Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-25

QuiaPEG Pharmaceutical: QuiaPEG visar Proof-of-Concept i preklinisk effektstudie med QPG-1029

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("QuiaPEG"), som utvecklar
versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel,
kunde idag påvisa Proof-of-Concept efter positiva resultat från en
preklinisk effektstudie i forskningsprojektet QPG-1029 (pegylerat
liraglutid), för behandling av typ 2-diabetes och övervikt.

QuiaPEG har genomfört en preklinisk studie för att utvärdera effekten
av företagets kandidatsubstans QPG-1029 (pegylerat liraglutid) för
behandling av typ 2-diabetes och övervikt. Studien utfördes av Gubra
ApS, ett företag specialiserat på farmakologisk forskning inom
diabetes och andra metabola sjukdomar, och jämförde QPG-1029 med
diabetesläkemedlen liraglutid och semaglutid avseende effekt på
födointag och vikt i friska råttor (n=56).

Efter subkutan injektion av respektive substans följdes djuren under
en vecka med kontinuerlig mätning av födointaget och daglig vägning.
Jämfört med en kontrollgrupp utan aktiv behandling uppvisade alla
behandlingsgrupperna tydliga effekter på födoämnesintag (minskningar
på mellan 63 och 78 procent) och vikt under det första dygnet av
studien. QPG-1029 resulterade i en dosberoende förlängning av
behandlingseffekten. Under det andra dygnet var minskningen i
födointag 39 respektive 78 procent i de två grupperna behandlade med
QPG-1029, att jämföra med de grupper som behandlats med liraglutid
respektive semaglutid där minskningen var mellan 22 och 42 procent.
Till skillnad från de grupper som erhållit liraglutid och semaglutid
bibehöll grupperna behandlade med QPG-1029 en statistiskt signifikant
minskad viktökning jämfört med kontrollgruppen fram tills studiens
slut. Studieresultaten visar att QuiaPEGs målsättning att utöka
doseringsintervallet för behandling med liraglutid från ett dygn till
en vecka är fullt möjlig.

"Denna studie visar otvetydigt att QPG-1029 och QuiaPEGs
teknologiplattform Uni-Qleaver® fungerar som avsett och validerar
vårt behandlingskoncept. Att förlängningen av behandlingseffekten var
mer uttalad med QPG-1029 jämfört med semaglutid, som doseras
veckovis, kom som en positiv överraskning", säger Cecilia Kemi, chief
operating officer.

"Dessa resultat innebär att den tekniska risken i plattformen har
minskat avsevärt samtidigt som möjligheterna att sluta licensavtal
framöver har ökat markant", säger Marcus Bosson, verkställande
direktör.

Resultaten innebär att QuiaPEG fortsätter utvecklingsprogrammet för
QPG-1029. Efter utvärdering av behandlingseffekten i Proof-of-Concept
studien kommer farmakokinetiska studier med upprepad dosering samt
toxikologi- och säkerhetsstudier att genomföras innan det kliniska
programmet kan starta. Parallellt fortsätter utveckling av
produktionsprocess och formulerings- och stabilitetsstudier.

Liraglutid är ett godkänt läkemedel med en årlig försäljning på cirka
4 miljarder dollar och grundpatentet går ut under 2022. Liraglutid
har utvecklats av Novo Nordisk och säljs under varumärkena Victoza
och Saxenda inom indikationerna typ 2-diabetes och övervikt.

Över en halv miljard individer globalt är drabbade av diabetes, där de
allra flesta har typ 2-diabetes. Marknaden för diabetesläkemedel
beräknades år 2015 till 31 miljarder dollar (GlobalData) och den
årliga tillväxten beräknas vara cirka 6,5 procent fram till 2025.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Bosson, verkställande direktör

Tel: +46-70-693 1253

E-post: marcus.bosson@quiapeg.com

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals
Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
februari, 2020.

Om QuiaPEG

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för
läkemedel baserat på en patenterad s.k. drug delivery-plattform,
Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former
av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av
läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel
bygger på bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget
är listat på Spotlight Stock Market (ticker: QUIA).

Om Gubra

Gubra grundades 2008 och är ett privatägt bioteknikföretag i Danmark
som levererar vetenskaplig rådgivning, kontraktsforskningstjänster
och projekt för samutveckling inom fem huvudområden: diabetes, NASH,
fetma, CVD och CKD. Gubras expertis omfattar ett antal pre-kliniska
discipliner: in vivo-farmakologi, peptidkemi, molekylär farmakologi,
histologi, 3D-avbildning, stereologi, NGS (next generation
sequencing), bioinformatik och ex vivo-analyser. Gubras affärsmodell
är en hybrid med en portfölj av tidiga målmolekyl- och
läkemedelsprogram avsedda för samarbeten samtidigt som de levererar
prekliniska tjänster till kunder genom att kombinera den senaste
tekniken med sin ackumulerade erfarenhet och beprövade metodik. Gubra
är en förkortning för GUt och BRAin, de ursprungliga
nyckelfokusområdena för forskning och expertis. För mer information,
besök webbplatsen på www.gubra.dk
(https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gub...).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/quiapeg-pharmaceutical/r/quiapeg-visar-proof-...
https://mb.cision.com/Main/11543/3045588/1200754.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.