Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Railcare: Delårsrapport januari-september 2019

Starkt resultat och fortsatt hög omsättningstillväxt under tredje
kvartalet

Tredje kvartalet[1]

· Koncernens nettoomsättning ökade med 62,1 procent till 101,0 MSEK
(62,3).

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 21,4 MSEK till 16,8 MSEK
(-4,6).

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,50 SEK (-0,21).
Årets nio första månader[1]

· Koncernens nettoomsättning ökade med 44,7 procent till 277,1 MSEK
(191,5).

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31,1 MSEK till 30,5 MSEK
(-0,6).

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,86 SEK (-0,08).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Första testkörningen av nya innovationen MPV, en emissionsfri
batteridriven

Multi Purpose Vehicle, är utförd under kvartalet och med lyckat
resultat.

VD-kommentar
Under tredje kvartalet har vi ett rörelseresultat (EBIT) på 16,8 MSEK
och en försäljning på 101 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 16,6
procent. Vi har haft fortsatt bra försäljning och resultat inom
segmenten Entreprenad Sverige, Transport Skandinavien och Entreprenad
Utland.

I jämförelse med föregående års tredje kvartal har vi betydligt högre
volym och resultat. Volymtillväxten på 62 procent samt ett
rörelseresultat som är 21,4 MSEK bättre beror till största delen på
ökade volymer i Entreprenad Sverige, Transport Skandinavien, med
uppdraget att köra järnmalm åt Kaunis Iron, samt ökad beläggning i
Storbritannien, Entreprenad Utland.

Generellt har koncernen nu god tillväxt och lönsamhet på våra
hemmamarknader i Sverige och Storbritannien och det trots att
Trafikverket aviserat några indragna projekt[2]. Detta är inget som
har påverkat oss då dessa projekt är av helt andra produktslag. Då vi
mestadels arbetar med planerat underhåll och stort fokus ligger där
har vi även god och stabil orderportfölj framåt. Trafikverket har
aviserat stora satsningar framåt på järnvägsunderhåll med en
inriktning på planerat underhåll så som spårbyten, växelbyten och
ballastbyten och är projekt som ligger helt i linje med vad vår
maskinpark kan erbjuda. Trafikverkets nationella plan sträcker sig 10
år framåt och volymerna för järnvägsunderhåll kommer att öka
ytterligare framöver.

Inom segment Entreprenad Sverige har vi haft hög beläggning på alla
maskinenheter och fokus är på produktion, säkerhet och kvalitet.
Arbeten vi utfört är till största del kabelhantering och ballastbyten
inför kommande spårbyten runt om i landet. Framåt har vi på
entreprenadsidan nu fullt upp med förarbeten inför spårbyten till den
15 november. Från 15 november till 15 mars är vi sedan fullt
sysselsatta med snöröjning i det avtal vi har med Trafikverket. Efter
det kör vi igång igen med förarbeten inför kommande spårbyten, vilket
innebär att vi har fått sex avrop i Trafikverksavtalet som gör att vi
har god beläggning fram till juli 2020. Detta är ovanligt god
framförhållning för vår verksamhet på entreprenadsidan i Sverige.

Ett bra kvartal för segment Transport Skandinavien med en ökad
tillväxt och resultat i jämförelse med föregående års tredje kvartal.
Transporterna av järnmalm åt Kaunis Iron går enligt plan och vi har
även under kvartalet kört några extra omlopp av järnmalm. Detta
skapar en bra bas och stabilitet för segmentet. Avtalet med Kaunis
Iron är på fem år och vi har nu gjort första året på avtalet. För
övriga transportverksamheten har vi levererat loktjänster och
entreprenadtransporter i form av entreprenadmaskiner och slipers till
entreprenörsbolag som utför spårbyten. Lokverkstaden har haft normal
beläggning för kvartalet. Efter omorganisationen har vi nu renodlat
verksamheten genom att starta ett nytt bolag för verkstaden i
Långsele, Railcare Lokverkstad AB, som strukturellt ligger under
Railcare T AB.

I segment Entreprenad Utland har tredje kvartalet för verksamheten i
Storbritannien varit bättre än förra årets tredje kvartal. Det är
generellt något lägre volymer under de varmaste månaderna juli och
augusti då kunden Network Rail inte planerar in så mycket jobb under
den perioden för att de vill undvika rörelser i spåret, så kallade
solkurvor.

Under kvartalet har vi utfört arbete åt banområdena London North East
and Midlands, London North West och South East. Under kvartalet har
vi utbildat fler operatörer till verksamheten i Storbritannien. Både
svenska och engelska operatörer är utbildade och är nu ute på
projekten för att lära sig köra maskinerna i skarpt läge. Detta har
vi gjort för att möta den aviserade mängden jobb som kommer under
CP6, det vill säga från 1 april 2019 och fem år framåt. Många avrop
är redan gjorda på ramavtalet för perioden 2019 och 2020 och det
fylls på kontinuerligt.

I segment Maskinförsäljning är nu omstruktureringen genomförd och från
och med 1 oktober är nya Railcare Machine AB med en verkstad i
Skelleftehamn, och en avdelning med Innovation och Design samt
försäljning, i full gång.

Stort fokus just nu är att bygga klart de fem av Infranord beställda
generatorvagnarna[3]. Två vagnar kommer att levereras till kunden
under november månad. De andra tre generatorvagnarna kommer att
levereras under första halvåret 2020.

Det är också fullt fokus på utveckling och färdigställande av nya
innovationen MPV, en emissionsfri batteridriven Multi Purpose
Vehicle. I början av oktober utfördes de första testerna i verkstaden
i Skelleftehamn. Vid den första testkörningen har vi bland annat
funnit att ljudnivån sjunker med 15-20 dB i jämförelse med
dieselmotorer, vilket är mycket glädjande.

Ett tredje kvartal med starkt resultat och fortsatt stark
omsättningstillväxt. Det är tillfredställande att volymerna av jobb
ökar på våra hemmamarknader i Sverige och Storbritannien och att vi
utför jobben med samma höga produktivitet, kvalitet och säkerhet och
att vi ser en långsiktig satsning av järnvägsunderhåll från våra
kunder under många år framöver. Det är stor efterfrågan på våra
produkter runt om i världen och inte minst den emissionsfria Multi
Purpose Vehicle som vi utvecklar just nu, där vi är först i världen
att bygga ett batterifordon på järnvägen i den här storleken.

Med innovativa lösningar för järnvägen och med vår personal som vår
främsta resurs bygger vi framtidens Railcare.

Daniel Öholm
CEO

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se
Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster
som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet,
främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i
en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande
investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods-
och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har
unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till
att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden.
Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small
Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och
årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i
Skelleftehamn.

1) Koncernen tillämpar IFRS 16 från den 1 januari 2019 och samtliga
siffror för 2019 är inklusive denna förändring. Jämförelsesiffror har
inte räknats om. För upplysning om effekter av införandet av IFRS 16
se not 5.

2)
https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2019-09/trafikverk...

3) Se bild på sida 1.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/railcare/r/delarsrapport-januari-september-20...
https://mb.cision.com/Main/11562/2955867/1137198.pdf
https://mb.cision.com/Public/11562/2955867/adbbe65613ca4290.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.