Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-30

Rabbalshede Kraft AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL)

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652, kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl 16:00 på
Världskulturmuseet, Södra Vägen 54 i Göteborg
(http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet). Registrering
till årsstämman börjar kl 15:00.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken per fredagen den 21 april 2017,

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget per telefon 0525-197 00, per
e-post till info@rabbalshedekraft.se, i formulär på
www.rabbalshedekraft.se eller per brev under adressen Rabbalshede
Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast fredagen
den 21 april 2017 kl 17:00.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att
ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som
ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör
underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken
har skett fredagen den 21 april 2017.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt
för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns
även tillgängligt på bolagets hemsida, www.rabbalshedekraft.se.
Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till
bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person
ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan
tillämplig handling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 702-79 79 43 , E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rabbalshede-kraft-ab/r/kallelse-till-arsstamma...
http://mb.cision.com/Main/224/2226935/650245.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.