Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-20

Ranplan Wireless: RANPLAN GROUP AB - Bokslutskommuniké 2018

Perioden i korthet

Fjärde kvartalet 2018

· Intäkterna steg betydligt och uppgick till 5,5 Mkr* (3,9)**
· Bruttomarginalen uppgick till 98,0%*
· EBITDA uppgick till -9,9 Mkr* (-5,1)
· Nettoresultatet för perioden uppgick till - 10,1 Mkr* (-5,1)
· Vinst per aktie uppgick till -0,50*
· Kassan i slutet av perioden uppgick till 21,3 Mkr***.

Helår 2018

· Intäkterna steg betydligt och uppgick till 22,2 Mkr* (10,2), en
tillväxt om 118 %.

· Bruttomarginalen under perioden uppgick till 96,8 %** (90,6 %)
· EBITDA uppgick till -28,3 Mkr* (-21,0)
· Nettoresultatet för perioden uppgick till -28,7 Mkr* (-21,1)
· Vinst per aktie för helåret uppgick till -1,43*
· Kassa och bank uppgick till 38,1 Mkr***.
· Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska betalas ut för
verksamhetsåret 2018.

*Från sammanslagen resultaträkning.
**Genomgående i rapporten hänvisar si?ror inom parentes till
motsvarande si?ror för föregående år.

***Från koncernbalansräkningen.
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

· Ranplan har erhållit 3,7 Mkr i ?nansiering för att utveckla en
dataanalysplattform som kan användas till att förutsäga och förebygga
bilköer i smarta städer

· Ranplan har tecknat ett återförsäljaravtal med Marubun, ett
Tokyo-baserat bolag för att sälja bolagets mjukvara till den japanska
marknaden.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalet 2018

· Ranplan Wireless har säkrat en order till ett initialt värde om
22,5 MSEK för sin serie av planeringsverktyg för nätverk från Marubun
Corporation, bolagets återförsäljarpartner i Japan. Verktygen ska
användas av en ambitiös mobiloperatör.

VD ord

Ranplan mottog i början av första kvartalet 2019 en order på 22,5
miljoner kronor från vår partner Marubun i Japan, vilket gav oss en
stabil grund för att fortsätta öka vår intäktstillväxt under 2019.

Ranplans intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 5,5 miljoner
kronor, med en bruttomarginal på 98 %. På årsbasis ökade våra
intäkter med 118 % för 2018 jämfört med 2017, från 10,2 miljoner
kronor 2017 till 22,2 miljoner kronor 2018, och bruttomarginalen
förbättrades från 90,6 % till 96,8 %. Rörelseförlusten ökade från
21,1 miljoner kronor räkenskapsåret 2017 till 28,6 miljoner kronor
räkenskapsåret 2018, vilket återspeglade de strategiska investeringar
som bolaget nyligen gjort och fortsätter att göra för att stärka det
nuvarande produkterbjudandet, bredda portföljen inför framtiden och
framför allt expandera räckvidden för försäljningen globalt. Likvida
medel och kundfordringar uppgick till 38,1 miljoner kronor i slutet
av december 2018.

Vi ökade våra intäkter med över 118 % under 2018 jämfört med
föregående år och vi ser stora möjligheter till fortsatt expansion
under 2019 och framåt, vilket visas av vårt nyligen tillkännagivna
genombrott i Japan.

Företaget bibehåller robusta bruttomarginaler på nivån 98 % under
kvartal fyra. Vi fortsätter att bygga ut vår globala
försäljningsorganisation för att fånga upp efterfrågan på våra
lösningar på marknaden, i synnerhet vad gäller 4G (LTE) och nu
5G-näten under de mest utmanande förhållanden inuti byggnader och i
tätbebyggda utomhusmiljöer. En geogra?sk analys av fjärde kvartalet
visade att över 90 % av intäkterna ?ck vi från Japan, Europa, USA och
Kina.

Ranplan säkrade 9 nya kunder under fjärde kvartalet och ?ck också in
efterbeställningar från 3 be?ntliga kunder, vilket vittnar om deras
förtroende för och nöjdhet med produktiviteten och kvaliteten hos
våra planerings- och optimeringslösningar.

I dagsläget kommer största delen av våra intäkter från kunder som
strävar efter att bygga vidare på sina 4G (LTE)-nät. Ranplan har dock
nyligen lanserat ett 5G (NR)-kompatibelt planerings- och
optimeringsverktyg som har rönt stort intresse från våra be?ntliga
kunder och även från en mängd potentiella nya kunder över hela
världen.

I slutet av 2018 var det 192 operatörer i 81 länder som hade
försöksverksamhet med eller som verkligen använde 5G-nät, vilket
visar att en ny stor investeringsvåg är på gång. Det största
intresset för 5G ser vi i dag i USA, Kina, Japan och Sydkorea,
därefter Europa, och allt detta är regioner där Ranplan redan
investerat och kommer att fortsätta investera kontinuerligt för att
bygga upp en långvarig närvaro. Vi tror att 5G-segmentet kommer att
ge ytterligare skjuts åt våra växande intäkter under 2019 och framåt.

För att summera så har vi under de senaste 12 månaderna mer än
fördubblat våra intäkter, vilket betyder att vi är på god väg mot
vårt försäljningsmål på 25 miljoner USD eller mer i slutet av 2022.

Vi sporras av den lyckade lanseringen av våra nya 5G-kompatibla
mjukvaruverktyg under tredje kvartalet 2018 och inte minst av den
fantastiska order som vi tog hem i slutet av 2018.

Våra framsteg på senare tid och vår framtida framgångar är starkt
förknippade med de människor som jobbar här. Mot denna bakgrund vill
jag avsluta med att tacka alla våra team i alla delar av världen för
deras bidrag under det år då Ranplan tog klivet in på börsen.

Alastair Williamson
CEO Ranplan Group AB

Den fullständiga rapporten bifogas detta pressmeddelande och finns
tillgänglig på www.ranplanwireless.com.

För ytterligare information:
Alastair Williamson, CEO
Tel: +44 7824 997689
alastair.williamson@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Denna information är sådan information som Ranplan Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för
offentliggörande den 20 februari 2019 kl. 08.00 CET.

Om Ranplan
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat
ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och
optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av
avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering.
Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera
utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd
applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera
teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder
slutanvändaren oöverträffad upplevelse. Ranplan Wireless är ett
dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med
huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från
kontor i UK, USA och Kina.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ranplan-wireless/r/ranplan-group-ab---boksluts...
https://mb.cision.com/Main/17245/2744674/993943.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.