Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Railcare: Delårsrapport januari-juni 2019

Stark omsättningstillväxt under andra kvartalet

Andra kvartalet[1]

· Koncernens nettoomsättning ökade med 45,4 procent till 91,2 MSEK
(62,7).

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 4,5 MSEK till 3,4 MSEK (-1,0).
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,05 SEK
(-0,01).

Årets sex första månader[1]

· Koncernens nettoomsättning ökade med 36,3 procent till 176,1 MSEK
(129,2).

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 9,8 MSEK till 13,8 MSEK (4,0).
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,36 SEK (0,13).
Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Den 8 maj 2019 hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ).
· Railcare Group AB offentliggjorde årsredovisningen för 2018.
· Network Rail har förlängt nuvarande ramavtal med Railcare och
förlängningen

gäller från 1 april 2019 till den 31 mars 2020.
VD-kommentar
Under andra kvartalet har vi en försäljning på 91,2 MSEK och ett
rörelseresultat (EBIT) på 3,4 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på
3,7 procent. Vi har haft bra försäljning och för att vara ett kvartal
som sedvanligt är svagt, är resultatet tillfredsställande.

I jämförelse med föregående års andra kvartal har vi en högre volym
och resultat. Volymtillväxten på 45,4 procent beror till största
delen på ökade volymer i Transport Skandinavien med uppdraget att
köra järnmalm åt Kaunis Iron samt ökad beläggning i Storbritannien,
Entreprenad Utland.

Inom segment Entreprenad Sverige har vi haft full beläggning för
maskiner och personal i ramavtalskontraktet med Trafikverket, men
också från entreprenadföretag som Infrakraft och Leonhard Weiss för
förarbeten inför kommande spårbyten. De största uppdragen har varit
på sträckorna Eskilstuna-Flen och Borås-Hillared. Under
midsommarhelgen ställde Trafikverket in samtliga banarbeten i
Sverige, ett beslut som hade en negativ påverkan av Entreprenad
Sveriges resultat. Segmentet har under kvartalet haft ett
fastprisuppdrag som gått sämre än planerat på grund av ogynnsamma
markförhållanden, vilket även det gett en negativ påverkan på
resultatet.

I det ramavtal som är tecknat med Trafikverket har vi för 2019 fått in
åtta avrop på olika spårupprustnings-projekt och för 2020 har vi fått
fyra nya avrop. Med snöuppdraget till Trafikverket, som löper från
mitten av november till mitten av mars, så innebär det att vi har
fullt i orderboken fram till juli 2020. Sedan maj månad har vi även
de två nya Ballast Feeder-vagnarna som vi byggt för den svenska
marknaden ute i produktion.

Ett bra kvartal för segment Transport Skandinavien med en ökad
tillväxt och resultat. Transporterna av järnmalm åt Kaunis Iron går
enligt plan och vi har nu kört över 500 transporter med malm. Detta
skapar en bra grund och stabilitet för segmentet. Avtalet med Kaunis
Iron är på fem år. För övriga transportverksamheten har det varit
normal beläggning för kvartalet, bland annat med spårbytet
Eskilstuna-Flen där vi har kontrakt med fyra lok. Projektet startade
i slutet av juni och pågår fram till slutet av augusti. Under andra
kvartalet har vi utfört transporter av olika slag till
spårbytesprojekten med slipers och entreprenadmaskiner. På
lokverkstaden i Långsele har vi fått order på fyra motorbyten på
järnvägstrallor till ett värde av 6 MSEK, vilket ger god beläggning
för den verksamheten under hösten. Sammantaget gör det att vi i
jämförelse med föregående års andra kvartal har en tillväxt med 50
procent och ett resultat som är 1,9 MSEK bättre.

I segment Entreprenad Utland har vi en ökad beläggning av de fyra
Railvac och den Ballast Feeder som vi har i Storbritannien. CP6
startade den 1 april och kunden Network Rail planerar nu för fullt
för att genomföra sitt planerade underhåll för den kommande
femårsperioden. De avrop som vi får in på våra maskiner gör att vi
fyller på orderboken hela tiden allt eftersom. För att klara kommande
produktion framöver utbildar vi nu sex engelska operatörer för att
optimera produktionen. Dessa operatörer är inhyrda som
underentreprenörer.

I våra nordiska grannländer har vi hyrt ut en Railvac inklusive
operatörer från och med den 24 april fram till november. I Danmark
hyr vi ut lok så som tidigare.

Inom segment Maskinförsäljning arbetar vi i verkstaden i Skelleftehamn
med att bygga de fem generatorvagnar som vi har fått order från
Infranord, för att bygga och leverera under 2019 och 2020. I
verkstaden pågår också utveckling och konstruktion av byggandet av
nya innovationen MPV, en emissionsfri batteridriven Multi Purpose
Vehicle. Omstrukturering kommer att ske för att få en tydligare och
mer optimerad exportförsäljning. Railcare Export AB kommer att byta
namn till Railcare Machine AB och ansvaret för verkstaden i
Skelleftehamn kommer att ligga i detta bolag.

Fortsatt bearbetning av exportmarknaden pågår och bolaget har ett
antal offerter ute runt om i världen. Inom segmentet pågår också
sedvanlig eftermarknadsförsäljning till Nordamerika.

Ett starkt andra kvartal med god tillväxt och en lönsamhet som är
betydligt bättre än tidigare andra kvartal. Andra kvartalet på året
brukar för vår verksamhet vara det resultatmässigt svåraste att få
ihop för bolaget. Ett kvartal där vi jobbat hårt med försäljning,
produktion, innovation och med ett sikte framåt för att bygga bolaget
vidare i de stora järnvägssatsningar som våra kunder genomför.

Med innovativa lösningar för järnvägen och med vår personal som vår
främsta resurs bygger vi framtidens Railcare.

Daniel Öholm
CEO

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 07:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se
Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster
som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet,
främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i
en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande
investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods-
och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har
unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till
att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden.
Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small
Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och
årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i
Skelleftehamn.

----------------------------------------------------------------------

[1] Koncernen tillämpar IFRS 16 från den 1 januari 2019 och samtliga
siffror för 2019 är inklusive denna förändring. Jämförelsesiffror har
inte räknats om. För upplysning om effekter av införandet av IFRS 16
se not 5.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/railcare/r/delarsrapport-januari-juni-2019,c2...
https://mb.cision.com/Main/11562/2887104/1094347.pdf
https://mb.cision.com/Public/11562/2887104/9057d5fa7d8a9805.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.