Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Railcare: Delårsrapport januari-mars 2019

Positiv start på 2019

Första kvartalet[1]

· Koncernens nettoomsättning ökade med 27,7 procent till 84,9 MSEK
(66,5).

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 5,4 MSEK till 10,4 MSEK (5,0).
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,31 SEK (0,13).
Väsentliga händelser under första kvartalet

· Railcare har fått en beställning på att bygga en ny generation av
generatorvagnar åt järnvägs-entreprenadbolaget Infranord. Ordervärdet
uppgår till cirka 30 MSEK och ordern består totalt av fem vagnar som
är designade i samarbete med Infranord.

· Railcare har tecknat ett ramavtal med Trafikverket avseende
spårarbeten i hela Sverige. Avtalsperioden är på två år med option om
förlängning på ytterligare två år.

· Railcare planerar att tillverka en utsläppsfri batteridriven MPV,
Multi Purpose Vehicle, som är ett arbetsfordon med mångsidigt
användningsområde inom järnvägsunderhåll. En prototyp kommer att
byggas och testas under 2019 i Railcares verkstad i Skelleftehamn,
med beräknat färdigställande under andra hälften av året.

VD-kommentar
För årets första kvartal redovisar vi ett rörelseresultat (EBIT) på
10,4 MSEK och en försäljning på 84,9 MSEK, vilket ger en
rörelsemarginal på 12,2 procent. Vi har haft bra försäljning och
resultat inom segmenten Entreprenad Sverige, Transport Skandinavien
och Entreprenad Utland.

I jämförelse med föregående års första kvartal har vi en högre volym
och ett högre resultat. Volymtillväxten på 28 procent är främst en
följd av ökade volymer inom Transport Skandinavien, med uppdraget att
köra järnmalm åt Kaunis Iron samt ökad beläggning i Storbritannien.

Vårt segment Entreprenad Sverige har haft full beläggning för maskiner
och personal i det uppdrag som vi utfört åt Trafikverket fram till
och med 15 mars med snöröjning i Stockholm, Hallsberg och Göteborg.
Snömaskinerna har även omdirigerats till snörika områden i norra
Sverige för ett optimalt utnyttjande. Efter några dagar för
avmontering av snöutrustning var vi igång med fyra maskiner från den
18 mars med kabelsänkning inför spårbytesarbeten 2019 för sträckorna
Eskilstuna-Flen och Strångsjö-Simonstorp. Så en riktigt tidig start
på säsongens arbeten. I det ramavtal som är tecknat med Trafikverket
har vi fått in åtta avrop på olika spårupprustningsprojekt, vilket
resulterar i att vi nu har fullt i orderboken fram till snöuppdraget
börjar igen, den 15 november 2019.

Segment Transport Skandinavien hade ett bra kvartal med ökad tillväxt
och resultat. Transporterna av järnmalm åt Kaunis Iron går enligt
plan och skapar en bra grund och stabilitet för segmentet, då avtalet
med Kaunis Iron är på fem år. I övriga verksamheten har fem lok varit
engagerade i snökontraktet med Trafikverket, två lok på
långtidsuthyrning till Norge och hög beläggning på lokverkstaden i
Långsele. Under mars utförde vi transporter i samband med den stora
svenska arméövningen, Northern Wind. Sammantaget gör det att vi i
jämförelse med föregående års första kvartal har en tillväxt med 61
procent och ett resultat som uppgick till 2,4 MSEK, vilket är 4,3
MSEK bättre. Kontrakt är även tecknat för fyra lok till
spårupprustning Eskilstuna-Flen i sommar.

Vi fick även en bra start på året inom segment Entreprenad Utland. Vi
hade en ökad beläggning och avrop av de fyra Railvac som vi har i
Storbritannien även fast det har varit i slutet av verksamhetsplanens
period CP5. Många projekt har genomförts på banområdena London North
West, London North East and Midlands samt Scotland. Den 1 april
startade den nya verksamhetsplanen CP6 och den kommer att pågå i fem
år framåt. Ramavtalet med Network Rail är förlängt med ett år och i
samband med detta avtal har vi lyckats erhålla rimligare villkor för
vår ersättning vid de tillfällen kunden avbokar uppdraget med kort
varsel. Med de nya villkoren får vi även betalt om de avbokar
maskinen, tidigare var detta 24 timmar innan och nu är det fyra
veckor innan. Detta har tidigare varit kostnadsdrivande med många
inställda arbeten som resulterat i stora kostnader för Railcare.

I våra nordiska grannländer hyr vi ut en Railvac inklusive operatörer
till Norge från maj fram till november 2019. Till följd av låg
efterfrågan i Finland har vi beslutat att transportera den maskinen
till Sverige, men behålla de finska boogierna och därmed
upprätthåller vi hög flexibilitet. I Danmark hyr vi ut lok så som
tidigare.

Inom segment Maskinförsäljning pågår arbetet i verkstaden i
Skelleftehamn med att bygga de fem generatorvagnar som Infranord har
beställt för leverans under 2019 och 2020. I verkstaden pågår också
utveckling och konstruktion av byggandet av nya innovationen MPV
(Multi Purpose Vehicle), en utsläppsfri batteridriven enhet med
flertalet användningsområden. Dessutom arbetar vi med att bygga klart
två nya Ballast Feeder-fordon som ska ut i produktion i Sverige under
våren.

Vi har hög aktivitet inom vår exportverksamhet och har ett antal
offerter ute runt om i världen. Inom segmentet pågår också sedvanlig
eftermarknadsförsäljning till Nordamerika.

Med den historiskt stora järnvägssatsning som är beslutad i Sverige
och som nu har börjat genomföras, start av den nya verksamhetsplanen
CP6 i Storbritannien, med flera offerter på maskinförsäljning till
potentiella kunder i världen, många viktiga avtal tecknade och inte
minst en bra start på 2019, så ser det onekligen spännande ut
framöver.

Med innovativa lösningar för järnvägen och med vår personal som
främsta resurs bygger vi framtidens Railcare.

Daniel Öholm
CEO

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 07:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se
Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster
som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet,
främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i
en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande
investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods-
och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har
unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till
att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden.
Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small
Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och
årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i
Skelleftehamn.

----------------------------------------------------------------------

[1] Koncernen tillämpar IFRS 16 från den 1 januari 2019 och samtliga
siffror för 2019 är inklusive denna förändring. Jämförelsesiffror har
inte räknats om. För upplysning om effekter av införandet av IFRS 16
se not 5.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/railcare/r/delarsrapport-januari-mars-2019,c2...
https://mb.cision.com/Main/11562/2805006/1038426.pdf
https://mb.cision.com/Public/11562/2805006/ad4b01cce5a88e81.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.