Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Qlucore anlitar Lago Kapital som likviditetsgarant

Qlucore AB (publ) har utsett Lago Kapital AB till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med den 5 november 2021.

Lago Kapital kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant säkerställa möjligheten att handla i bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. Detta i enlighet med NASDAQ First North regelverk kring likviditetsgaranti. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.

Första dag för handel är planerad till den 5 november 2021. Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet QCORE.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Ivarsson, vd för Qlucore
Telefon: +46 46 286 3110, e-post: carl-johan.ivarsson@qlucore.com
Web: www.qlucore.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 November 2021 kl. 15.00 CEST.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Telefon: +46 8 528 003 99, e-post: info@fnca.se
Web: www.fnca.se

Om Qlucore


Qlucore är en ledande leverantör av den nya generationens intuitiva bioinformatikprogramvara för forskning och precisionsdiagnostik. Qlucores uppdrag är att göra det lättare att analysera de stora mängderna av komplexa data som genereras av innovationer inom genomik och proteomik genom att tillhandahålla kraftfulla visualiseringsbaserade analysdataverktyg. Programvaran Qlucore Omics Explorer är en programvara för forskning inom läkemedelsforskning, livsmedelsforskning, växt- och bioteknikindustrin samt den akademiska världen. Programvarorna Qlucore Diagnostics och Qlucore Insights är plattformar för kompanjons- och precisionsdiagnostik. Qlucore grundades 2007 och har idag kunder i cirka 25 länder runt om i världen, med försäljningskontor i Europa och Nordamerika, och distribution i flera länder i Asien. www.qlucore.com

Bifogade filer


Qlucore anlitar Lago Kapital som likviditetsgarant

Författare MFN