Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-26

QLIRO: VOLYMTILLVÄXT 12% 3 KV, EJ NÖJDA MED TILLVÄXTTAKT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Volymerna med Qliros betalsätt fortsatte att öka och under tredje kvartalet var tillväxten 12 procent.

Det skriver vd Carolina Brandtman i Qliros delårsrapport.

"Våra handlare fortsätter att öka omsättningen även om återöppningen av samhället efter pandemin har påverkat e-handelstillväxten något negativt", skriver hon.

Tillväxten av betalvolymer driver över tid en ökad utlåning och ökade intäkter. Intäktsmarginalen har varit stabil under året men är lägre än föregående år.

"Minskningen av marginalen beror främst på lägre påminnelseintäkter till följd av förbättrade kundprocesser och funktionalitet i den digitala efterköpsupplevelsen samt förändrade regleringar", skriver vd.

Qliro har nu påbörjat en breddning av erbjudandet till medelstora e-handlare.

"Vår inriktning mot större handlare kommer att kvarstå men vi adderar succesivt ytterligare en tillväxtmöjlighet", heter det.

För den ackumulerade perioden januari-september förbättrades resultatet till -24,8 miljoner kronor (-51,4). Intäkterna ökade med 4 procent vilket är i linje med föregående kvartal men lägre än Qliros långsiktiga ambition, skriver vd.

Intäkterna inom segmentet Payment Solutions var stabila medan utlåningen och volymen med Qliros betalsätt inom segmentet ökade med 11 procent. Inom bolagets andra segment Digital Banking Services fortsatte den positiva intäktsutvecklingen (+20 procent), med stabila marginaler.

Kostnaderna var på samma nivå som föregående kvartal men ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Kreditförlusterna minskade med 19 procent jämfört med föregående år trots ökad utlåning.

"Vi är inte nöjda med den finansiella utvecklingen och den nuvarande tillväxttakten. Vårt primära fokus framöver är att öka tillväxten och förbättra vår effektivitet. I början av oktober genomförde vi därför förändringar i vår organisation och våra arbetssätt för att öka fokuset på vår huvudaffär – betalningar", skriver Carolina Brandtman.
Författare Direkt-SE