Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2011-05-18

Räntor & Valutor: Starkare krona, lägre räntor efter Riksgälden

(SIX) Kronan stärktes överlag och de svenska räntorna sjönk
kraftigt på onsdagsförmiddagen, efter att Riksgälden presenterat
prognoser över den svenska statens upplåning under förmiddagen.
Räntedifferensen mellan den svenska och tyska tioåriga
statsobligationsräntan ökade från 7 till 17 punkter.
"Dagens rapport från Riksgälden överraskade till och med våra
ljusa antaganden. Lånebehovet under de närmaste åren minskar
kraftigt och Riksgälden aviserar byten till lån 1054 redan nu i
maj. Vidare så aviseras även byten framöver. Rapporten sätter
fingret på Sveriges relativt sett mycket starka statsfinanser
och en fortsatt och tilltagande brist på svenska statspapper.
Rapporten är därför såväl positiv för räntor som för kronan."
Det skriver Swedbanks analytiker i en kommentar på rapporten.
Riksgäldskontoret bedömer att statens finanser kommer att ge
ett överskott på 99 miljarder kronor i år, vilket är en
förbättring med 81 miljarder kronor från den förra prognosen. En
stor del av förbättringen, 38 miljarder kronor, förklaras av
försäljning av aktieinnehav framför allt i Nordea, men även i
Teliasonera. Resterande del beror på ökade skatteintäkter till
följd av stark ekonomisk återhämtning, samtidigt som statens
utgifter ökar i måttlig takt.
För 2012 spås ett överskott om 68 miljarder kronor.
Riksgälden kommer att minska emissionsvolymen med 8
respektive 16 miljarder kronor under 2011 och 2012. Upplåningen
koncentreras till den 10-åriga statsobligationen.
Riksgälden bedömer att Sveriges statsskuld kommer att uppgå
till 1.048 miljarder kronor i slutet av 2011 och 981 miljarder
kronor i slutet av 2012. Det motsvarar 30 respektive 27 procent
av BNP för 2011 och 2012.
Statens skuld inklusive Riksgäldens finansiella tillgångar
(kortfristiga placeringar och vidareutlåning) beräknar
Riksgälden till 964 miljarder kronor i slutet av 2011 och 898
miljarder kronor i slutet av 2012. Det motsvarar 28 respektive
25 procent av BNP.
Riksgälden bedömer att tillväxten i Sveriges BNP blir 4,1
procent 2011 och 3,0 procent 2012. Det är cirka en procentenhet
högre för i år och oförändrat för 2012 jämfört med föregående
prognos.
"De två första kvartalen i år kommer att visa på höga
tillväxttal, då de kvartalsvisa jämförelsetalen för 2010 är
låga. Andra halvåret räknar vi med att tillväxten mattas av",
skriver Riksgälden.
Vidare räknar man med att sysselsättningen fortsätter att öka
och att antalet sysselsatta stiger med totalt cirka tre procent
under 2011-2012. Då arbetskraften samtidigt ökar, sjunker
arbetslösheten inte i samma utsträckning som
sysselsättningsökningen. Arbetslösheten bedöms sjunka till 7,3
procent i år och till 6,9 procent 2012 i årsgenomsnitt.
Nordea bedömer i en uppdaterad konjunkturprognos att Sveriges
BNP kommer att stiga med 4,7 procent under 2011 för att därefter
öka med 2,3 procent under 2012. De tidigare prognoserna, från
den 19 januari, var +4,5 procent för 2011 och +2,8 procent för
2012.
Det finns gott om skäl för Riksbanken att höja reporäntan i
närtid till 2,50 procent i slutet av innevarande år och till
3,50 procent mot slutet av prognosperioden, heter det.
Grekland har enligt ekonomikommissionär Olli Rehn lovat att
inom de närmaste dagarna tillkännage nya insatser för att
hantera den ekonomiska krisen i landet. Åtgärderna ska bland
annat innefatta planer på att privatisera statliga tillgångar.
Greklands premiärminister Georges Papandreou fortsätter
samtidigt att avvisa en omstrukturering av landets statsskuld.
Grekland vidtar alla nödvändiga åtgärder för att sänka
budgetunderskottet och för att uppnå ett överskott från 2014 och
framåt, sade han igår.
Det råder ökad optimism om den svenska arbetsmarknaden och
SKOP:s sysselsättningsindex vänder upp. Samtidigt råder det
rekordhög framtidstro angående sysselsättningen inom den privata
sektorn. Det skriver SKOP i en färsk undersökning.
Konjunkturinstitutet anser att det är möjligt att uppnå en
arbetslöshet nära de låga nivåerna på 1980-talet. En varaktigt
lägre arbetslöshet på fem procent förutsätter dock att lönerna
inte ökar mer än 3,1 procent per år under 2012-2014.
Arbetslösheten i Storbritannien uppgick till justerade 4,6
procent under april månad jämfört med 4,5 procent månaden
innan. Analytiker hade räknat med en nivå om 4,5 procent.
Ledamöterna i Bank of England var oeniga vid beslutet den 5
maj när styrräntan lämnades oförändrad vid 0,50 procent.
Direktionen röstade enligt utfallet 6-3 för en oförändrad ränta.
Röstutfallet vid det penningpolitiska mötet i maj var samma
som vid närmast föregående möten i april, mars och februari.
Ledamöterna var samtidigt oeniga om att lämna programmet för
tillgångsköp oförändrat vid 200 miljarder pund. Här var
röstutfallet 8-1. Här ville Adam Posen få igenom en höjning av
ramen för programmet med 50 miljarder till 250 miljarder pund.
Adam Posen har röstat för en utökning av programmet med 50
miljarder pund vid varje möte sedan oktober 2010.
Riksbankschef Stefan Ingves håller vid 15-tiden talet "Coming
stronger out of a crisis - Lessons from Sweden".
På dagens amerikanska agenda väntas ingen tung ekonomisk
statistik. Ett penningpolitiskt protokoll från Federal Reserves
senaste möte presenteras klockan 20.00.
"Ett ganska ointressant Fed-protokoll är att vänta den här
gången eftersom Bernanke avslöjade det mesta redan i april
(bland annat lägre tillväxt och högre inflation), men kanske får
vi lite mer detaljer kring duva-hök-diskussionerna", uppger SEB.

17-maj 18-maj 18-maj
Tid 16:15 09:24 11:08

Sweden 2Y (1046) 2,24 2,24 2,22
Sweden 5Y (1050) 2,89 2,90 2,81
Sweden 10Y (1047) 3,03 3,03 2,94
German Govt Bond 10Y 3,10 3,12 3,11
Räntespread Ger-Sve bond 10Y 0,07 0,10 0,17
USA Govt Bond 10Y 3,12 3,13 3,13
USA Govt Bond 30Y 4,24 4,24 4,24
USD/SEK-spot 6,3594 6,2996 6,2961
EUR/SEK-spot 9,0018 8,9901 8,9753
GBP/SEK-spot 10,3013 10,2334 10,2050
EUR/USD-spot 1,4155 1,4270 1,4255
USD/JPY-spot 81,40 81,12 81,07
TCW Index 120,99 120,70 120,54

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.