Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-27

RAÄ och Naturvårdsverket kräver fördjupad MKB från Beowulf Mining för ansökan om Kallak

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har tagit del av
prospekteringsbolaget Beowulf Minings dotterbolag Jokkmokk Iron Mines
ansökan om bearbetningskoncession för fyndigheten Kallak K nr 1 i Jokkmokks
kommun, Norrbottens län. Det framgår av ett gemensamt pressmeddelande från
RAÄ och Naturvårdsverket.

Utgångspunkten för Sveriges arbete i enlighet med Unescos
världsarvskonventionen är att skyddet och förvaltningen av världsarven i
Sverige klaras med den nationella lagstiftningen. En förutsättning är dock
att ett tillräckligt underlag finns tillgängligt vid prövningen av
verksamheten som kan påverka världsarvet.

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket anser att prövningsunderlaget i
det aktuella ärendet inte tillräckligt belyser påverkan på
världsarvsområdet Laponia. Det som saknas i det befintliga underlaget är
att det inte framgår vad den eventuella indirekta påverkan kan bli på
världsarvets värden. Främst märks denna brist avseende renskötseln i
Laponia. Den direkta och indirekta påverkan från transporter som är en
följd av verksamheten, bör dock bedömas i relation till de för Laponia
utpekade värdena även ifråga om naturvärdena.

"Vi bedömer att det finns lagligt stöd att mot bakgrund av 4 kap. 2 §
minerallagen, samt 6 kap. 3 och 7 § § miljöbalken, begära att bolaget
tydligt redovisar verksamhetens påverkan på världsarvets värden.
Redovisningen görs lämpligen som en fördjupning av den redan framtagna
miljökonsekvensbeskrivningen. Då bör även det nya riksintressebeslutet som
Sametinget tog den 10 februari 2017 beaktas. Om en fördjupning inte görs
menar vi att ett fullständigt underlag för en bedömning enligt 3 kap.
miljöbalken inte finns i ärendet", skriver myndigheterna i sin
sammanfattning.

"Om en fördjupning görs kan underlaget även ha förutsättningar att möta
Unescos världsarvskommittés expertorgans synpunkter och begäran om
underlag", avslutar myndigheterna.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare FWS

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.