Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-07

Räntor & Valutor: Blandad ränteutveckling, euro och kronan steg

(SIX) De svenska obligationsräntorna handlades till svängiga
rörelser under torsdagen och vid tidpunkten för
penningmarknadens stängning var tioårsräntan ned två punkter
samtidigt som tvåårsräntan noterades upp två punkter.

I Tyskland steg tioårsräntan med sex punkter, vilket ledde
till att spreaden till den svenska motsvarigheten krympte med
åtta punkter. I Italien var tioårsräntan oförändrad samtidigt
som den sjönk med nio punkter i Spanien.

På valutamarknaden var det åter relativt stora rörelser där
kronan stärktes mot de större omvärldsvalutorna samtidigt som
euron åter tog sig över 1,31 mot dollarn.

Fokus under dagen riktades mot centralbanksbesked från Bank
of England och ECB som lämnade sina styrräntor oförändrade vid
0,50 respektive 0,75 procent. Bank of England beslutade vidare
för att lämna sitt program för tillgångsköp oförändrat vid
375 miljarder pund, vilket var i linje med vad de flesta
analytiker räknat med.

ECB:s ordförande Mario Draghi sade vid eftermiddagen att
ledamöterna diskuterade om man skulle sänka styrräntan, men att
konsensus var att man skulle lämna den oförändrad. Han uppgav
vidare att centralbanken håller fast vid en bidragande
penningpolitisk inställning.

"Draghis uttalande var mer eller mindre oförändrat i
formuleringen jämfört med uttalandet en månad tidigare. Draghi
är fortsatt duvaktig men ytterligare svaghet behövs för att ECB
ska sänka räntorna", skriver Anders Svendsen, chefsanalytiker på
Nordea, i en kommentar.

ECB:s prognosmakare har uppdaterat sina BNP- och
inflationsprognoser och BNP väntas nu krympa med mellan 0,9 och
0,1 procent under 2013 för att därefter växa med mellan 0 och
2,0 procent under 2014. Gällande prognosen för 2013 sänktes den
övre gränsen i prognosspannet med 0,4 procentenheter medan
revideringen för 2014 innebar en justering ned av både övre och
nedre gränsen av spannet med 0,2 procentenheter.

Inflationsprognosen för 2013 uppgår nu till 1,2-2,0 procent
samt till 0,6-2,0 procent för 2014. Även här var det mindre
revideringar.

Under presskonferensen tillfrågades Mario Draghi om eurons
växelkurs och här sade ECB-chefen att växelkursen inte utgör
något policymål, men att den är viktig för tillväxt och
prisstabilitet. Dagens växelkurs ligger nära det långsiktiga
genomsnittet, sade han vidare.

Ur den amerikanska statistikskörden framgick bland annat att
produktiviteten var svagare än väntat under det fjärde kvartalet
då det reviderades ned till -1,9 procent i årstakt. Antalet nya
arbetssökande överraskade samtidigt positivt med en nedgång till
340.000 förra veckan, att jämföra med en förväntad uppgång till
355.000.

Spanien sålde under torsdagen statsobligationer med olika
löptider till räntor som var lägre än tidigare i år.
Försäljningen inkom vidare strax över den övre gränsen i det
indikerade försäljningsintervallet. En annan liten europeisk
ljuspunkt kunde även skönjas i Grekland där arbetslösheten i
december vände ned från höga nivåer.

Ett mörkare moln var annars att orderingången till den tyska
tillverkningsindustrin sjönk med justerade 1,9 procent i januari
från december. Här hade analytiker räknat med en uppgång på 0,6
procent.

Orderingången till den tyska tillverkningsindustrin sjönk med
justerade 1,9 procent i januari från december. Analytiker hade
räknat med en uppgång på 0,6 procent. Samtidigt skedde en liten
upprevidering av månadstakten för december till
+1,1 procent.

Japans centralbank avstod som väntat med att presentera
ytterligare stimulanser vid dagens penningpolitiska besked.
Några ledamöter ville dock göra mer. Mötet var det sista under
ledning av avgående ordförande Masaaki Shirakawa. Bedömare
räknar med att den nya ledningen kommer att fatta beslut om
utökade stimulanser framöver.

"Den kommande centralbankschefen förordar en mer aggressiv
penningpolitik för att få ut ekonomin ur deflationen.
Monetariseringen av skulden kommer tveklöst att skapa mer
inflation genom yenförsvagningen", kommenterar BNP Paribas.
Yenen har försvagats ytterligare mot dollarn.

Småhuspriserna i Sverige var oförändrade under perioden
december-februari jämfört med september-november, enligt SCB.
Jämfört med motsvarande tremånadersperioden föregående år har
priserna stigit med 3 procent.

En undersökning från Skop visar vidare att svenska hushåll
räknar med stigande bostadspriser och prisförväntningarna ligger
nu på den högsta nivån sedan försommaren 2011. Undersökningen
genomfördes under perioden 19 februari till
5 mars.

06-mar 07-mar 07-mar 07-mar
Tid 16:15 09:20 12:44 16:15

Sweden 2Y (1049) 1,19 1,19 1,17 1,21
Sweden 5Y (1051) 1,47 1,47 1,43 1,47
Sweden 10Y (1054) 2,00 2,00 1,92 1,98
German Govt Bond 10Y 1,45 1,47 1,44 1,51
Räntespread Ger-Sve bond 10Y -0,55 -0,53 -0,48 -0,47
Italy 10Y 4,57 4,56 4,57 4,57
Spain 10Y 4,98 4,96 4,93 4,89
USA Govt Bond 10Y 1,93 1,94 1,93 1,98
USA Govt Bond 30Y 3,13 3,15 3,14 3,19
USD/SEK-spot 6,4021 6,3904 6,3806 6,3319
EUR/SEK-spot 8,3212 8,3159 8,3019 8,2960
GBP/SEK-spot 9,6375 9,5755 9,5700 9,5292
EUR/USD-spot 1,2998 1,3013 1,3011 1,3103
USD/JPY-spot 93,61 94,01 94,18 94,49
TCW Index 113,47 113,25 113,08 112,78

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.