Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

Räntor & Valutor: Något högre räntor och svagare krona

(SIX) De svenska obligationsräntorna visade på fortsatt små
rörelser under fredagens inledande handel, där tioårsräntan
noterades marginellt över torsdagens stängningsnivå. Tendensen
var liknande i Tyskland och i Italien och Spanien hade räntorna
fallit tillbaka med upp till fem punkter.

På valutamarknaden hade kronan rekylerat ned något efter
torsdagens förstärkning. Dollarn hade samtidigt återhämtat sig
marginellt mot euron efter en försvagning under torsdagen.

Förmiddagens svenska arbetslöshetsstatistik visade att
antalet öppet arbetslösa steg till 4,7 procent av arbetskraften
i juli, vilket innebär en uppgång från 4,4 procent i juni samt
från 4,6 procent under motsvarande period i fjol.

Om man inkluderar antalet personer i program med
aktivitetsstöd uppgick arbetslösheten till 8,4 procent. Det
innebär en uppgång med 0,2 procentenheter jämfört med närmast
föregående månad och för ett år sedan var nivån 8,1 procent.

Den svenska försäljningen av kläder i fackhandeln ökade med
4,0 procent i årstakt i juli, mätt i löpande priser för
jämförbara enheter. Försäljningen i skobutikerna ökade samtidigt
med 0,5 procent.

Den europeiska agendan har varit tunn med intressanta
händelser. Fransk industriproduktion var ned med 1,4 procent i
juni jämfört med närmast föregående månad. Det var klart svagare
än den ökning om 0,1 procent som analytiker förväntat sig.
Utfallet för maj reviderades upp marginellt till -0,3 procent.

Dagens agenda har annars dominerats av kinesisk statistik som
visade på en lite starkare industriproduktion än väntat
samtidigt som detaljhandeln var lite i underkant av
förväntningarna.

Kinas industriproduktion ökade med 9,7 procent i årstakt i
juli, vilket kan jämföras med en tillväxt om 8,9 procent i juni
samt analytikernas snittprognos som var +9,0 procent.

Detaljhandeln var upp med 13,2 procent i årstakt i juli,
vilket var marginellt lägre än årstakten i juni. Här uppgick
marknadsförväntningarna till +13,5 procent.

Kinas investeringar i fasta tillgångar inkom helt i linje med
förväntningarna. Konsumentpriserna och producentpriserna
utvecklades också i linje med förväntningarna.

Fed-ledamoten Sandra Pianalto uppgav under torsdagen att hon
kommer avgå tidigt under nästa år och ett beslut om ersättare
väntas under den tidiga delen av nästa år.

Australiens centralbank sänkte under fredagen sin BNP-prognos
för innevarande år med en kvarts procentenhet till
+2,25 procent. Centralbanken uppger att man kommer justera
penningpolitiken i linje med vad som anses vara nödvändigt.

Dagens agenda är relativt begränsad med intressantare
händelser. Närmast under dagen väntas norsk statistik över
konsumentpriserna, vid 10.00. Från Storbritannien kommer
statistik över handelsbalansen och vid 12.00 meddelar ECB
bankernas planerade återbetalning av LTRO-lån. I eftermiddag
kommer amerikansk statistik över grossistlagren.

08-aug 09-aug
Tid 16:15 09:15

Sweden 2Y (1049) 1,07 1,07
Sweden 5Y (1052) 1,64 1,66
Sweden 10Y (1057) 2,19 2,20
German Govt Bond 10Y 1,69 1,70
Räntespread Ger-Sve bond 10Y -0,50 -0,50
Italy 10Y 4,23 4,18
Spain 10Y 4,54 4,50
USA Govt Bond 10Y 2,59 2,59
USA Govt Bond 30Y 3,66 3,65
USD/SEK-spot 6,4763 6,4909
EUR/SEK-spot 8,6735 8,6841
GBP/SEK-spot 10,0716 10,0928
EUR/USD-spot 1,3392 1,3380
USD/JPY-spot 95,96 96,73
TCW Index 117,04 117,17

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare TIC