Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Qliro Group AB (publ.): Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2019

NOTERING AV DOTTERBOLAGET QLIRO PLANERAS FÖRSTA HALVÅRET 2020

TREDJE KVARTALET [1]

· Nettoomsättningen uppgick till 624,6 (665,1) miljoner kronor
- Qliro ökade låneboken med 49 procent och de totala rörelseintäkterna
med 12 procent

- CDON ökade de externa handlarnas försäljning med 66 procent medan
nettoomsättningen minskade i linje med transformationen till en
marknadsplats

- Nelly ökade nettoomsättningen med 7 procent
· Bruttomarginalen ökade med 2,6 procentenheter till 28,9 (26,3)
procent

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 12,8 (19,0)
miljoner kronor

- Qliro ökade rörelseresultatet före avskrivningar till 19,0 (10,3)
miljoner kronor

- CDON ökade bruttomarginalen med 5,1 procentenheter till 19,9 (14,8)
procent och gjorde positivt rörelseresultatet före avskrivningar om
2,3 (-5,9) miljoner kronor

- Nellys rörelseresultatet före avskrivningar minskade till 5,3 (23,9)
miljoner kronor påverkat av lägre marginaler på en utmanande marknad

· Rörelseresultatet uppgick till -12,7 (0,7) miljoner kronor
· Resultatet efter skatt uppgick till -13,0 (-1,8) miljoner kronor
· Resultatet per aktie uppgick till -0,09 (-0,01) kronor före och
efter utspädning

· Styrelsen i Qliro Group har initierat processen att notera
dotterbolaget Qliro på Nasdaq Stockholms huvudlista under första
halvåret 2020

FÖRSTA NIO MÅNADERNA [1]

· Nettoomsättningen uppgick till 1 988,3 (2 188,3) miljoner kronor
· Bruttomarginalen ökade med 4,9 procentenheter till 28,3 (23,4)
procent

· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar förbättrades till
23,2 (-16,1) miljoner kronor

· Rörelseresultatet förbättrades till -46,0 (-68,5) miljoner kronor
· Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet[1] uppgick
till -56,9 (-2,5) miljoner kronor, påverkat av en skattekostnad i
första kvartalet på grund av efterbeskattning från skatteåret 2012

· Resultatet per aktie inkl. avvecklad verksamhet[1] uppgick till
-0,38 (-0,02) kronor före och efter utspädning

· Likvida medel uppgick till 313,9 (577,2) miljoner kronor vid
periodens slut

+------------------------+---------+---------+--------+--------+
|Miljoner kronor | 2019| 2018| 2019| 2018|
| |Juli-sep |Juli-sep | Jan-sep| Jan-sep|
+------------------------+---------+---------+--------+--------+
|Nettoomsättning | 624,6 | 665,1 |1 988,3 |2 188,3 |
+------------------------+---------+---------+--------+--------+
|Bruttoresultat | 180,4 | 175,3 | 563,3 | 512,7 |
+------------------------+---------+---------+--------+--------+
|Bruttomarginal | 28,9% | 26,3% | 28,3% | 23,4% |
+------------------------+---------+---------+--------+--------+
|Rörelseresultat före av-| 12,8 | 19,0 | 23,2 | -16,1 |
|och nedskrivningar | | | | |
+------------------------+---------+---------+--------+--------+
|Rörelsemarginal före av-| 2,1% | 2,9% | 1,2% | -0,7% |
|och nedskrivningar, | | | | |
|procent | | | | |
+------------------------+---------+---------+--------+--------+
|Rörelseresultat | -12,7 | 0,7 | -46,0 | -68,5 |
+------------------------+---------+---------+--------+--------+
|Rörelsemarginal | -2,0% | 0,1% | -2,3% | -3,1% |
+------------------------+---------+---------+--------+--------+

[1] Verksamheten redovisas exklusive effekterna av IFRS 16. Lekmer och
HSNG redovisas under avvecklad verksamhet i jämförelsesiffrorna i
koncernen för 2018.

NOTERING AV DOTTERBOLAGET QLIRO PLANERAD UNDER DET FÖRSTA HALVÅRET
2020

Dotterbolaget Qliro har ökat resultatet och anslutit fler handlare
till sin betallösning. CDON har snart fullbordat transformationen
till en marknadsplats och har visat att den affärsmodellen är
attraktiv. Nelly fortsatte att växa men med lägre marginaler på en
utmanande marknad.

