Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-21

Quickbit eu AB: QuickBit eu AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden 2018-07-01- 2018-09-30

Väsentliga händelser perioden juli till september, första kvartalet

QuickBit har under kvartalet gjort en bred lansering av den tekniska
plattformen. Genom introducentnätverk har Bolagets system länkats in
i ett större antal e-handelsplatser internationellt, vilket gett ett
direkt gensvar i Bolagets omsättning. Omsättningen i kvartal 1
uppgick till drygt 74 mkr vilket är mer än 11 gånger hela föregående
års omsättning.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer

QuickBits marginal är ännu inte så god som vi skulle önska, men med
stigande volymer och förväntat högre framtida marginaler då vi
lanserar kompletterande tekniktjänster, så förväntar vi oss en totalt
sett god lönsamhet under bokföringsåret. Vi har uppnått en stor
kundbas och vi kommer under året att fokusera på ökad volymtillväxt
och ökad marginal.

Den senaste tidens nedgång av priser för kryptovalutor har påverkat
företaget i begränsad utsträckning. Snabba kursförändringar för
Bitcoin Cash innebär en risk för värdet av företagets handelslager,
men för att minimera denna riskexponering har den tekniska
plattformen utvecklats så att kryptovalutor vid behov köps och säljs
automatiskt genom etablerade börsplatser för kryptovaluta på ett
sådant sätt att handelslagret alltid hålls till minsta praktiskt
möjliga nivå.

Lanseringar av ett antal nya kryptovalutor är en risk som kan leda
till bristande likviditet och stora kurssvängningar i de valutor som
inte emottages väl av marknaden. QuickBit hanterar denna risk genom
att handla endast med etablerade valutor och genom att ha en dialog
med Bolagets revisorer och med lagstiftarna i Gibraltar kring vilka
valutor som är accepterade.

VD:s kommentar:

"Den kraftigt ökande omsättningen i QuickBits verksamhet under
kvartalet visar att det finns en stark efterfrågan för våra tjänster.
Efter en lång period av tester med pilotkunder är det mycket roligt
att Bolaget nu har en hög efterfrågan från vår kundbas och en färdig
basering av verksamheten i Gibraltar, en jurisdiktion med regelverk
och institutioner som välkomnar företag inom krypto- och
blockchain-sektorn. QuickBit kommer inom kort att gå vidare med
processen för listning av moderbolaget på en lämplig marknadsplats i
Sverige. Vi kommer inför listning att genomföra en spridningsemission
för att öka antalet aktieägare."

Resultatutveckling juli till september 2018

2018-07-01- 2017-07-01-

2018-09-30 2017-09-30

Nettoomsättning 74 207 462 529 652

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -1 434 418 193 825

Soliditet 40,8% 88,8%

Resultat per aktie -0,02 0,00

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, verkställande direktör, QuickBit,
jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681 2777

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quickbit-eu-ab/r/quickbit-eu-ab--publ--publice...
https://mb.cision.com/Public/16312/2706184/a9cc7d9675c6c361.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.