Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-25

Quartiers Properties: Delårsrapport januari till juni 2016

Delåret och andra kvartalet i sammandrag

* Nettoomsättningen för det första halvåret 2016 uppgick till 128 (0) tkr,
varav andra kvartalet utgjorde 128 (0) tkr.
* Rörelseresultatet uppgick till 25 575 (0) tkr, varav andra kvartalet
utgjorde 26 903 (0) tkr.
* Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick till 34 866 (0) tkr,
varav andra kvartalet utgjorde 34 866 (0) tkr.
* Resultat efter skatt uppgick till 15 449 (0) tkr, varav andra kvartalet
utgjorde 17 027 (0) tkr.
* Resultat per aktie för perioden uppgick till 36 kr (-10 kr), varav andra
kvartalet utgjorde 38 kr (10 kr).

Väsentliga händelser under perioden

* Bolaget ingick i maj 2016 ett förvärvsavtal om att förvärva och tillträda
41 av sina 99 färdigställda lägenheter i samma fastighetskomplex där
Bolaget sedan tidigare äger lägenheter, samt en tomt med byggrätt att
uppföra totalt 60 lägenheter. Förvärvspriset uppgick 89,1 mkr (9,6 mEUR).
* Bolaget genomförde en stamaktieemission om 27,6 mkr till befintliga
aktieägare.
* Bolaget har genomfört en preferensaktieemission om 23 mkr före
emissionskostnader.

Väsentliga händelser under perioden

* Bolaget listade sin preferensaktie på NGM Nordic MTF den 6:e juli 2016.

VD Katri Lind kommenterar det andra kvartalet

Första halvåret 2016 har varit en spännande och intensiv period för Quartiers
på flera sätt. Vi har arbetat intensivt med uppfräschning och renovering,
samt inredning av de första 58 lägenheterna. En operatör har kontrakterats
som tagit ansvaret för uthyrningsverksamheten. Under andra kvartalet
förvärvades 41 ytterligare lägenheter i samma fastighetskomplex och en
tomtmark med byggrätt för 60 lägenheter. Parallellt med detta genomförde vi
en emission där vi erbjöd institutionella investerare och allmänheten i
Sverige att teckna preferensaktier om motsvarande 23 mkr. Emissionen blev
övertecknad och arbetet gick enligt planerat.

Genom listningen på NGM Nordic MTF når vi ytterligare en viktig milstolpe. Vi
stärker vår genomförandekraft och förbättrar våra förutsättningar att
etablera oss som en betydelsefull fastighetsaktör på den spanska solkusten.
Med genomförd listning och kontrakterad operatör på plats ser vi nu fram emot
att fortsätta bygga verksamheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Katri Lind, VD

E-post: katri.lind@quartiersproperties.se

Telefon: +46 72 252 58 13

Kort om Bolaget

Quartiers är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten.
Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade
fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv
standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till
hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och
förvalta fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor och likviditetsgarant. Mangold nås på telefonnummer
08-503 015 50.

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl.10:50.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.