Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-26

QuiaPEG Pharmaceutical: QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) presenterar kvartalsredogörelse

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade
och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan
godkända läkemedel med hjälp av bolagets patenterade
teknologiplattform presenterar kvartalsrapport för perioden januari
2017 - mars 2017.

Rapporten är den första delårsrapporten som lämnas för verksamheten
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("Bolaget") efter det
omvända förvärvet av Lucent Oil AB.

Under det första kvartalet genomfördes en riktad apportemission i
Lucent Oil AB där aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals AB tecknade
samtliga aktier med betalning genom deras respektive aktier i QuiaPEG
Pharmaceuticals AB (numera dotterbolag till Bolaget). Detta medförde
att Lucent Oil AB bl.a. fick en ny verksamhet. Den nya verksamheten
har en ny styrelse och en ny verkställande direktör. Det omvända
förvärvet av Lucent Oil AB föranleddes av bland att en nedsättning av
aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna.

I den befintliga QuiaPEG-verksamheten skedde en nyemission som
tillförde Bolaget ca 5 MKR. Bolaget upptog dessutom lån om 5 MKR.

- Under perioden har forskning och utveckling bedrivits enligt plan på laboratoriet i Uppsala. Vi har under en längre tid arbetat med att utveckla en metod för s.k. frisättningsbar PEGylering. Detta arbete har utvecklats positivt vilket resulterade i inlämnandet av två s.k. provisional patent applications i mars till det amerikanska patentverket, säger Marcus Bosson, VD för Bolaget. Den frisättningsbara teknologin är ett kommersiellt mycket intressant och viktigt komplement till den befintliga permanenta PEGyleringsplattformen.

- Under våren har även det pre-kliniska arbetet fortskridit enligt plan rörande våra två interna projekt inom metabola och inflammatoriska sjukdomar, båda med särläkemedelsindikationer.

Efter kvartalets utgång meddelade AktieTorget att Bolaget uppfyller
AktieTorgets noteringskrav, innebärande bl.a. att Bolaget har en
godkänd ägarspridning, kapital för nästkommande tolvmånadersperiod,
oberoende ledamot i styrelsen etc. Aktien handlas från 28 april 2017
på AktieTorgets huvudlista.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com

www.quiapeg.com

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals
Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 maj 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quiapeg-pharmaceutical/r/quiapeg-pharmaceutica...
http://mb.cision.com/Main/11543/2273972/679953.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.