Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-06

Rabbalshede Kraft AB: Delårsrapport januari-mars 2016 Rabbalshede Kraft AB (publ)

Produktionen för första kvartalet uppgick till 124 386 MWh (174 693
MWh) · Nettoomsättningen uppgick till 54 802 tkr (80 151) tkr ·
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 31 102 tkr
(60 848) tkr · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8 746 tkr (36
494) tkr · Genomsnittligt försäljningspris för vindkraftsproduktionen
uppgick till 463 (486) kr/MWh, varav el 289 (299) kr/MWh,
elcertifikat och ursprungsgarantier 174 (187) kr/MWh · I mars
tecknades ett avtal med Mölndal Energi om byggnation och försäljning
av ett vindkraftverk · Företaget har undre perioden amorterat på sina
banklån, 171 MSEK från företrädesemissionen per december 2015, 200
MSEK från företagets huvudägare Manor Investment S.A., aktieägarlån
beslutat i april · Ytterligare aktieägarlån från företagets
huvudägare Manor Investment S.A., kommer framöver att användas för
att eliminera alla utstående kovenantproblem med waivers

Första kvartalet januari-mars 2016

· Produktionen från koncernens vindparker under januari-mars uppgick
till 124 386 (174 693) MWh

· Nettoomsättningen uppgick till 54 802 (80 151) tkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till
· 31 102 (60 848) tkr
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8 746 (36 494) tkr
· Genomsnittligt försäljningspris för vindkraftsproduktionen uppgick
till 463 (486) kr/MWh, varav el 289 (299) kr/MWh, elcertifikat och
ursprungsgarantier 174 (187) kr/MWh

· Avskrivningar/nedskrivningar uppgick till 22 356 (24 354) tkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -7 642 (12 627) tkr
Väsentliga händelser efter periodens utgång

Vi är glada över att kunna meddela att vi tillsammans med vår
huvudägare nått fram till en långsiktig lösning av de finansiella
problem vi rapporterade i bokslutskommunikén. Rabbalshede Kraft står
nu stadigt med en sund balansräkning, långsiktiga ägare och
möjligheten att komma ur en utmanande period starkare än tidigare.

Bolaget har under de första fyra månaderna av 2016 nått en lösning för
bolagets kovenanter i låneavtalen. 171 MSEK från
företrädes-emissionen per december 2015 användes under första
kvartalet för att minska belåningen i Skaveröd Gurseröd Vind AB,
Årjäng Sydväst Vind AB, Årjäng Nordväst Vind, Hud och Töftedal Vind
AB.

Låga el- och certifikatpriser efter årsskiftet ledde till att
kapitalet från företrädesemissionen inte räckte till för att uppfylla
bolagens kovenanter. Mellan november 2015 och mars 2016 föll
elpriserna med ytterligare cirka 17%. Under april har bolagets
huvudägare Manor Investment S.A. åtagit sig att tillföra koncernen
ett aktieägarlån på 200 MSEK som skall användas till att amortera
lånen för Brattön Vind AB, Kil Vind AB och Dingleskogen Vind AB.

Ytterligare aktieägarlån kommer användas till att minska lånen i
Skaveröd Gurseröd Vind AB, Årjäng Sydväst Vind AB, Årjäng Nordväst
Vind, Hud och Töftedal Vind AB för att uppfylla alla utestående
kovenanter som för närvarande har waivers från långivarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 525-197 18, +46 (0) 702 79 79 43
britta.ersman@rabbalshedekraft.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rabbalshede-kraft-ab/r/delarsrapport-januari-m...
http://mb.cision.com/Main/224/2001673/510646.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.