Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Räntor & Valutor: Kronan stärktes efter arbetsmarknadsstatistik

(SIX) De svenska obligationsräntorna med kortare till
medellånga löptider steg med några punkter under tisdagens
handel samtidigt som kronan förstärktes något mot såväl euron
som dollarn. I Europa var räntorna upp något i Tyskland och ned
något i Sydeuropa.

Ett starkare tyskt ZEW-index bidrog till en ökning av
riskaptiten och svensk arbetsmarknadsstatistik tolkades som ett
styrketecken. Den öppna arbetslösheten i Sverige var 8,4 procent
i januari och säsongsjusterat låg nivån oförändrad jämfört med
månaden innan på 8,0 procent.

"Arbetskraftsundersökningen överraskade positivt i januari.
Arbetslösheten var lägre än väntat och sysselsättningstillväxten
ökade ytterligare. Därmed ser det ut som att Riksbankens
arbetslöshetsprognos (8,33 procent säsongsjusterat i det första
kvartalet efter den nya uppdaterade arbetsmarknadsstatistiken)
åtminstone på kort sikt är för hög. Utfallet är negativt för
obligationer och positivt för kronan." Det skrev
Swedbank-ekonomen Knut Hallberg i en kommentar efter
statistiken.

SCB meddelade i torsdags en revidering av tidigare tidsserier
under perioden 2010-2012, vilket innebär att arbetslösheten har
reviderats upp med cirka 0,3 procentenheter.

"Både sysselsättningen och arbetskraftstillväxten förblev
oväntat motståndskraftiga, men vi räknar med en försvagning
under de kommande kvartalen", skrev Nykredit i en kommentar.

De negativa revideringar av arbetslöshetsstatistiken som SCB
meddelade förra veckan ökar visserligen sannolikheten för en
räntesänkning, men Nykredit är fortsatt övertygade att den
svenska räntecykeln har bottnat.

Sveriges KPI sjönk med 0,8 procent i januari jämfört med
månaden innan och var oförändrad på årsbasis. Här hade
analytiker räknat med en månadstakt om -0,7 procent samt en
årstakt om +0,2 procent, enligt SIX Market Estimates.

Det tyska ZEW-indexet stärktes till 48,2 i februari från 31,5
i januari. Det var klart starkare än analytikernas snittprognos
vid 35,0. Index över den nuvarande ekonomiska situationen
dämpades samtidigt till 5,2 från förra månadens nivå vid 7,1.
Här hade analytiker räknat med ett utfall om 9,0.

Det amerikanska husmarknadsindexet NAHB uppgick till 46 i
februari. Det kan jämföras med marknadens förväntningar som låg
vid 48 och med förra månadens oreviderade utfall på 47.

Spaniens finansdepartement emitterade under tisdagen
statsskuldsväxlar för sammanlagt 4,0 miljarder euro, vilket kan
jämföras med det planerade beloppet som var 3,0-4,0 miljarder
euro.

En emission av tremånadersväxlar inbringade 0,886 miljarder
euro och snitträntan var 0,421 procent, att jämföra med 0,441
procent vid föregående emission den 22 januari. Bud för
motsvarande 5,76 gånger det utbjudna beloppet inkom, att jämföra
med 4,18 i januari.

Japans regering överväger i nuläget inte att ge den
japanska centralbanken i uppdrag att köpa utländska statspapper,
uppgav finansminister Taro Aso. Kommentarerna bidrog till att
stärka yenen. Tidigare under dagen sade premiärminister Shinzo
Abe till parlamentet att man bör överväga att ändra lagen ifall
centralbanken inte lyckas nå det nyligen höjda inflationsmålet
på två procent.

Kinas centralbank PBOC dränerade på tisdagen 30 miljarder
yuan från det finansiella systemet genom repoavtal med 28 dagars
löptid. Det var första gången på åtta månader som centralbanken
dränerar likviditet från penningmarknaden.

Ett par lokala regeringar i Kina har meddelat nya åtgärder
för att begränsa finansieringen till möjliga husköpare, vilket
har bidragit till en marknadsoro att det ska komma en ny våg av
åtstramningar för hussektorn, rapporteras det.

18-feb 19-feb 19-feb 19-feb
Tid 16:15 09:19 11:40 16:15

Sweden 2Y (1049) 1,09 1,08 1,10 1,11
Sweden 5Y (1051) 1,43 1,42 1,45 1,46
Sweden 10Y (1054) 2,04 2,02 2,03 2,04
German Govt Bond 10Y 1,62 1,61 1,62 1,63
Räntespread Ger-Sve bond 10Y -0,42 -0,41 -0,41 -0,41
Italy 10Y 4,36 4,39 4,33 4,32
Spain 10Y 5,23 5,27 5,20 5,17
USA Govt Bond 10Y 2,01 2,00 2,00 2,01
USA Govt Bond 30Y 3,18 3,17 3,18 3,18
USD/SEK-spot 6,3474 6,3405 6,3322 6,3240
EUR/SEK-spot 8,4713 8,4630 8,4519 8,4510
GBP/SEK-spot 9,8245 9,8176 9,8111 9,7862
EUR/USD-spot 1,3346 1,3347 1,3348 1,3363
USD/JPY-spot 93,94 93,40 93,58 93,58
TCW Index 114,97 114,90 114,75 114,67

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.