Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-18

Räntor & Valutor: Euron försvagades något efter Draghis tal

(SIX) Det var en relativt lugn dag på de finansiella
marknaderna under måndagen med anledning av få tunga
statistikpunkter och helgstängda marknader i Nordamerika.

ECB-ordförande Mario Draghis tal inför Europaparlamentet på
eftermiddagen ledde till en viss försvagning av euron. Han
uppgav att eurons förstärkning innebär en risk på nedsidan för
inflationen och att riskerna för ekonomin ligger på nedsidan.
ECB:s politik kommer att vara fortsatt bidragande.

"Valutakursen är inget politiskt mål men är viktig för
tillväxten och prisstabiliteten", sade Draghi. Vidare pekade
Draghi på att utdragen lätt penningpolitik kan leda till
tillgångsbubblor samt att riklig likviditet kan minska bankernas
incitament att övervaka kreditriskerna.

De svenska obligationsräntorna steg något avseende långa
löptider samtidigt som de tyska långräntorna sjönk, vilket ökade
räntedifferensen ytterligare. Räntorna i Italien och Spanien
steg samtidigt med några punkter.

På valutamarknaden försvagades samtidigt yenen ytterligare
efter helgens G20-möte där valutafrågor var ett av
fokusområdena. I möteskommunikén uppgavs att riskerna kring den
globala ekonomin har minskat och att
finansmarknads-förhållandena har förbättrats. Länderna lovade
bland annat att inte konkurrensdevalvera sina valutor och att
inte ha målsättningar för växelkurser av konkurrensskäl.

"Uttalandet var ingen överraskning och går i linje med
signalerna från G7-mötet förra veckan. Även om Japan inte
nämndes vid namn så är udden i uttalandet riktad mot den
aggressiva yenförsvagnings-politiken som regeringen Abe
påbörjat. I dagsläget finns dock inte tillräcklig enighet eller
oro för att göra så mycket mer än så och
yenförsvagnings-politiken kan därmed fortsätta ett tag till",
kommenterade SEB-ekonomen Johan Javeus.

Vidare accepterade G20-länderna åtagandena från Toronto-mötet
som förutser en halvering av underskotten från år 2010 när dessa
åtaganden gjordes. Alla länder har dock inte nått upp till målen
hittills, konstateras det.

ECB-ledamoten Ewald Nowotny, som även är Österrikes
centralbankschef, sade idag att den ekonomiska tillväxten i EMU
kommer att bottna under årets första kvartal för att därefter
sakta röra sig uppåt.

Spaniens premiärminister Mariano Rajoy håller på att
förbereda ett stimulanspaket för att stödja den ekonomiska
utvecklingen. Det inkluderar skattelättnader under 2014 och 2015
samt arbetsmarknadsåtgärder, enligt personer med nära anknytning
till regeringen.

Spanska bankers andel av dåliga lån i den totala portföljen
minskade i december till 10,4 procent, att jämföra med 11,4
procent närmast föregående månad. En förklaring till minskningen
var en överföring av kreditportföljer med lägre kvalitet till en
statlig så kallad dålig bank, där verksamheten inleddes i
december.

Den första omgången i Cyperns presidentval vanns av
högerpartiets kandidat Nicos Anastasiades. Han lyckades dock
inte erhålla en absolut majoritet och det kommer att bli en
andra omgång under innevarande vecka. Röstsiffrorna för de tre
kandidater som fick flest röster var cirka 46 procent, 27
procent respektive 25 procent.

Förmiddagens svenska statistik visade att hushållens
finansiella sparande, nettot av transaktioner i finansiella
tillgångar och skulder, ökade med två miljarder kronor under
fjolårets sista kvartal.

15-feb 18-feb 18-feb 18-feb
Tid 16:15 09:10 11:15 16:15

Sweden 2Y (1049) 1,09 1,08 1,08 1,09
Sweden 5Y (1051) 1,43 1,42 1,43 1,43
Sweden 10Y (1054) 2,01 2,01 2,03 2,04
German Govt Bond 10Y 1,65 1,63 1,63 1,62
Räntespread Ger-Sve bond 10Y -0,36 -0,38 -0,40 -0,41
Italy 10Y 4,32 4,33 4,38 4,36
Spain 10Y 5,19 5,17 5,25 5,23
USA Govt Bond 10Y 2,03 2,01 2,01 2,01
USA Govt Bond 30Y 3,19 3,18 3,18 3,18
USD/SEK-spot 6,3355 6,3382 6,3331 6,3474
EUR/SEK-spot 8,4605 8,4467 8,4579 8,4713
GBP/SEK-spot 9,8358 9,8051 9,7976 9,8245
EUR/USD-spot 1,3354 1,3326 1,3355 1,3346
USD/JPY-spot 93,41 94,00 94,04 93,94
TCW Index 114,90 114,70 114,76 114,97

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.