Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-12

Räntor & Valutor: Räntorna sjönk och kronan stärktes

(SIX) De svenska obligationsräntorna handlades ned en
handfull punkter under tisdagen och fortsatte därmed trenden
från måndagen. Den svenska inflationsstatistiken kom in som
väntat och medan brittisk industriproduktion var svagare än
väntat. Den tyska tioårsräntan sjönk i samma utsträckning som
den svenska motsvarigheten och amerikanska räntor handlades ett
par punkter under måndagens stängningsnivåer.

På valutamarknaden försvagades det brittiska pundet en hel
del efter den svaga statistiken och kronan stärktes samtidigt
mot euron och dollarn, där rörelserna tilltog under
eftermiddagen.

Svenska konsumentpriser steg med 0,4 procent i februari
jämfört med månaden innan och var ned 0,2 procent i årstakt.
Utfallen var exakt som väntat, enligt SIX Market Estimates
sammanställning av elva analytikers estimat. Förväntningarna för
årstakten sträckte sig mellan -0,3 till -0,1 procent med en
median på -0,2 procent.

"Statistiken ger ingen förändring i förväntningarna på
reporäntepolitiken där Riksbanken ändå för närvarande är mer
fokuserade på hushållens lån och tillväxtstatistik", kommenterar
SEB-ekonomen Elisabet Kopelman på förmiddagen.

Enligt prissättningen av RIBA-kontrakten förväntas reporäntan
ligga på 0,99 procent under det andra kvartalet 2013, vilket kan
jämföras med den nuvarande nivån på 1,00 procent.

I Sydeuropa handlades räntorna ned med upp till sex punkter i
Italien och Spanien. Italienska räntor steg relativt kraftigt
under måndagen efter att Fitch nedgraderat Italiens kreditbetyg
i fredags.

Både Italien och Spanien emitterade statsskuldsväxlar under
tisdagen där de spanska räntenivåerna var lägre jämfört med
föregående emissioner. I Italien var räntan något högre för
löptiden på 12 månader, jämfört med vid föregående emission i
februari.

Industriproduktionen i Storbritannien sjönk med 2,9 procent i
årstakt under januari, vilket kan jämföras med en väntad nedgång
på 1,1 procent.

Det brittiska konjunkturinstitutet NIESR bedömer att
Storbritanniens BNP har minskat med 0,1 procent under
tremånadersperioden som avslutades i februari, jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod. NIESR bedömer att
Storbritanniens BNP kommer att växa med 0,7 procent under 2013
samt med 1,5 procent under 2014.

Europaparlamentet röstade under tisdagen igenom ett
lagförslag som bland annat innebär att EU-kommissionen kommer
granska EMU-medlemsländernas budgetar. Reglerna innehåller även
tydliga tillvägagångssätt för länder som söker finansiellt stöd.

Republikanerna i det amerikanska representanthuset
presenterade under tisdagen en plan som omfattar
budgetnedskärningar på 4.600 miljarder dollar under
tioårsperioden till och med år 2023. Enligt planen ska det
amerikanska budgetunderskottet minskas successivt och vända till
ett överskott om 7 miljarder dollar i slutet av perioden.
Demokraterna väntas vända sig emot planen.

Den japanska centralbankens ordförande Haruhiko Kuroda
antydde att centralbanken kan komma att lansera nya
penningpolitiska lättnader strax efter att han tar makten i
nästa vecka, snarare än att vänta på bankens första
penningpolitiska möte i början av april.

Indiska industriproduktionssiffror överraskade positivt i
januari, enligt data på morgonen.

Tysklands regering räknar inte med att behöva nettolåna nya
pengar år 2015, enligt ett budgetutkast som Tysklands
finansminister Wolfgang Schäuble väntas presentera för landets
regering på onsdag. Bedömningen för nettoupplåningen avseende år
2014 har samtidigt justerats ned. Tysklands ekonomidepartement
uppgav i en månadsrapport att det är sannolikt med en ekonomisk
återhämtning under våren.

På dagens agenda kvarstår amerikansk statistik över
statsbudgetens månadsutfall för februari, vilken presenteras
klockan 19.00.

11-mar 12-mar 12-mar 12-mar
Tid 16:15 09:10 11:13 16:15

Sweden 2Y (1049) 1,17 1,16 1,15 1,14
Sweden 5Y (1051) 1,44 1,42 1,42 1,40
Sweden 10Y (1054) 1,98 1,97 1,96 1,95
German Govt Bond 10Y 1,50 1,51 1,49 1,47
Räntespread Ger-Sve bond 10Y -0,48 -0,46 -0,47 -0,48
Italy 10Y 4,61 4,57 4,55 4,55
Spain 10Y 4,75 4,74 4,71 4,70
USA Govt Bond 10Y 2,05 2,05 2,04 2,02
USA Govt Bond 30Y 3,25 3,25 3,24 3,22
USD/SEK-spot 6,4026 6,4060 6,4009 6,3653
EUR/SEK-spot 8,3323 8,3325 8,3220 8,2966
GBP/SEK-spot 9,5472 9,5411 9,4998 9,4644
EUR/USD-spot 1,3014 1,3008 1,3001 1,3034
USD/JPY-spot 96,09 96,37 95,90 95,91
TCW Index 113,26 113,25 113,11 112,72

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.