Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-12

QuiaPEG Pharmaceutical: QuiaPEG ingår licens- och kommersialiseringsavtal med Xiamen SinoPEG Biotech Ltd

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), "QuiaPEG", meddelar idag
att bolaget har, via sitt dotterbolag, ingått ett licens- och
kommersialiseringsavtal med det kinesiska, globalt verksamma Xiamen
SinoPEG Biotech Ltd "SinoPEG", en nyckelaktör inom
pegylerings-branschen avseende utveckling, tillverkning,
marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster baserade på
QuiaPEGs frisättningsbara pegyleringsteknologi, Uni-Qleaver®.

QuiaPEG och SinoPEG undertecknade den 20 december 2017 ett Letter of
Intent (avsiktsförklaring), som idag fullföljts genom undertecknandet
av ett långsiktigt licens- och kommersialiseringsavtal.

Avtalet ger SinoPEG en icke-exklusiv licens för tillverkning,
marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster baserade på
Uni-Qleaver®. Under avtalet kommer en tvåsiffrig royalty utgå till
QuiaPEG på sålda produkter och tjänster. QuiaPEG å sin sida kommer
endast att erlägga en ensiffrig royalty till SinoPEG på intäkter från
kommersiella licensavtal som kommit till stånd tack vare SinoPEGs
marknadsinsatser. Framtida licensintäkter tänks bestå av up-front-
och milstolpsutbetalningar samt royalty. Parallellt med detta avtal
kommer QuiaPEG att söka slutföra egna förhandlingar med
läkemedelsbolag om framtida licensavtal rörande Uni-Qleaver®.

Avtalet innebär vidare att SinoPEG, i tillägg till försäljning och
marknadsföring, kommer att ansvara för utveckling och genomförande av
fullskalig tillverkning av Uni-Qleaver®. QuiaPEG uppnår därmed snabbt
åtskilliga tids- och kostnadsbesparande fördelar både vad gäller
minskat investeringsbehov och tid till marknadsföring. Uni-Qleaver®
kommer omgående att bli exponerat på den viktiga nordamerikanska
marknaden där flera av SinoPEGs nuvarande kunder är verksamma.
Kundbasen sträcker sig från forskningsnära läkemedelsbolag till stora
globala läkemedelsbolag.

- Avtalet är ett stort steg framåt för QuiaPEG mot kommersialisering.
SinoPEG är en mycket kompetent, välrenommerad och global aktör med
stor tillverkningskapacitet och många kunder. Vi är övertygade om att
SinoPEG är rätt partner framöver och vi ser fram emot att lansera
Uni-Qleaver®, i synnerhet på den viktiga nordamerikanska marknaden
där SinoPEG redan har en stark närvaro, säger Marcus Bosson, VD,
QuiaPEG.

-Vi är mycket nöjda med att ingå ett långsiktigt strategiskt och
kommersiellt samarbete med QuiaPEG vars unika och patenterade
plattform, Uni-Qleaver®, kommer att komplettera vårt befintliga
produktutbud väl. Vi bedömer att potentialen för Uni-Qleaver® är
mycket stor då marknaden för den här typen av teknologier förväntas
växa kraftigt de närmaste åren, säger Dr. Chun Zhou, SvP Business
Development, SinoPEG.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com www.quiapeg.com

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals
Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars
2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quiapeg-pharmaceutical/r/quiapeg-ingar-licens-...
http://mb.cision.com/Main/11543/2469978/804048.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.