Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Räntor & Valutor: Blandad ränteutveckling, starkt ZEW-index

(SIX) De svenska obligationsräntorna handlades till blandade
förändringar omkring lunchtid på tisdagen, där nivåerna dock
hade stigit en del jämfört med vid öppningen. Den tyska
tioårsräntan var oförändrad och i Sverige hade tioårsräntan
backat en punkt, jämfört med måndagens svenska stängning.

I Spanien och Italien hade räntorna dämpats något jämfört med
vid den svenska stängningen i går.

Bland valutorna stärktes kronan mot dollarn och euron. Euron
stärktes initialt mot dollarn efter ett överraskande starkt
ZEW-index, men förstärkningen avtog relativt snabbt.

Det tyska ZEW-indexet stärktes till 48,2 i februari från 31,5
i januari. Det var klart starkare än analytikernas snittprognos
vid 35,0.

Index över den nuvarande ekonomiska situationen dämpades
samtidigt till 5,2 från förra månadens nivå vid 7,1. Här hade
analytiker räknat med ett utfall om 9,0.

Spaniens finansdepartement emitterade under tisdagen
statsskuldsväxlar för sammanlagt 4,0 miljarder euro, vilket kan
jämföras med det planerade beloppet som var 3,0-4,0 miljarder
euro.

En emission av tremånadersväxlar inbringade 0,886 miljarder
euro och snitträntan var 0,421 procent, att jämföra med 0,441
procent vid föregående emission den 22 januari. Bud för
motsvarande 5,76 gånger det utbjudna beloppet inkom, att jämföra
med 4,18 i januari.

Från hemmaplan har det kommit statistik över såväl
arbetslöshet som konsumentpriser där arbetslösheten var
marginellt högre än förväntat och konsumentpriserna var lite mer
dämpade än förväntat.

Den öppna arbetslösheten var 8,4 procent i januari, vilket
kan jämföras med analytikernas snittprognos vid 8,3 procent,
enligt SIX Market Estimates.

SCB meddelade i torsdags en revidering av tidigare tidsserier
under perioden 2010-2012, vilket innebär att arbetslösheten har
reviderats upp med cirka 0,3 procentenheter. Det var oklart
huruvida alla analytiker hade tagit del av den revideringen
inför enkätens publicering.

"Både sysselsättningen och arbetskraftstillväxten förblev
oväntat motståndskraftiga, men vi räknar med en försvagning
under de kommande kvartalen", skriver Nykredit i en kommentar.

De negativa revideringarna av arbetslöshetsstatistiken som
SCB meddelade förra veckan ökar visserligen sannolikheten för en
räntesänkning, men Nykredit är fortsatt övertygade att den
svenska räntecykeln har bottnat.

Svenska konsumentpriser sjönk med 0,8 procent i januari
jämfört med månaden innan och var oförändrade på årsbasis. Här
hade analytiker räknat med en månadstakt om -0,7 procent samt en
årstakt om +0,2 procent, enligt SIX Market Estimates.

De amerikanska marknaderna är åter öppna på tisdagen efter
att ha varit helgstängda under måndagen med anledning av
Presidents Day.

Japans regering överväger i nuläget inte att ge den
japanska centralbanken i uppdrag att köpa utländska statspapper,
uppgav finansminister Taro Aso. Kommentarerna bidrog till att
stärka yenen. Tidigare under dagen sade premiärminister Shinzo
Abe till parlamentet att man bör överväga att ändra lagen ifall
centralbanken inte lyckas nå det nyligen höjda inflationsmålet
på två procent.

Vissa ledamöter i Bank of Japan ansåg att det vore ett
alternativ att köpa japanska statspapper med längre löptider än
de som köps under det nuvarande tillgångsköpsprogrammet. Det
framgick av protokollet från mötet den 21-22 januari.

Kinas centralbank PBOC dränerade på tisdagen 30 miljarder
yuan från det finansiella systemet genom repoavtal med 28 dagars
löptid. Det var första gången på åtta månader som centralbanken
dränerar likviditet från penningmarknaden.

Ett par lokala regeringar i Kina har meddelat nya åtgärder
för att begränsa finansieringen till möjliga husköpare, vilket
har bidragit till en marknadsoro att det ska komma en ny våg av
åtstramningar för hussektorn, rapporteras det.

Den fackliga centralorganisationen TCO vill ha en ny process
för utnämning av ledamöter till Riksbankens
penningpolitiska direktion. TCO efterlyser även ett tydligare
uppdrag för myndigheten. Det framgår av ett inlägg på Dagens
Nyheters debattsida.

Närmast på dagens agenda är OECD-statistik över
BNP-utvecklingen under det fjärde kvartalet. Från USA väntas
statistik i form av NAHB:s husmarknadsindex för februari.

18-feb 19-feb 19-feb
Tid 16:15 09:19 11:32

Sweden 2Y (1049) 1,09 1,08 1,10
Sweden 5Y (1051) 1,43 1,42 1,45
Sweden 10Y (1054) 2,04 2,02 2,03
German Govt Bond 10Y 1,62 1,61 1,62
Räntespread Ger-Sve bond 10Y -0,42 -0,41 -0,41
Italy 10Y 4,36 4,39 4,33
Spain 10Y 5,23 5,27 5,20
USA Govt Bond 10Y 2,01 2,00 2,00
USA Govt Bond 30Y 3,18 3,17 3,18
USD/SEK-spot 6,3474 6,3405 6,3324
EUR/SEK-spot 8,4713 8,4630 8,4523
GBP/SEK-spot 9,8245 9,8176 9,8111
EUR/USD-spot 1,3346 1,3347 1,3348
USD/JPY-spot 93,94 93,40 93,60
TCW Index 114,97 114,90 114,75

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.