Qliro förbereds för notering på Nasdaq Stockholm
Dotterbolaget Qliro (tidigare kallat Qliro Financial Services) ökade
låneboken med 49 procent i kvartalet till knappt 1,9 miljarder
kronor, varav personlån var 653 miljoner kronor vid kvartalets slut.
De totala rörelseintäkterna ökade med 12 procent till 86 miljoner
kronor och rörelseresultatet före av- och nedskrivningar ökade med 85
procent till 19 miljoner kronor.

Qliro Group har inlett processen att notera dotterbolaget Qliro på
Nasdaq Stockholms huvudlista under första halvåret 2020. Bolaget har
vuxit snabbt under flera år. Styrelsen i Qliro Group bedömer att en
börsnotering ger Qliro den bästa plattformen för att tillvarata
framtida möjligheter för tillväxt och värdeskapande samt att få
tillgång till kapitalmarknaden.

CDON:s transformation snart fullbordad
CDON (tidigare kallat CDON Marketplace) har snart fullbordat
transformationen till en marknadsplats för externa handlare,
kompletterad med försäljning från eget lager. De externa handlarnas
försäljning ökade med hela 66 procent och marknadsplatsen totala
bruttoförsäljningsvärde växte igen under kvartalet.
Kommissionsintäkterna ökade med 39 procent vilket bidrog till att
bruttomarginalen ökade med hela 5,1 procentenheter till 19,9 procent.
Personalkostnaderna minskade betydligt då bolaget gör
effektivitetsvinster av investeringar i teknik och automation.

Omställningen till marknadsplatsmodellen har haft negativ inverkan på
nettoomsättningen men positiv på lönsamheten och kapitalbindningen i
bolaget. Den framgångsrika omställningen har lett till att CDON
uppnådde ett positivt rörelseresultat före avskrivningar på 2,3
(-5,9) miljoner kronor i kvartalet och på 11 (-29) miljoner kronor
senaste de senaste 12 månaderna. Detta visar att CDON:s affärsmodell
är skalbar och lönsam.

Nelly växer på en svag marknad
Nelly ökade omsättningen med 7 procent på en generellt svag marknad
som kännetecknades av hög kampanjaktivitet. För att möta detta ökade
Nelly marknadsföringskostnaderna med 5 miljoner kronor. Vissa större
kampanjer genomfördes som även planeras för resten av året.
Resultatet påverkades också negativt av händelser av engångskaraktär
med 5 miljoner kronor (kostnader för avgående CFO och uppgörelse med
PostNord). Bruttoresultatet uppgick till 76 miljoner kronor och
rörelseresultatet före av- och nedskrivningar minskade till 5 (24)
miljoner kronor.

Nelly avser att flytta sitt lager från Falkenberg till Borås under
2021. Detta är i linje med ambitionen att förbättra logistiken och
därigenom leverera en bättre kundupplevelse, ökad effektivitet och
skalbarhet.

Fokus på e-handel
Efter en notering av Qliro kommer koncernen att fokusera på e-handel
genom Nelly och CDON. I bägge bolagen pågår värdeskapande aktiviteter
som stärker förutsättningarna för tillväxt och lönsamhet. När Qliro
noterats avser Qliro Group byta namn för att bättra spegla den
framtida verksamheten.

Qliro Group har renodlats från att aktivt utveckla ett stort antal
verksamheter till att äga tre självständiga bolag. Behovet av
koncerngemensamma funktioner har därmed minskat och de centrala
kostnaderna kommer att sjunka över tid. Vi fortsätter att arbeta med
att utveckla våra bolag som är drivande inom nordisk e-handel och
närliggande finansiella tjänster.

Marcus Lindqvist
VD och koncernchef
Stockholm, 22 oktober 2019

Telefonkonferens
Analytiker, investerare och media är inbjudna till ett konferenssamtal
idag klockan 10. För att delta, vänligen ring:

Sverige 08 5033 6573
UK +44 330 336 9104
US +1 929 477 0630
PIN-koden för att delta 537924
Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com.
För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
Niclas Lilja, Head of Investor Relations
Telefon: 0736511363
ir@qlirogroup.com

Om Qliro Group
Qliro Group är en nordisk e-handelsgrupp som driver den ledande
nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly och
fintech-bolaget Qliro som erbjuder finansiella tjänster till handlare
och konsumenter. Under 2018 omsatte gruppen 3,2 miljarder kronor.
Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid
capsegmentet med kortnamnet "QLRO".

Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 22 oktober 2019 klockan 8.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/qliro-group-ab--publ-/r/delarsrapport-for-per...
https://mb.cision.com/Main/53/2937620/1127001.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.