Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

QuiaPEG Pharmaceutical: QuiaPEG Pharmaceuticals har beslutat om riktad emission om ca 3 000 000 kronor

Styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), som utvecklar
förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller
redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets patenterade
teknologiplattform, har beslutat om genomförande av en emission om 1
621 621 aktier riktad till svenska investerare. Emissionen genomförs
till teckningskursen 1,85 kronor per aktie, vilket motsvarar en
rabatt om 14,7 procent av den genomsnittliga kursen under de
föregående 15 handelsdagarna respektive ca 4,1 procent jämfört med
stängningskurs den 30 oktober 2017.

Styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("Bolaget")
har beslutat om en riktad nyemission i enlighet med det bemyndigande
som beslutades på årsstämman den 29 mars 2017. Bemyndigandet gav
styrelsen möjlighet att besluta om emission av aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som inom
ramen för bemyndigandet skulle kunna emitteras respektive antalet
aktier som skulle kunna tecknas med stöd av optionsrätt till
nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska
berättiga konvertering till skulle sammanlagt kunna uppgå till sådant
antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Vid beslut genom
bemyndigandet har styrelsen rätt att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt i enlighet med bemyndigandet och att besluta om
marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen har beslutat om riktad emission till ett antal strategiska
utomstående investerare och aktieägare i form av Gerard Dal, Jan
Pettersson, Göran Källebo, Per Vasilis, Michael Mattsson och
Gryningskust Holding AB.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är dels att ta
in viktiga strategiska investerare, dels att lösa del av Bolagets
befintliga brygglån i förtid samt att en riktad nyemission innebär
lägre kostnader och en snabbare process, vilket sammantaget och med
tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och
aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

Nyemissionen medför att högst 1 621 621 aktier i Bolaget ges ut varvid
Bolagets aktiekapital högst kan ökas från 18 917 310,60 kronor till
högst 20 376 769,50 kronor. Antalet aktier kan högst ökas från 21 019
234 aktier till högst 22 640 855 aktier.

Emissionen medför, vid full teckning, en utspädning av befintliga
aktieägare med ca 7,16 procent av röster och kapital. Utspädningen
har beräknats genom att dividera antalet nya aktier med det antal
aktier som maximalt föreligger efter emissionen. Vid full teckning
tillförs Bolaget genom emissionen sammanlagt 2 999 998,85 kronor före
emissionskostnader.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com www.quiapeg.com

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals
Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1
november 2017, klockan 08:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quiapeg-pharmaceutical/r/quiapeg-pharmaceutica...
http://mb.cision.com/Main/11543/2380280/744788.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.