Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-09

Railcare: Delårsrapport Q1, januari-mars 2016

· Nettoomsättning för perioden uppgick till 87,3 (68,8) MSEK
· Rörelseresultat för perioden uppgick till 14,5 (11,1) MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,5 (7,8) MSEK
· Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,39 (1,79) SEK
· Eget kapital per aktie uppgick till 28,5 (26,5) SEK
· Soliditeten uppgick till 30,4 (32,0) procent

(tabeller se bifogad pdf)

VD-kommentar
Det första kvartalet 2016 är den historiskt starkaste starten som
koncernen haft. Vi har en tillväxt på nästan 30 % jämfört med
föregående års första kvartal och med samma procentuella lönsamhet
som tidigare. Vi ser också en ökning av entreprenadjobben i Sverige
under året.

Vi har tidigare pratat om att vi riggat för framtiden i form av fler
maskiner, fler operatörer, fler lok, större verkstadsutrymmen etc så
det känns mycket bra att vi redan nu börjar se effekterna av denna
satsning.

För entreprenadverksamheten i Sverige så handlar årets första kvartal
mycket om våra snöåtaganden åt Trafikverket. Snöverksamheten har
genom åren utvecklats väl, och vi är nog den entreprenör som har
flest snömaskiner på marknaden. Tittar vi internationellt så är vi
med våra innovativa snömaskiner väldigt långt fram i utvecklingen. Då
det har varit en mild vinter så har vi under kvartalet också kommit
igång tidigt med entreprenadjobb. Jag tänker närmast på de
lining-entreprenader som vi gjort på vägsidan. Det har under
kvartalet varit stor efterfrågan på våra Railvac-tjänster inför
sommarens och höstens alla spår- och växelbyten, där vi är med och
hanterar ballast och kablar. Många offerter ligger ute och det ser ut
att bli en svettig sommar och höst.

På transportsidan så har vi för årstiden haft en normal beläggning för
våra lok och vagnar. Vi har däremot haft fullt upp i lokverkstaden i
Långsele med att renovera två lok till en extern kund. Detta har
varit bra för verkstadens utveckling, men också ett bra tillskott på
beläggning under den perioden då vi annars har lite lägre beläggning
inom transport. Vi har ett antal lok uthyrda på långa avtal vilket
skapar en bra grundstomme för transportverksamheten i stort. På
specialtransporter har vi tecknat ett femårigt kontrakt med start i
år på att köra transporterna med det så kallade ogräståget.

I Storbritannien har vi under kvartalet kört enligt den ordinarie
produktionsplanering som ligger, vilket innebär två maskiner på LNE,
en på Wessex och en på Western. Den femte Railvac-maskinen utgör för
närvarande back-up-maskin åt de övriga maskinerna. Under kvartalet
har samtliga revisions-observationer samt tekniska och
säkerhetsanalyser åt Network Rail slutförts med bra resultat. Detta
innebär att vi från och med mars inte längre kör på dispens utan som
tidigare på ordinarie certifikat.

Den sjätte Railvac-maskinen planeras nu att köras över till
Storbritannien under sommaren. Railcare Academys tredje kull är klara
och utexaminerade och redo för att jobba som maskinoperatörer i
Storbritannien. Den 12 april invigdes vårt nya kontor i
Storbritannien. Kontoret är beläget i Derby, en järnvägsknut som är
att likna med Hallsberg i Sverige. Det var många besökare och
ytterligare en milstolpe för oss i vår satsning i Storbritannien. Nu
är det återigen fullt fokus på sälj och marknad.

På exportsidan så håller vi på att bygga på den vagnsdel nummer två
som ska till en Tubevac i London Underground. Planerad leverans till
London är under andra kvartalet. Tekniken med vakuum har slagit
igenom och vi är engagerade i många projekt kopplat till London
Underground. I övrigt fortgår försäljningsarbetet av dels maskiner,
dels nya marknadsområden där vi kan driftsätta maskinerna själva samt
av hantering av service och reservdelar för eftermarknaden.

Sammanfattning
Under årets första kvartal så har vi en stor tillväxt och lönsamhet.
Det känns också extra roligt att det är flera av koncernens bolag som
har tillväxt samtidigt; entreprenad och transport i Sverige, inom
export, och i Storbritannien. Vi har en stabil orderstock, och vi
strävar efter fler och fler långa avtal på stort som smått inom
koncernens alla bolag. Vi ser också en ökning av entreprenader för
våra Railvac i Sverige, till exempel i samband med spår- och
ballastbyten där vi har en unik metod - att gräva med vakuum, det som
är vår kärnverksamhet. Som sagt, det ser ut att bli en svettig
sommar.

Daniel Öholm
VD

Försäljning och resultat för första kvartalet
Koncernens intäkter uppgick till 87,3 (68,8) MSEK. Rörelseresultatet
blev 14,5 (11,1) MSEK.

Organisation
Railcare-koncernen består av moderbolag Railcare Group AB (publ) med
sju dotterbolag och ett intressebolag.

Personal
Antal årsanställda inom koncernen uppgår till ca 120 personer.

Railcares aktie
Bolagets aktie finns listad hos AktieTorget under namnet RAIL.
Den 31 mars 2016 var antalet aktier 4 380 389. Antalet aktieägare per
31 december 2015 var 2 029.

Rapporttillfällen
Railcare kommer att lämna finansiella rapporter vid följande
tillfällen:

Delårsrapport Q2 Torsdag den 25 augusti
Delårsrapport Q3 Torsdag den 10 november

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).

Granskningsrapport
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

9 maj 2016
Styrelsen i Railcare Group (publ)

Kort om Railcare och dess målsättning
Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen
systemlösningar inom vakuumteknik, trumrenovering och
specialtransporter. Railcare erbjuder även verkstadstjänster i form
av större lok- och vagnsreparationer, löpande underhåll och uthyrning
av personal. Maskinförsäljning är även en viktig del i Railcares
utbud och sker på internationell marknad.

Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med
ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva
godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora
investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera
lösningar.

Railcares målsättning är att vara det ledande specialistföretaget inom
den Skandinaviska marknaden då det gäller innovativa lösningar för
entreprenader och transporter på järnväg. För export av våra tjänster
och maskinförsäljning på den internationella marknaden är
målsättningen att vi har positiv tillväxt och att ständigt utvecklas
som innovations- och specialistföretag. Vi skall vara ett energirikt
och lönsamt företag för våra aktieägare. Vår lönsamhet skall vara
bättre än snittet i järnvägsbranschen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Öholm
VD
Tel. 070-528 01 83
daniel.oholm@railcare.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/railcare/r/delarsrapport-q1--januari-mars-2016...
http://mb.cision.com/Main/11562/2004061/512374.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.