Du är här

2011-09-30

Räntor & Valutor: Räntorna sjönk och kronan försvagades

(SIX) De svenska obligationsräntorna pressades ned under
fredagens handel efter en ökad riskaversion på marknaderna.
Rörelsen var i linje med utvecklingen för räntorna i Tyskland.
Bidragande till den minskade riskaptiten var svag europeisk
statistik i form av tysk detaljhandel. Dagens europeiska
inflationsstatistik visade samtidigt på klart högre utfall än
väntat.
"Även om vi inte utesluter möjligheten för en räntesänkning
nästa vecka, tror vi att ECB istället kommer välja att vidta
åtgärder för att förbättra marknadsfunktionen - erbjuda
likviditet på 12 månader med full tilldelning och kanske förnya
köpprogrammet av säkerställda obligationer. Dagens
inflationsbomb förstärker denna syn." Det uppgav ING i en
kommentar efter statistiken.
På valutamarknaden försvagades kronan mot dollarn, euron och
pundet samtidigt som dollarn stärktes mot euron.
Under eftermiddagen presenterades amerikansk statistik som
dock visade på lite mer positiva tongångar, men utfallen såg
bara ut att dämpa riskaversionen tillfälligt.
Konsumenternas förtroende i USA, enligt University of
Michigan Consumer Sentiment Index, uppgick till reviderade 59,4
i september, vilket kan jämföras med preliminära 57,8. Marknaden
hade väntat sig ett oreviderat utfall.
Delkomponenten nuvarande förhållanden uppgick till 74,9,
vilket kan jämföras med den preliminära bedömningen om 74,5. I
augusti uppgick utfallet till 68,7.
Förväntningskomponenten uppgick till 49,4, att jämföra med
preliminära 47,0 samt föregående månads nivå vid 47,4.
Inköpschefsindex i Chicago steg till 60,4 i september från
56,5 månaden innan. Marknaden hade räknat med ett utfall om
55,0.
Index för nya order steg till 65,3, från 56,9 månaden innan,
och sysselsättningsindex ökade till 60,6, från 52,1.
Prisindex sjönk till 62,3, från 68,6 och leveransindex
minskade till 51,9, från 60,5.
"Det här är den mest optimistiska rapporten på långa vägar
över tillståndet i tillverkningssektorn under september och det
talar en helt annan historia jämfört med andra regionala
tillverkningsindikatorer, så som Philly Fed och New York Fed
tillverkningsundersökningar, vilka pekade på en fallande
tillverkningsaktivitet", skriver RDQ Economics i en kommentar.
Analysfirman uppger att man får en väldigt osäker prognos
över ifall tillverkningsaktiviteten expanderade eller ej i
september om man väger samman rapporterna i sin
statistikprognos-modell.
"Med Chicago PMI i handen förväntar vi oss ett utfall för
inköpschefsindex om 50,5 på måndag", skriver analysfirman
vidare.
Privatkonsumtionen i USA steg 0,2 procent i augusti
jämfört med närmast föregående månad. Marknadens förväntningar
var en uppgång med 0,2 procent.
Privata inkomster sjönk däremot med 0,1 procent under
månaden, vilket avvek från förväntningarna som indikerade en
uppgång med 0,1 procent.
Juli månads utfall för privatkonsumtionen reviderades ned 0,1
procentenheter till +0,7 procent och inkomsterna reviderades ned
med 0,2 procentenheter till +0,1 procent.
EMU:s inflation steg till preliminära 3,0 procent under
september, jämfört med väntade 2,5 procent. Nivån låg på 2,5
procent månaden innan.
Arbetslösheten inom EMU var oförändrad vid 10,0 procent i
augusti, vilket även var den väntade nivån.
Credit Agricole anser att det är läge att avvakta i nuläget
innan man agerar på obligationsmarknaden.
Med såväl de tyska tioåriga statsobligationerna som de
amerikanska statobligationerna med räntor omkring den
psykologiska tvåprocentsnivån kan det vara läge att avvakta
tills nästa veckas händelser, speciellt ECB:s räntebesked och
den amerikanska sysselsättningsstatistiken, innan riktningen tas
ut uppger banken.
Den svenska statens finanser sticker annars ut rejält i
positiv bemärkelse jämfört med många ekonomier i omvärlden.
Sveriges offentliga sektor uppvisade i fjol ett överskott i
det finansiella sparandet på 7,6 miljarder kronor, enligt
reglerna för EU:s konvergenskriterier.
Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld minskade
med 9 miljarder kronor under 2010 och uppgick till 39,7 procent
av BNP 2010, vilket kan jämföras med 42,7 procent året innan.
"Trots finanskris och lågkonjunktur klarar Sverige EU:s
konvergenskriterier med god marginal", skrev SCB.
Medlemsländernas offentliga sparande får inte vara lägre än
minus 3 procent och bruttoskulden får inte vara högre än 60
procent av BNP.
Gårdagens tyska godkännande av EFSF-förändringarna gav bara
en tillfällig lättnad.
"Det kom en viss lättnad över att omröstningen klarades av,
men det kommer fortsatt att finnas en stor osäkerhet kring
situationen, särskilt eftersom det kommer att bli svårare att
säkra majoritet för framtida lagstiftning på området.
Marknaderna kommer även att fokusera på de sex länder där
EFSF-förändringarna ännu inte har ratificerats", skrev Sucden
Financial i ett analysbrev.
Under fredagen godkände även Österrikes parlament de
föreslagna EFSF-förändringarna.
Omsättningen i den tyska detaljhandeln sjönk med 2,9 procent
i justerad månadstakt under augusti, vilket var klart svagare än
förväntade -0,1 procent.
Det kinesiska inköpschefsindexet från HSBC reviderades upp
något men befann sig strax under 50-gränsen som signalerar
expansion.
"Inköpschefsindex bekräftar en försiktig inbromsning i Kina",
skriver SEB:s chefekonom Robert Bergqvist som även noterar att
nattens japanska data över bland annat konsumtionen,
industriproduktion och inköpschefsindex hade slagsida åt det
svagare hållet. Arbetslöshetssiffran var dock en ljuspunkt.
Japans regering ska utöka kapaciteten för interventioner med
15.000 miljarder yen till 165.000 miljarder yen. Av dessa kommer
46.000 miljarder vara tillgängliga för valutainterventioner,
enligt ett uttalande inatt.

29-sep 30-sep 30-sep 30-sep
Tid 16:15 09:14 12:35 16:15

Sweden 2Y (1041) 1,19 1,15 1,17 1,18
Sweden 5Y (1050) 1,47 1,42 1,41 1,42
Sweden 10Y (1047) 1,83 1,77 1,73 1,72
German Govt Bond 10Y 2,02 1,96 1,91 1,91
Räntespread Ger-Sve bond 10Y 0,19 0,19 0,18 0,19
USA Govt Bond 10Y 2,02 1,98 1,95 1,93
USA Govt Bond 30Y 3,06 3,02 2,99 2,96
USD/SEK-spot 6,7554 6,8579 6,8604 6,8809
EUR/SEK-spot 9,2246 9,2568 9,2628 9,2503
GBP/SEK-spot 10,6011 10,6625 10,6966 10,7051
EUR/USD-spot 1,3656 1,3496 1,3503 1,3444
USD/JPY-spot 76,83 76,66 76,84 76,88
TCW Index 125,44 125,23 125,15 125,19

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.