Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Raketech: Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN,
KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA
OLAGLIG.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") meddelar att
stabiliseringsåtgärder har utförts i Raketech Group Holding plc:s
("Raketech", "Bolaget" eller "Koncernen") aktier på Nasdaq First
North Premier.

Som offentliggjordes i samband med, och i prospekt avseende,
erbjudandet om förvärv av aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets
aktier på Nasdaq First North Premier ("Erbjudandet") har Danske Bank
möjlighet, i egenskap av Global Coordinator och Bookrunner, att
genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna
på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på
marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First
North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att
genomföras när som helst under perioden som börjar den första dagen
för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier och som avslutas
senast 30 kalenderdagar därefter. Danske Bank har dock ingen
skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen
garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering,
om den påbörjas, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan
förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att
genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i
Erbjudandet.

För att täcka eventuell övertilldelning åtog sig vissa säljande
aktieägare att, på begäran av Danske Bank, sälja ytterligare 15
procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet
("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst 2 350 350 aktier,
till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 30 SEK
per aktie. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas av Danske Bank helt
eller delvis inom 30 kalenderdagar från första dagen för handel av
Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.

Danske Bank har, i egenskap av stabiliseringsagent, meddelat att
stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i
EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North
Premier enligt nedan. Kontaktperson på Danske Bank är Niels Erik
Nielsen (tel: +44 (0)20 7410 8070).

Stabiliseringsinformation:

+-----------------------+------------------------------------------------+
|Emittent: |Raketech Group Holding plc |
+-----------------------+------------------------------------------------+
|Instrument: |Aktier (MT0001390104) |
+-----------------------+------------------------------------------------+
|Erbjudandestorlek: |15 669 003 aktier (ex. Övertilldelningsoptionen)|
+-----------------------+------------------------------------------------+
|Erbjudandepris: |SEK 30 |
+-----------------------+------------------------------------------------+
|Marknad: |Nasdaq First North Premier |
+-----------------------+------------------------------------------------+
|Ticker: |RAKE |
+-----------------------+------------------------------------------------+
|Stabiliseringsansvarig:|Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
+-----------------------+------------------------------------------------+

Stabiliseringstransaktioner:

+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|Datum |Kvantitet|Pris |Pris |Pris |Valuta|Handelsplats |
| | |(lägsta)|(högsta)|(volymviktat| | |
| | | | |genomsnitt) | | |
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|11 Jul|39 142 |29,99 |30,00 |30,00 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|12 Jul|70 000 |29,90 |30,00 |29,39 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|13 Jul|50 000 |29,50 |30,00 |29,82 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|16 Jul|20 000 |29,80 |30,00 |29,91 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|17 Jul|15 000 |29,35 |29,80 |29,52 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|18 Jul|10 000 |29,00 |29,00 |29,00 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|19 Jul|8 000 |28,80 |29,00 |28,92 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+

Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som
har genomförts under stabiliseringsperioden i enlighet med dagens
pressmeddelande samt pressmeddelandet den 9 juli 2018. Samtliga
transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq
First North Premier och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts
andra datum än de som anges nedan.

Stabiliseringstransaktioner:

+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|Datum |Kvantitet|Pris |Pris |Pris |Valuta|Handelsplats |
| | |(lägsta)|(högsta)|(volymviktat| | |
| | | | |genomsnitt) | | |
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|29 Jun|1 450 |26,99 |30,00 |29,02 |SEK |Nasdaq First |
|2018 |000 | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2 Jul |120 000 |28,49 |29,00 |28,66 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|3 Jul |35 000 |28,71 |29,50 |29,34 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|4 Jul |80 000 |28,70 |29,50 |29,05 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|5 Jul |80 000 |29,00 |29,70 |29,37 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|6 Jul |50 000 |29,55 |29,92 |29,74 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|9 Jul |8 376 |29,90 |30,00 |29,97 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|11 Jul|39 142 |29,99 |30,00 |30,00 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|12 Jul|70 000 |29,90 |30,00 |29,39 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|13 Jul|50 000 |29,50 |30,00 |29,82 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|16 Jul|20 000 |29,80 |30,00 |29,91 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|17 Jul|15 000 |29,35 |29,80 |29,52 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|18 Jul|10 000 |29,00 |29,00 |29,00 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|19 Jul|8 000 |28,80 |29,00 |28,92 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+

Denna information är sådan information som Raketech Group Holding plc
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons
försorg, för offentliggörande kl. 18:45 (CET) den 19 juli 2018.

Erik Penser Bank AB agerar Certified Adviser åt Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Holmberg, VD / michael@raketech.com

Andreas Kovacs, CFO / andreas.kovacs@raketech.com

https://raketech.com

Raketech Group Holding plc

6 Paceville Avenue, St Julian's, STJ 3109, Malta

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier eller andra värdepapper i Raketech. Inbjudan till berörda
personer att förvärva aktier i Raketech kommer endast att ske genom
det prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande. Prospektet
innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt
information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte
godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt.
Investerare bör inte förvärva värdepapper angivna i detta
pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i
det prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Raketech har registrerats eller
kommer att registreras enl...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.