Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-16

QuickCool: QuickCool AB (Publ): Förhandlingarna med den tilltänkte parten vid ett "omvänt förvärv" har avbrutits p.g.a....

Styrelsen utvärderar en alternativ finansieringsstruktur och
investeringsstrategi. Efter flera veckors förhandlingar om ett
potentiellt "omvänt förvärv" med en tredje part som tillkännagavs den
29 augusti har förhandlingarna avbrutits p.g.a. olika syn på
värderingen.

Förtydligande:

QuickCool's finansiella situation

QuickCools finansieringsavtal med European High Growth Opportunities
Securitization Fund genom sin rådgivare Alpha Blue Ocean som
undertecknades den 20 juni 2019, gör det möjligt för bolaget att
avropa ytterligare 8 MSEK genom upp till fyra ytterligare trancher.
Bolagets uppskattade kapitalbehov framöver är cirka 20 MSEK fram till
CE-märkningen av QuickCool® SYSTEM.

Det omvända förvärvet
Förseningen av utvecklingsarbetet och lanseringen av QuickCool®
SYSTEM, har gjort det svårt för QuickCool att attrahera finansiering.
Olika alternativ har undersökts. Styrelsens uppfattning är att en väg
framåt är att inkludera nya verksamheter i QuickCools verksamhet för
att attrahera kapital.

Den 29 augusti presenterade Biovation Sciences Ltd, en av
huvudaktieägarna i QuickCool, ett finansieringsförslag till styrelsen
som innefattade ett potentiellt "omvänt förvärv" av ett företag med
verksamheter inom kosttillskott, biotech och läkemedelsindustrin.
Betalning av köpeskillingen för detta förvärv skulle göras genom
utfärdande av nya QuickCool aktier. Genom denna transaktion skulle en
koncern skapas som skulle kunna bidra till den långsiktiga
finansieringen av QuickCools utvecklingsprojekt.

Uppdatering av tidigare offentliggjord information om det avsedda
omvända förvärvet:

Förhandlingar har för närvarande avstannat på grund av olika
uppfattningar över värderingen. QuickCools styrelse diskuterar
alternativa långsiktiga finansieringslösningar tillsammans med
Biovations Sciences Ltd som har fått uppdraget från QuickCools
styrelse att föra sådana diskussioner. Även om diskussionerna inte
har upphört helt och hållet, är det nu uppenbart att det eventuella
omvända förvärvet med den tilltänkte tredje parten skulle ta mycket
längre tid. Dessutom finns en risk för att en sådan transaktion inte
kan slutföras helt och hållet.

Den alternativa finansieringsstrukturen

QuickCools utmaning har varit att säkerställa en rimlig finansiering
för att finansiera sin befintliga verksamhet med tanke på förseningen
med att CE-märka QuickCool® SYSTEM. Parallella diskussioner har
pågått med QuickCools nuvarande finansieringspartner, European High
Growth Opportunities Securitization Fund ("EHGO") avseende en ny
investeringsstrategi där QuickCool, med finansiering från EHGO,
genomför förvärv av verksamheter inom cannabis och alternativ medicin
. Den befintliga verksamheten i QuickCool knoppas av till ett nytt
helägt dotterbolag, som får finansiering från EHGO (genom QuickCool)
under förutsättning av att vissa villkor och milstolpar uppnås. Detta
upplägg säkerställer en stabil finansiering fram till QuickCool®
SYSTEM har erhållit sin CE-märkning.

QuickCools styrelse är av uppfattningen att en förändring i
investeringsstrategi inte bara skulle hjälpa till med finansieringen
av den befintliga verksamheten i QuickCool, utan också skapa en
livskraftig plattform för framtida tillväxt och aktieägarvärde.
Dessutom är EHGO endast villig att tillhandahålla ytterligare
finansiering om den nya verksamheten införlivas.

Pågående diskussioner

Dessa diskussioner pågår och styrelsen kommer att presentera den
slutgiltiga finansiella lösningen så snart som möjligt och kalla till
en extra bolagsstämma. Avsikten är att färdigställa villkoren för den
föreslagna finansieringsstrukturen och investeringsstrategin under de
kommande veckorna, med genomförande under innevarande år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 oktober 2019.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att
rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi
(otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och
tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The
QuickCool© system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande
marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande
kylbehandling av patienter som drabbats av t.ex. akut hjärtstopp och
stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan
och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools
intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling.
QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin
verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information,
hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/quickcool/r/quickcool-ab--publ--forhandlingar...
https://mb.cision.com/Main/13381/2934480/1124680.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.