Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-08

Raketech: Raketech offentliggör preliminärt resultat avseende intäkter, EBITDA och rörelseresultat för det fjärde kvar...

Intäkterna för det fjärde kvartalet 2019 förväntas uppgå till 5.8
miljoner EUR. Rapporterad EBITDA förväntas uppgå till 1.6 miljoner
EUR, vilket är lägre än förväntningarna. Rapporterad EBITDA påverkas
av kostnader av extraordinär karaktär motsvarande 0.4 miljoner EUR
samt omvärdering av utestående kundfordringar på motsvarande 0.3
miljoner EUR för kvartalet. Rörelseresultatet under det fjärde
kvartalet påverkas vidare av extraordinära kostnader som härrör till
omvärdering av goodwill på motsvarande 0.3 miljoner EUR, utan
kassaflödespåverkan, som en direkt konsekvens av fortsatta
restriktioner mot PPC-marknadsföring i Sverige.

De extraordinära posterna som påverkar EBITDA med motsvarande 0.4
miljoner EUR härrör till avgångsvederlag för den avgående VD:n som
ersattes av Oskar Mühlbach per den 11 december 2019, samt kostnader
som uppstått i samband med flytt av bolagets danska kontor under
kvartalet.

Omvärderingen av goodwill härrör till förvärvet av Shogun Media och
företrädelsevis till know-how inom betald media i Sverige. Förvärvet
genomfördes i juni 2018. Med osäkerheten kring om och i så fall när
Google kommer att öppna upp för annonsering tagen i beaktning, har
styrelsen beslutat att skriva ner goodwill-värdet med motsvarande 0.3
miljoner EUR.

Reservation för kundfordringar är en konsekvens av ledningens
omvärdering av utestående kundfordringar, i linje med IFRS 9.

Oskar Mühlbach, VD för Raketech, kommenterar: "Trots den fortsatt
utmanande svenska marknaden är jag tillfreds att kunna konstatera att
vi lyckas leverera endast en smärre minskning av intäkterna jämfört
med det tredje kvartalet, vilket också är i paritet med
förväntningarna. Intäktsminskningen i kombination med de
extraordinära kostnaderna, inklusive omvärderingen av utestående
kundfordringar, resulterar dock i lägre EBITDA vilket naturligtvis är
desto mindre tillfredställande. Det fjärde kvartalet hade en svagare
inledning men avslutades stabilt genom att uppvisa generell god
operativ leverans från samtliga delar av vår produktportfölj."

Raketechs bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 19 februari.
Bolaget kommer, utöver vad som framgår häri, inte vidare kommentera
resultatet innan bokslutskommunikén publiceras. I samband med
presentation samma dag klockan 9:00 CET kommer det finns möjlighet
att ställa frågor.

De finansiella resultaten som presenteras ovan är preliminära.
Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras som planerat den 19
februari klockan 07:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Oskar Mühlbach, Group CEO oskar.muhlbach@raketech.com
Måns Svalborn, Group CFO mans.svalborn@raketech.com
Andreas Kovacs, Head of investor relations andreas.kovacs@raketech.com

Denna information är sådan som Raketech Group Holding plc är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för
offentliggörande den, 8 januari 2020 kl. 16.00 CET.

Om Raketech Group

Raketech (http://raketech.com/) är en ledande aktör inom
onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialiserade på att
leverera jämförelsetjänster för sport och spel, onlineguider,
communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien.
Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och
spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och
levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech
växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet
enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster.
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth
Market med ticker RAKE. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser
(certifiedadviser@penser.se / 08-463 83 00). För mer information,
besök www.raketech.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/raketech/r/raketech-offentliggor-preliminart-...
https://mb.cision.com/Main/14419/3004783/1171599.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.