Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

RÄNTOR: DIREKTLÅN HAR VISAT ROBUSTHET UNDER KRISEN - FÖRVALTARE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Direktutlåning har varit en kraftigt växande företagslåneform i Europa efter finanskrisen. Medan mellanstora företag efterfrågar lån söker institutionella investerare säkra placeringar som erbjuder avkastning i den rådande lågräntemiljön. Pandemin har också bevisat robustheten i denna strategi.

Det säger Peter Glaser, Europachef över direktutlåning på förvaltningsbolaget Alcentra, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Pandemin har varit ett test av direktutlåning och har bekräftat att det är en strategi som fungerar väl även i tuffa ekonomiska förhållanden", framhåller han.

Denna typ av finansieringslösning - där förvaltningsbolag på flera års sikt direkt lånar ut medel till små och medelstora bolag - växte fram i USA under 1990-talet.

I Europa har tillväxten varit kraftig efter finanskrisen. Detta inte minst som en följd av de hårdare kapitalregleringarna för banker som skapar möjligheter till utlåning för andra låneaktörer. Samtidigt medför lågränteläget ett intresse bland institutionella investerare att placera medel hos direktutlåningsförvaltare som Alcentra.

"Vi erbjuder en attraktiv riskjusterad avkastning i rådande lågräntemiljö", säger Peter Glaser runt möjligheterna att få in kapital från institutioner som i sin tur lånas ut till företag.

I och med att direktutlåningen är relativt lång, kring fem år, poängterar han vikten av företagsgranskning före pengar lånas ut. Alcentra förser små till medelstora företag med kapital och behöver inför ett utfärdat lån göra bedömningar hur väl ett företag kan klara av konjunktursvängningar.

"Det krävs en företagsbesiktning ("diligence"). Med fleråriga lån så måste vi klara av risker genom hela den ekonomiska cykeln", säger Peter Glaser.

Alcentra försöker skydda det kapital som lånas ut med sådant som konvenanter och säkerheter. Pandemin har bevisat att dessa procedurer fungerar väl och ger skydd även i tuffa tider.

"Pandemin har varit en validering av strategin ur ett europeiskt perspektiv då åren sedan finanskrisen annars i princip bara bjudit på ekonomisk tillväxt", säger förvaltaren.

Peter Glaser anger att det mestadels varit positiva överraskningar bland sektorer i hur de klarat av hälsokrisen rent ekonomiskt.

"Regeringsstöd har givit stöd men de flesta sektorer som vi investerar i har samtidigt inte påverkats av pandemin i någon större utsträckning", säger han.

Alcentra fokuserar på företagens kassaflöden och exponeringen mot detaljhandel och konsumentvaror har varit marginell. Därtill har de ingen utlåning till fastighet eller energi. Förutom vissa sådana grundparametrar sker utlåningen brett bland olika sektorer och länder.

"Det är viktigt att vara selektiv kombinerat med en diversifiering i utlåningen avseende geografi, sektorer samt låntagares storlek", säger han.

Alcentra har exempelvis lånat ut medel till olika hälsovårdsaktörer samt finans- och affärstjänstebolag.

Alcentra jobbar med rörliga räntor på sina lån varpå viss inflation och en högre allmän räntenivå i sig inte är något som innebär problem för direktutlåningen. För företagen som lånar pengar innebär prisökningar att både försäljning och kostnader kan öka och utan ett solklart netto av faktorerna.

"Det vore inte bra om inflationen medför en generellt sett försämrad ekonomisk miljö. Inflationsläget är något som noga behöver bevakas", säger Peter Glaser utifrån det faktum att en kraftfull inflation riskerar att medföra chocker.

Baserat på hur väl som direktutlåning klarat av pandemin förväntar sig förvaltaren att strategin fortsätter att vinna mark i Europa framöver.

Alcentra erbjuder olika former av ränteprodukter till institutionella investerare och har ett förvaltat kapital på mer än 40 miljarder dollar med pensionsfonder som enskilt största investerarkategori. Geografiskt återfinns nära halva investerarbasen i Europa inkluderat Storbritannien.
Författare Direkt-SE