Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

RANDVIKEN: AVSER KÖPA FASTIGHETER FÖR 2.750 MLN KR (NY)

(Tillägg: näst sista stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Randviken Fastigheter har ingått avsiktsförklaringar med två parter avseende förvärv av fastigheter med ett totalt överenskommet fastighetsvärde om cirka 2.750 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastigheterna är huvudsakligen belägna i Stockholm, Västerås och Malmö och den primära användningen är lager/lätt industri, vård och skola samt kontor.

På en av fastigheterna pågår ett nybyggnadsprojekt med en återstående investering om cirka 250 miljoner kronor under de kommande 18 månaderna.

Efter färdigställande av projektet kommer fastigheterna ha en uthyrbar area om cirka 217.000 kvadratmeter och en årlig hyresintäkt om cirka 185 miljoner kronor. Fastigheternas driftnetto bedöms till cirka 153 miljoner kronor och den genomsnittliga längden på tecknade hyresavtal uppgår till cirka 8,6 år.

"Styrelsen för Randviken avser inom kort besluta om att kalla till extra bolagsstämma samt föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier med anledning av såväl nämnda planerade förvärv, som kommande förvärv i linje med Randvikens kommunicerade tillväxtstrategi", heter det.

Avsiktsförklaringarna ger Randviken en exklusiv rätt att under en period om en månad slutförhandla villkoren.
Författare Direkt-SE