Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-12

Räntor & Valutor: Små ränterörelser, något starkare dollar

(SIX) De svenska obligationsräntorna visade på små
förändringar vid den svenska penningmarknadens stängning. Efter
att den tyska tioårsräntan klättrat med en punkt minskade
differensen till den svenska tioårsräntan i motsvarande
utsträckning och i Italien och Spanien backade tioårsräntan i en
begränsad utsträckning.

På valutamarknaden stärktes dollarn mot euron och kronan
samtidigt som kronan även försvagades något mot pundet.

"De senaste oddsen har ökat sannolikheten att Fed drar ned
tillgångsköpen i september, vilket gav visst dollarstöd och
kommentarerna från Fed-talespersoner kommer att följas väldigt
noga under denna vecka." Det uppgav Sucden Financial angående
dollarförstärkningen.

ING Bank räknar med att den tyska tioårsräntan stiger mot
1,85 procent till slutet av året i takt med mer positiv
ekonomisk statistik. Senare under veckan kommer BNP-statistik
från EMU, vilken väntas visa på ett skifte till positiv
tillväxt.

"Vi tror att indikatorerna kommer att bekräfta den positiva
hållningen vi sett de senaste veckorna. Om vi får mer positiv
statistik kommer det att trycka upp de tyska
obligationsräntorna." Det sade Alessandro Giansanti, senior
räntestrateg vid ING Bank i Amsterdam, enligt Bloomberg.

Italien sålde under måndagen statsskuldsväxlar med en löptid
om 12 månader för 7,5 miljarder euro. Emissionen skedde till
något lägre snittränta jämfört med närmast föregående tillfälle
i juli.

Från Grekland meddelades att BNP sjönk med 4,6 procent i
årstakt under det andra kvartalet, vilket kan jämföras med
förväntningarna om en nedgång på 5,0 procent. Under det första
kvartalet var årstakten -5,6 procent.

Vidare visade Greklands budgetutfall för januari-juli ett
underskott på 1,9 miljarder euro, en förbättring med 11,3
miljarder euro jämfört med samma period i fjol. Det primära
utfallet, rensat för räntekostnader, visade samtidigt ett
överskott på 2,6 miljarder euro.

Den tyska centralbanken, Bundesbank, förväntar att Grekland
kommer att behöva ett nytt räddningspaket senast i början av
nästa år. Det uppger den tyska tidningen Spiegel på söndagen och
refererar till ett internt centralbanksdokument. Enligt artikeln
är Bundesbank kritisk till de senaste beviljade krediterna till
Grekland samt till översynen som genomförts av trojkan ECB, IMF
och EU-kommissionen.

Från tyskt håll stod man samtidigt fast vid att en ny
skuldnedskrivning för Grekland är att utesluta. Martin Kotthaus
som är talesman för det tyska finansdepartementet kände inte
till vilket dokument som tidningen hänvisade till och menar att
de siffror som finansdepartementet tagit del av tyder på att
"Grekland klarar sig bra".

"Om vi konstaterar att mer pengar behövs så kommer vi
diskutera det", sade han vidare och tillade att det är svårt att
spekulera om något som skulle kunna hända under 2014.

Från Asien framgick att den japanska ekonomiska tillväxten
steg med prisjusterade 2,6 procent i årstakt i det andra
kvartalet. Marknaden hade räknat med en årstakt på +3,6 procent.
Japans ekonomiminister Akira Amari uppgav på måndagen att
premiärminiser Shinzo Abes ekonomiska politik stadigt får effekt
och att tillväxten under det andra kvartalet var "solid".

Indiens industriproduktion sjönk med 2,2 procent i årstakt i
juni, vilket var klart svagare än de -1,0 procent som analytiker
räknat med. Utfallet för maj reviderades samtidigt ned med 1,2
procentenheter till -2,8 procent.

Kinas statliga råd uppgav på måndagen att man kommer att öka
det finansiella stödet för små företag och mikroföretag.
Regeringen lovade att "använda stödjande finanspolitik och
skattepolitik till fullo" för att hjälpa sektorn genom en
ekonomisk nedgång, utan att lämna specifika detaljer.

Från svenskt håll kom SEB:s boprisindikator där fler svenska
hushåll spår stigande bostadspriser och något färre tror på
fallande priser.

"Sommaren har förflutit utan dramatik på de finansiella
marknaderna. Hushållen börjar känna större tillförsikt inför
framtiden, börsen stiger och räntorna är fortfarande låga. Dessa
faktorer förklarar att hushållens syn på bostadsmarknaden blivit
än mer positiv. Med Boprisindikatorn på så hög nivå som 45 lär
vi får se fortsatt stigande bostadspriser i höst", sade SEB:s
privatekonom Gunilla Nyström i en skriftlig kommentar.

Under kvällen väntas amerikansk statistik över statsbudgetens
månadsutfall.

09-aug 12-aug 12-aug 12-aug
Tid 16:15 09:16 12:08 16:15

Sweden 2Y (1049) 1,09 1,12 1,09 1,08
Sweden 5Y (1052) 1,66 1,68 1,67 1,66
Sweden 10Y (1057) 2,20 2,23 2,20 2,20
German Govt Bond 10Y 1,68 1,71 1,72 1,69
Räntespread Ger-Sve bond 10Y -0,52 -0,52 -0,48 -0,51
Italy 10Y 4,18 4,18 4,18 4,16
Spain 10Y 4,48 4,51 4,49 4,47
USA Govt Bond 10Y 2,60 2,59 2,60 2,57
USA Govt Bond 30Y 3,66 3,65 3,64 3,62
USD/SEK-spot 6,4976 6,5130 6,5232 6,5338
EUR/SEK-spot 8,6817 8,6781 8,6706 8,6832
GBP/SEK-spot 10,0911 10,0870 10,0968 10,1076
EUR/USD-spot 1,3362 1,3325 1,3292 1,3289
USD/JPY-spot 96,30 96,69 96,82 96,64
TCW Index 117,28 117,26 117,23 117,41

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare TIC