-holding-ab--publ-/r/kommunike-fran-arsst...
https://mb.cision.com/Main/10299/2796996/1031986.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.